Příspěvek pro solidární domácnost hl. město Praha

Název projektu:

Příspěvek pro solidární domácnost hl. město Praha

Doba realizace:

   1. 3. 2022 – 31. 8. 2022

Místo realizace

Hlavní město Praha

Reg. č. projektu:

CZ.06.8.63/0.0/0.0/23_128/0017557

Forma financování:

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis projektu

Řešení bezprostřední potřeby bydlení uprchlíků, kteří přichází z území Ukrajiny na území ČR. Jedná se o podporu ubytování v hostitelských rodinách, které je uprchlíkům poskytováno bezplatně, a na které hostitelské domácnosti dostávají finanční příspěvek od státu.

Cílová skupina:

Cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti v ruskou agresí na Ukrajině.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Příspěvek pro solidární domácnost – klíčová aktivita se týká řešení bezprostřední potřeby bydlení uprchlíků, kteří přichází z území Ukrajiny na území ČR. Jedná se o podporu ubytování v hostitelských rodinách, které je uprchlíkům poskytováno bezplatně, a na které hostitelské domácnosti dostávají finanční příspěvek od státu v podobě příspěvku pro solidární domácnost. Příspěvek vyplácí Úřad práce ČR fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Základní podmínkou pro vznik nároku na dávku je bezplatné ubytování cizinců, kteří mají statut dočasné ochrany. V projektu je v souladu s výzvou řešena jen podpora ubytování na území hlavního města Prahy.

 

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

 

Projekt flexibilně reaguje na nově vzniklou situaci související s konfliktem na Ukrajině. Díky příspěvku na solidární domácnost bude moci být uprchlíkům poskytováno dlouhodobé ubytování ve více domácnostech, než by tomu bylo bez poskytnutí příspěvku.