Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci zhoršil natolik, že nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

Mezi formy pracovní rehabilitace patří zejména:

  • poradenská činnost
  • zprostředkování zaměstnání
  • příprava na budoucí povolání
  • specializované rekvalifikační kurzy
  • příprava k práci
  • další typy aktivit dle potřeb účastníka

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje pracoviště Úřadu práce ČR místně příslušné podle bydliště osoby se zdravotním postižením, a to na základě její žádosti.

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci poradenství Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby:

Pracoviště

Jméno

Telefon

E-mail

Bruntál

Ondrášková Jana DiS.

950 106 481

jana.ondraskova@uradprace.cz

Frýdek - Místek

Ing. Wlosoková Šárka

950 113 454

sarka.wlosokova@uradprace.cz

Karviná

Bc. Hana Carbolová

950 126 323

hana.carbolova@uradprace.cz

 

Mgr. Pavla Příborská

950 126 371

pavla.priborska@uradprace.cz

Nový Jičín

Bc. Radka Zdráhalová, DiS.

950 139 411

radka.zdrahalova@uradprace.cz

Opava

Bc. Turečková Bohdana

950 142 453

bohdana.tureckova@uradprace.cz

Ostrava

Mgr. Restelová Andrea

950 143 184

andrea.restelova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 11. 9. 2019