Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, jeho vhodnou formu stanoví odborná pracovní skupina, vytvořená za tímto účelem na ÚP.

Provádění pracovní rehabilitace stanoví vyhl. č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením, nebo
  • osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, nebo
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

Formuláře k pracovní rehabilitaci naleznete zde: formulare-ke-stazeni

Kontakty na odpovědné pracovníky:
Příbram KrP Mgr. Valerie Teclová 950 156 642 valerie.teclova@uradprace.cz
Benešov Ing. Tereza Křížková 950 101 424 tereza.krizkova@uradprace.cz
Beroun Vladimíra Lucáková 950 102 553 vladimira.lucakova@uradprace.cz
Kladno Veronika Marková 950 127 393 veronika.markova1@uradprace.cz
Kolín Jana Vacková 950 129 417 jana.vackova@uradprace.cz
Kutná Hora Markéta Coufalová 950 131 414 marketa.coufalova@uradprace.cz
Mělník Emília Erbenová 770 196 892 emilia.erbenova@uradprace.cz
Mladá Boleslav Jarmila Csöszová 950 136 323 jarmila.csoszova@uradparce.cz
Nymburk Lucie Lokajíčková 770160 760 lucie.lokajickova@uradprace.cz
Praha-východ Martina Elbaz 950 151 506 martina.elbaz@uradprace.cz
Praha-západ Ing. Helena Vráželová 950 152 340 helena.vrazelova@uradprace.cz
Příbram Zdeněk Drechsler 950 156 617 zdenek.drechsler@uradprace.cz
Rakovník Lucie Kučerová 950 157 537 lucie.kucerova4@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 13. 4. 2021