Predikce trhu práce

Krajská pobočka v Ostravě provádí pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti mj. pomocí každoročního monitorovacího šetření, a to dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Monitorovací šetření probíhá celostátně, každoročně v lednu a únoru, kdy jsou osloveni a požádáni o vyplnění monitorovacího dotazníku všichni zaměstnavatelé v ČR s předpokládaným počtem zaměstnanců v pracovním poměru 25 a více a vybraní zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci k 31. 12. předchozího roku.

Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou také důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště a v neposlední řadě i o laickou veřejnost.

Komplexní predikce trhu práce a řadu statistických dat a přehledů naleznete zejména na webu www.predikcetrhuprace.cz.

Pokud Vaše společnost zaměstnává v Moravskoslezském kraji 25 a více zaměstnanců a nebyla v lednu oslovena s žádostí o vyplnění monitorovacího dotazníku a rádi byste se monitorovacího šetření zúčastnili, prosím kontaktujte koordinátora šetření na e-mailové adrese dotaznikykrp.ot@uradprace.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se šetření prosím kontaktujte krajského koordinátora šetření na dotaznikykrp.ot@uradprace.cz.

S osobními údaji poskytnutými v rámci dotazníkového šetření je nakládáno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Další informace o zpracování osobních údajů (např. účel a rozsah zpracování, poučení o právech při zpracování osobních údajů atd.) naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

Velmi Vám děkujeme za spolupráci v rámci dotazníkového šetření v předchozích i budoucích letech.

Výsledky monitorovacího šetření – aktuální šetření

Zpráva z monitorovacího šetření, Moravskoslezský kraj 2023 (10,14 MB)
Datový souhrn - monitorovací šetření, Moravskoslezský kraj 2023 (210,42 kB)
Zpráva z monitorovacího šetření, Česko 2023 (10,66 MB)
Datový souhrn - monitorovací šetření, Česko 2023 (252,08 kB)

Výsledky monitorovacího šetření – předchozí roky

Výsledky monitorovacího šetření za předchozí roky naleznete zde.

Monitorovací dotazníky 2023

Preferovaná verze pro Excel 2007 a novější (*.xlsx)

Monitorovací dotazník 2023 - okres Bruntál (699,99 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Frýdek-Místek (700,26 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Karviná (699,87 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Nový Jičín (699,95 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Opava (699,95 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Ostrava (700,06 kB)

Poslední aktualizace: 16. 7. 2024