Pracovní rehabilitace

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresech

Blansko Veronika Havlíčková 950 103 428 veronika.havlickova1@uradprace.cz
Brno-město DiS. Martina Jonsztová 950 104 154 martina.jonsztova@uradprace.cz
Brno-venkov Aneta Gavendová, DiS 950 105 355 aneta.gavendova@uradprace.cz
Břeclav Lucie Uhlířová 950 107 442 lucie.uhlirova@uradprace.cz
Hodonín Ing. Hana Čechová 950 115 540 hana.cechova1@uradprace.cz
Vyškov Lenka Vévodová 950 174 458 lenka.vevodova@uradprace.cz
Znojmo Ing. Růžena Maršalíková 950 176 496 ruzena.marsalikova@uradprace.cz

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zařazení osoby se zdravotním pojištěním na pracovní rehabilitaci. Na pracovní rehabilitaci může být na základě doporučení ošetřujícího lékaře zařazena i fyzická osoba, která je uznána za dočasně neschopnou práce a předpokládá se, že bude uznána osobou se zdravotním postižením. Na doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzická osoba, která přestala být invalidní. Dále též fyzická osoba, které byla odejmuta invalidita v posledních 12 měsících.

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Uskutečňuje se na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestavuje Úřad práce ČR.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením, a to na základě její žádosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce.

Pracovní rehabilitace je realizována pracovníky poradenství Úřadu práce ČR ve spolupráci s poradci pro zprostředkování, pracovníky trhu práce, zástupci neziskových organizací a lékaři.

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:
• poradenská činnost
• zprostředkování zaměstnání
• příprava na budoucí povolání
• specializované rekvalifikační kurzy
• příprava k práci
• další typy aktivit dle potřeb účastníka

O pracovní rehabilitaci může požádat:
• osoba se zdravotním postižením, nebo
• osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, nebo
• osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo
• osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace si můžete stáhnout zde:

/web/cz/formulare-ke-stazeni

Poslední aktualizace: 7. 6. 2021