Rekvalifikace - informace

Zabezpečovaná rekvalifikace

ZABEZPEČOVANÁ REKVALIFIKACE

Krajská pobočka ÚP ČR definuje potřebu zabezpečené rekvalifikace na základě regionálních potřeb trhu práce. Zabezpečené rekvalifikace jsou zajišťovány krajskou pobočkou ÚP ČR prostřednictvím dodavatelů, které vybírá dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci a úhradu nákladů spojených s cestou z místa bydliště do místa konání rekvalifikace.

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud jej na rekvalifikaci doporučí a uzavře s ním před zahájením rekvalifikačního kurzu písemnou dohodu o rekvalifikaci.

Pokud uchazeč nebo zájemce bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je povinen plně uhradit náklady rekvalifikace.

 

Přehled poskytovaných (zabezpečovaných) rekvalifikačních kurzů. (166.41 kB)

Poslední aktualizace: 19. 1. 2024