Regionální individuální projekty

V tomto programovém období operačního programu Zaměstnanost se Regionální individuální projekty nerealizují