Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením
  • osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:

  • poradenská činnost
  • zprostředkování zaměstnání
  • příprava na budoucí povolání
  • specializované rekvalifikační kurzy
  • příprava k práci
  • další typy aktivit dle potřeb účastníka

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikaci a situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny.

Formuláře k pracovní rehabilitaci naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Kontaktní osoby:

Plzeň-město Adéla Čečilová 950 148 735 adela.cecilova@uradprace.cz
Plzeň-sever Mgr. Dominika Moldaschlová 950 149 547 dominika.moldaschlova@uradprace.cz
Plzeň-jih Taťána Hájková 950 149 460 tatana.hajkova@uradprace.cz
Domažlice Iveta Grulichová 950 112 426 iveta.grulichova@uradprace.cz
Rokycany Irena Kmetzová, DiS. 950 158 205 irena.kmetzova@uradprace.cz
Klatovy Ivana Špatenková 950 128 456 ivana.spatenkova@uradprace.cz
Tachov Markéta Duspivová 950 166 348 marketa.duspivova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 29. 9. 2021