Predikce trhu práce

Krajská pobočka v Ostravě provádí pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti mj. pomocí každoročního monitorovacího šetření, a to dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Monitorovací šetření probíhá celostátně, každoročně v lednu a únoru, kdy jsou osloveni a požádáni o vyplnění monitorovacího dotazníku všichni zaměstnavatelé v ČR s předpokládaným počtem zaměstnanců v pracovním poměru 25 a více a vybraní zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci k 31. 12. daného roku.

Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou pro nás také důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště.

Komplexní predikce trhu práce a řadu statistických dat a přehledů naleznete také na webu www.predikcetrhuprace.cz.

Pokud Vaše společnost zaměstnává v Moravskoslezském kraji 25 a více zaměstnanců, nebyla v lednu oslovena s žádostí o vyplnění monitorovacího dotazníku a rádi byste se šetření zúčastnili, prosím kontaktujte koordinátora šetření na e-mailové adrese dotaznikykrp.ot@uradprace.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se šetření prosím kontaktujte koordinátora šetření na dotaznikykrp.ot@uradprace.cz.

 

Výstupy monitorovacího šetření

 

2022

Zpráva z monitorovacího šetření, Moravskoslezský kraj 2022 (10.74 MB)

Datový souhrn - monitorovací šetření, Moravskoslezský kraj 2022 (212.41 kB)

Zpráva z monitorovacího šetření, Česká republika 2022 (10.64 MB)

Datový souhrn - monitorovací šetření, Česká republika 2022 (245.55 kB)

2021

Zpráva z monitorovacího šetření, Moravskoslezský kraj 2021 (10.09 MB)

Datový souhrn – monitorovací šetření, Moravskoslezský kraj 2021 (200.99 kB)

Zpráva z monitorovacího šetření, Česká republika 2021 (11.26 MB)

Datový souhrn – monitorovací šetření, Česká republika 2021 (235.87 kB)

2020

Zpráva z monitorovacího šetření, Moravskoslezský kraj 2020 (10.41 MB)

Datový souhrn – monitorovací šetření, Moravskoslezský kraj 2020 (222.07 kB)

Zpráva z monitorovacího šetření, Česká republika 2020 (11.03 MB)

Datový souhrn – monitorovací šetření, Česká republika 2020 (233.15 kB)

Regionální profil Moravskoslezského kraje 2020 (3.7 MB)

2019

Zpráva z monitorovacího šetření, Moravskoslezský kraj 2019 (9.9 MB)

Datový souhrn – monitorovací šetření, Moravskoslezský kraj 2019 (227.98 kB)

Zpráva z monitorovacího šetření, Česká republika 2019 (11.82 MB)

2018

Zpráva z monitorovacího šetření, Moravskoslezský kraj 2018 (8.03 MB)

Datový souhrn – monitorovací šetření, Moravskoslezský kraj 2018 (187.79 kB)

Regionální profil Moravskoslezského kraje 2018 (3.59 MB)

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 25. 8. 2023