Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Je realizována pracovníky poradenství Úřadu práce ČR ve spolupráci s poradci pro zprostředkování, pracovníky trhu práce, zástupci neziskových organizací a lékaři.

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (3.12. 2015) ke stažení zde (439,68 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (19.4. 2016) ke stažení zde (439,11 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (11.5. 2016) ke stažení zde (110,09 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (17.5. 2016) ke stažení zde (290,34 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (30.5. 2016) ke stažení zde (111,08 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (7.6. 2016) ke stažení zde (112,17 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (14.6. 2016) ke stažení zde (618,53 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (24.8. 2016) ke stažení zde (111,79 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (2.9. 2016) ke stažení zde (112,66 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (13.9. 2016) ke stažení zde (152,85 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (24.10. 2016) ke stažení zde (287,2 kB)

Výzvy k realizaci pracovní rehabilitace (27.2. 2017) ke stažení zde (110,72 kB)

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením nebo

  • osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař nebo

  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení nebo

  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:

  • poradenská činnost

  • zprostředkování zaměstnání

  • příprava na budoucí povolání

  • specializované rekvalifikační kurzy

  • příprava k práci

  • další typy aktivit dle potřeb účastníka

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikaci a situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny.

Formuláře k pracovní rehabilitaci naleznete zde: formulare-ke-stazeni

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023