Připravované rekvalifikace


 

Veřejné zakázky na dodavatele rekvalifikací jsou aktuálně ve fázi příprav. 

Rekvalifikace budou hrazeny z finančních prostředků projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Připravované rekvalifikace dle jednotlivých kontaktních pracovišť

Děčín/Rumburk  Chomutov   Litoměřice   Louny   Most   Teplice   Ústí nad Labem

Poslední aktualizace: 2. 9. 2021