Psychologické poradenství

Psychologické poradenství

  • nabízí pomoc a podporu při hledání zaměstnání, při volbě a změně povolání,
  • nabízí podporu motivace a aktivace k samostatnému řešení situace,
  • poskytuje odborné posouzení výběru vhodné rekvalifikace, profesní orientace a kariéry pro uchazeče, zájemce,
  • nabízí pomoc a podporu při zvládání náročných životních situací souvisejících se ztrátou zaměstnání, zvládání stresu, zlepšování úrovně sebepoznání, komunikace, sebeprezentace aj. sociálních dovedností,
  • nabízí možnost absolvování bilanční diagnostiky – tj. psychologické testování určené pro uchazeče, kteří jsou motivováni ke změně, ale nevědí, jakým směrem a jak tuto změnu realizovat, zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností v návaznosti na budoucí pracovní uplatnění, zjištění psychické způsobilosti k dalšímu vzdělávání.

Konzultaci si můžete domluvit telefonicky, emailem nebo osobně:

Kontakt:

Mgr. Oxana Jiroušková, tel. 950 144 442, email: oxana.jirouskova@uradprace.cz

pracoviště Pardubice – B. Vikové-Kunětické 2011, kancelář č. 5

Poslední aktualizace: 21. 4. 2022