Pracovní rehabilitace

PRACOVNÍ REHABILITACE


Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce ČR.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením
  • osoba, která je uznána dočasně neschopnou, a pracovní rehabilitace jí doporučil ošetřující lékař
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:

  • poradenská činnost
  • zprostředkování zaměstnání
  • příprava na budoucí povolání
  • specializované rekvalifikační kurzy
  • příprava k práci
  • další typy aktivit dle potřeb účastníka


Formuláře k pracovní rehabilitaci (Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace) si můžete stáhnout zde.

Před podáním žádosti o pracovní rehabilitaci doporučujeme osobní konzultaci s příslušným poradcem na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby pro pracovní rehabilitaci:

 

Havlíčkův Brod Mgr. Veronika Volfová 950 114 528 veronika.volfova1@uradprace.cz
  Andrea Němcová 950 114 434 andrea.nemcova1@uradprace.cz
Jihlava Ing. Daniela Šeneklová 950 123 461 daniela.seneklova@seznam.cz
 

Mgr. Daniela Ambrožová

950 123 462 daniela.ambrozova@uradprace.cz
  Jana Gorová 950 123 449 jana.gorova@uradprace.cz
Pelhřimov Bc. Hana Kosová 950 145 440 hana.kosova@uradprace.cz
  Tereza Čeplová 950 145 515 tereza.ceplova@uradprace.cz
Třebíč Renáta Krejčí DiS. 950 169 669 renata.krejci@uradprace.cz
  Bc. Jana Fialová 950 169 652 jana.fialova1@uradprace.cz
Žďár nad Sázavou Mgr. Blanka Novotná 950 177 454 blanka.novotna1@uradprace.cz
  Bc. Magdalena Fejtová 950 177 455 magdalena.fejtova@uradprace.cz

 

Nově vyhlašovaná zadávací řízení jsou soutěžena prostřednictvím elektronického tržiště NEN https://nen.nipez.cz/

Poslední aktualizace: 5. 10. 2022