Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle  zákona č. 435/2004 Sb. (771.02kB), o zaměstnanosti, v platném znění a  vyhlášky č. 518/2004 Sb. (202.78kB), kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

Pracovní rehabilitace je komplexní proces, který umožňuje lidem se zdravotním postižením udržet si stávající práci nebo se připravit na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci zhoršil natolik, že nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitaci zajišťuje Úřad práce ČR a hradí náklady s ní spojené. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením. V součinnosti s osobou se zdravotním postižením probíhá podle Individuálního plánu pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom se vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny.

Bližší informace poskytnou specialisté ÚP ČR. Kontakt na poradce pro osoby se zdravotním postižením obdržíte na kontaktním pracovišti v místě trvalého bydliště.

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace (dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti) je možné nalézt na /web/cz/formulare-ke-stazeni.

 

Kontakty:

KOORDINÁTOR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP PRO ZLÍNSKÝ KRAJ:

Mgr. Jana Kotlandová                            950 175 414          jana.kotlandova@uradprace.cz

PORADCI OZP:

Kroměříž

Mgr. Martina Svačinová (OZP)               950 130 327          martina.svacinova@uradprace.cz

Mgr. Eva Vlková                                    950 130 304          eva.vlkova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Adéla Halouzková (OZP)                       950 170 215          adela.halouzkova@uradprace.cz

Bc. Vladimíra Kuncová                          950 170 266          vladimira.kuncova@uradprace.cz

Vsetín 

Bc. Lenka Pašková, DiS (OZP)               950 173 452          lenka.paskova1@uradprace.cz

PhDr. Zdeňka Janušová                        950 173 469          zdenka.janusova@uradprace.cz

Zlín

Alena Kobylíková Škrabanová (OZP)   950 175 512           alena.kobylikova@uradprace.cz

Mgr. Hana Juříková                             950 175 199           hana.jurikova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 30. 3. 2022