Evropský sociální fond (ESF)

Logo ESF

Evropský sociální fond je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy - do jejich pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Oblasti působnosti: 

 • Podpora zaměstnanosti a mobility
 • Investice do vzdělání
 • Příležitosti pro všechny
 • Kvalitní veřejné služby

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce (TP)
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na TP 
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na TP
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na TP
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s TP
   

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2014-2020

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2014-2020 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

Kompletní informace o prioritních osách a jejich zaměření naleznete v základním dokumentu OP LLZ.

Další informace o ESF najdete zde.

Poslední aktualizace: 20. 11. 2019