Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle zákona č. 435/2004 Sb. (771.02kB), o zaměstnanosti, v platném znění a vyhlášky č. 518/2004 Sb. (202.78kB), kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením a jedná se o souvislou činnost, zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví Individuální plán pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom se vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny. Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, stanovené formy pracovní rehabilitace, předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace, termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace (dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti) je možné nalézt na /web/cz/formulare-ke-stazeni.

Kontakty:

KROMĚŘÍŽ

Mgr. Martina Svačinová (OZP)              950 130 327                        martina.svacinova@uradprace.cz

Mgr. Eva Vlková                                    950 130 304                        eva.vlkova@uradprace.cz

VSETÍN

PhDr. Zdeňka Janušová                        950 173 469                        zdenka.janusova@uradprace.cz

Bc. Lenka Pašková, DiS (OZP)                950 173 452                        lenka.paskova1@uradprace.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Iveta Kunovská, DiS.                             950 170 278                        iveta.kunovska@uradprace.cz

Magda Kolaříková (OZP)                        950 170 215                        magda.kolarikova@uradprace.cz

ZLÍN

Ing. Petra Jarošová                               950 175 199                        petra.jarosova1@uradprace.cz

Alena Kobylíková Škrabanová (OZP)   950 175 512                        alena.kobylikova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 4. 11. 2019