Pracovní rehabilitace

PRACOVNÍ REHABILITACE

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Uskutečňuje se na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestavuje Úřad práce ČR.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci na základě:

  • doporučení ošetřujícího lékaře zařazena i fyzická osoba, která je uznána za dočasně neschopnou práce a předpokládá se, že bude uznána osobou se zdravotním postižením
  • doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzická osoba, která přestala být invalidní
  • dále též fyzické osobě, které byla odejmuta invalidita v posledních 12 měsících

Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce.

Kdo může o pracovní rehabilitaci žádat

Osoby se zdravotním postižením (bez ohledu na stupeň či druh postižení;

zaměstnaní i nezaměstnaní) mají právo na pracovní rehabilitaci.

Formuláře ke stažení


Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace si můžete stáhnout zde.

Bližší informace Vám podají kontaktní osoby pro KoP Jablonec nad Nisou


Lenka Hegnerová
Tel.: 950 120 451
Email:
lenka.hegnerova@uradprace.cz

 

Bc. Kateřina Horáková
Tel.: 950 120 459
Email:
katerina.horakova1@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 7. 8. 2019