Připravované rekvalifikaceRekvalifikace na jejichž realizaci byly uzavřeny rámcové smlouvy s dodavateli vysoutěženými v rámci veřejné zakázky vyhlášené dne 24. 3. 2015 v centrálním registru veřejných zakázek a na portálu zadavatele. Zadávací dokumentaci a přílohy lze nalézt zde. Zakázka má název Realizace rekvalifikací v Ústeckém kraji 2015 - 2018.

Rekvalifikace budou hrazeny z finančních prostředků projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Připravované rekvalifikace dle jednotlivých kontaktních pracovišť

Děčín/Rumburk  Chomutov   Litoměřice   Louny   Most   Teplice   Ústí nad Labem