Příručky a odkazy

Odkazy na důležité internetové zdroje

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky:     http://www.mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj:                                       http://www.mmr.cz/

Národní vzdělávací fond:                                               http://www.nvf.cz/

Centrum pro regionální rozvoj:                                       http://www.crr.cz/

Strukturální fondy EU:                                                  http://www.strukturalni-fondy.cz/

Evropský sociální fond v ČR:                                         http://www.esfcr.cz/

Informace o vstupu ČR do EU:                                      http://www.euroskop.cz/