Práce a život v Jihočeském kraji

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000034

Částka: 44 800 776,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 12. 2015 až 30. 4. 2023

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se zaměřuje na problém pracovní uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání evidovaných na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji více než 12 měsíců nepřetržitě nebo opakovaně a po dobu více než 5 měsíců v poslední živé evidenci. Klíčovým problémem, na který je projekt zaměřen je dlouhodobá nezaměstnanost. Cílovou skupinu tedy determinuje doba vedení v evidenci, která je jednotlivými osobami vnímána s rozdílnou citlivostí a rozhodně zhoršuje pozici osob z cílové skupiny v rovině zaměstnatelnosti. Sekundárními problémy jsou postupné oslabování pracovních a režimových návyků, pokles až ztráta motivace, psychosomatický vliv na projev stávajících zdravotních problémů i vznik nových. Postupné zhoršování životní úrovně pak může dospět k vážným sociálním dopadům na celé rodiny. Analýza cílové skupiny dokládá jaká významná část zvolené cílové skupiny je v evidenci uchazečů o zaměstnání vedená 2 roky i déle. Problém není ale jenom v samotné délce vedení v evidenci, ale časté opakování období bez práce, kdy se doba zaměstnání zkracuje a je častěji střídána obdobím, kdy se lidé obrátí o pomoc k úřadu práce, vede k prohlubování frustrace z nejistoty a motivace jednotlivců může klesat daleko rychleji. U takovýchto osob je kritická již doba 5 měsíců vedení v opakovaných evidencích. Projekt se snaží začlenit cílovou skupinu - dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání formou modulárně členěných navazujících aktivit na trh práce. Zároveň se bude snažit pozvednout osoby z cílové skupiny do role aktivních osob, které si zároveň hledají a nacházejí zaměstnání.

Jaké jsou formy podpory?

Rozvojem klíčových kompetencí i měkkých dovedností podpořit sebevědomí a pracovní potenciál účastníků projektu. Odstranit významnou část osobních i jiných překážek, které způsobovaly jejich zhoršené postavení mezi cílovými skupinami. Využít nástrojů doprovodného programu pro jejich motivaci a účelnou podporu na vyhrazených místech u zaměstnavatelů. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve skupině dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání. Předpokládáme, že do projektu vstoupí min 800 osob z cílové skupiny a budou plnit klíčové aktivity, které jim projekt může nabídnout. Cílová skupina dlouhodobě evidovaných osob, kterou z velké části tvoří klienti se specifickými problémy, a kteří jsou v evidenci déle než pět měsíců, často opakovaně a v mnoha případech je délka jejich evidence i dva roky a více, bychom v úvodních aktivitách projektu podrobili identifikaci konkrétních překážek, které jejich situaci zapříčinily a které z nich ji i dále ovlivňují. Je nutné zkoumat tyto důvody a jejich vývoj či změnu zejména v průběhu déle trvající evidence. Na základě takovýchto aktuálních informací se u jednotlivých osob pokusíme nastartovat změnu. Aktivity obsáhnou jednak skupinový motivační a poradenský program, ale zároveň také praktické tréninky úkonů a dovedností nezbytných pro zažití obnovovaných a posilovaných pracovních a společensko-sociálních návyků a kompetencí. Vedle toho by pak přicházely na řadu potřebné rekvalifikace cílené k pracovnímu uplatnění a podpora pro vyhrazovaná pracovní místa. Projekt bude podporovat i vznik alternativních forem pracovních úvazků a případně také samostatné výdělečné činnosti.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinu z množiny uchazečů o zaměstnání, evidovaných na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji tvoří osoby, které jsou v evidenci 12 a více měsíců nepřetržitě a dále také osoby, které se ocitávají v opakovaných evidencích, z nichž ta aktuální živá evidence je v délce 5 a více měsíců (tzv. skrytá dlouhodobá nezaměstnanost).

V Jihočeském kraji jsme tuto cílovou skupinu identifikovali jako jednu z největších a druhou nejobtížněji zaměstnatelnou.

Účastníci/ce projektu

Osoby dlouhodobě nezaměstnané evidované na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji

Místo realizace:

Jihočeský kraj

Kam se obrátit pro informace?

Kontaktní adresa:

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích

Oddělení projektů EU

Klavíkova č. p. 1570/7

370 04 České Budějovice

DS: ubhzpbh

 

Pracoviště:

Lannova třída 1/1, 370 01 České Budějovice (budova ČNB, III. patro)

 

Kontaktní osoby:

 

Pracoviště České Budějovice

 

Projektová manažerka:

Ing. Irena Linhartová,

email: irena.linhartova@uradprace.cz, 950 109 450, mobil: 770 130 303

 

Finanční manažerka:

Ing. Kateřina Klimešová,

email: katerina.klimesova@uradprace.cz, 950 109 446, mobil: 770 130 303

 

Specialistka projektu/koordinátorka specialistů:

Bc. Nikola Kubátová,

email: nikola.kubatova@uradprace.cz, 950 109 477, mobil: 770 130 304

 

Specialistka projektu/ koordinátorka rekvalifikací:

Bc. Eva Rajtmajerová,

email: eva.rajtmajerova@uradprace.cz, 950 109 480, mobil: 770 130 305

 

Pracoviště Český Krumlov

 

Projekt je zabezpečován z pracoviště v Českých Budějovicích

 

Bc. Nikola Kubátová,

email: nikola.kubatova@uradprace.cz, 950 109 477, mobil: 770 130 304

 

Bc. Eva Rajtmajerová,

email: eva.rajtmajerova@uradprace.cz, 950 109 480, mobil: 770 130 305

 

 

Pracoviště Jindřichův Hradec

 

Specialistka projektu

Ing. Lenka Soukupová,

email: lenka.soukupova2@uradprace.cz, tel.č. 950 124 433,mobil: 770 182 407

 

Pracoviště Písek

 

 

Specialista projektu

Bc. Jiří Blanický,

email: jiri.blanicky@uradprace.cz, tel.č. 950 146 332, mobil: 770 182 408

 

Pracoviště Prachatice

 

Projekt je zabezpečován z pracoviště v Českých Budějovicích

 

Bc. Nikola Kubátová,

email: nikola.kubatova@uradprace.cz, 950 109 477, mobil: 770 130 304

 

Bc. Eva Rajtmajerová,

email: eva.rajtmajerova@uradprace.cz, 950 109 480, mobil: 770 130 305

 

Pracoviště Strakonice

 

Specialistka projektu

Mgr. Lenka Dražková,

email: lenka.drazkova1@uradprace.cz, tel.č. 950 162 410, mobil: 770 182 409

 

Pracoviště Tábor

 

Specialistka projektu

Ing. Blanka Malá,

email: blanka.mala@uradprace.cz, tel.č. 950 165 158, mobil: 770 182 410

 

 

Aktuality z kontaktních pracovišť:

 

KoP České Budějovice

19. cyklus

Informační schůzka: 1. 2. 2023, 9:00 – 12:00 hod.

po IS bude následovat Vstupní program

ÚP ČR, Lannova 1, odd. projektů EU – budova ČNB

 

18. cyklus

Informační schůzka: 10. 10. 2022, 9:00 – 12:00 hod.

po IS bude následovat Vstupní program

ÚP ČR, Lannova 1, odd. projektů EU – budova ČNB

RK Základy obsluhy osobního počítače: 21.11. – 29.11.2022, MAVO-Vzdělávání, s.r.o., K. Světlé 2238/2, České Budějovice

RK Základy obsluhy osobního počítače: 9.1. – 16.1.2023, MAVO-Vzdělávání, s.r.o., K. Světlé 2238/2, České Budějovice

 

17. cyklus

Informační schůzka: 3. 10. 2022, 9:00 – 12:00 hod.

po IS bude následovat Vstupní program

ÚP ČR, Lannova 1, odd. projektů EU – budova ČNB

RK Obsluha osobního počítače: 14.11. – 1.12.2022, Jintes CB s.r.o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

 

KoP Český Krumlov

 

KoP Písek

10. cyklus

Informační schůzka: 1.2.2023, 8:30 hod., zasedací místnost č. 512, nábř. 1. máje 2259, Písek
Ihned po IS bude následovat Vstupní program.

Základy obsluhy osobního počítače: 20. – 27.2.2023, 8:00 – 14:35 hod., Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13, Písek

 

9. cyklus

Informační schůzka: 3.10.2022, 8:30 hod., zasedací místnost č. 603, nábř. 1. máje 2259, Písek
Ihned po IS bude následovat Vstupní program.

Základy obsluhy osobního počítače: 17. – 21.10.2022, 8:00 – 14:35 hod., Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13, Písek

Obsluha osobního počítače: 31.10. – 16.11.2022, 8:00 – 14:35 hod., Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13, Písek

Základy obsluhy osobního počítače: 5. – 12.12.2022, 8:00 – 14:35 hod., Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13, Písek

 

8. cyklus

Informační schůzka: 16.3.2022, 8:30 hod., zasedací místnost č. 603, nábř. 1. máje 2259, Písek
Ihned po IS bude následovat Vstupní program.

Základy obsluhy osobního počítače: 17. – 21.10.2022, 8:00 – 14:35 hod., Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13, Písek

Obsluha osobního počítače: 31.10. – 16.11.2022, 8:00 – 14:35 hod., Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13, Písek

Základy obsluhy osobního počítače: 5. – 12.12.2022, 8:00 – 14:35 hod., Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13, Písek

 

KoP Prachatice

 

KoP Strakonice

12. cyklus

Program praktických a IT dovedností:
Obsluha osobního počítače: 6.3.-21.3.2023

 

11. cyklus
Informační schůzka – 5.10.2022, 8:00-10:00 hod., zasedací místnost IPS, Textiláků 393, Strakonice
Vstupní program – 12.10.2022, 8:00-15:20 hod., kancelář č. 92, Textiláků 393, Strakonice
Program praktických a IT dovedností:
Obsluha osobního počítače: 10.10.-25.10.2022


10. cyklus
Informační schůzka – 23.2.2022, 8:30-10:30 hod, zasedací místnost IPS, Textiláků 393, Strakonice
Vstupní program – 2.3.2022, 8:00-10:50 hod, Textiláků 393, Strakonice
Program praktických a IT dovedností:
Obsluha osobního počítače: 21.3.2022-8.4.2022

 

KoP Tábor

13. cyklus

Program praktických a IT dovedností:

Obsluha osobního počítače: 27.2. – 16.3.2023, 8:00 – 14:00 hod., U Výstaviště 1429, České Budějovice

 

12. cyklus

Program praktických a IT dovedností:

Obsluha osobního počítače: 6.2. – 23.2.2023, 8:00 – 14:00 hod., U Výstaviště 1429, České Budějovice

 

11. cyklus

Informační schůzka: 19.9.2022, 8:00 – 9:00 hod.

(po IS bude následovat Vstupní program)

ÚP ČR, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor – 3. patro, zasedací místnost č. 410

Program praktických a IT dovedností:

Obsluha osobního počítače: 14.11. – 1.12.2022, 8:00 – 14:00 hod., U Výstaviště 1429, České Budějovice

 

10. cyklus

Informační schůzka: 9.3.2022, 9:00 – 10:00 hod.

(po IS bude následovat Vstupní program)

ÚP ČR, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor – 3. patro, zasedací místnost č. 410

 

Program praktických a IT dovedností:

Základy obsluhy osobního počítače: 22.4. – 28.4.2022, 8:00 – 14:35 hod.,                  Centrum univerzita Tábor, Vančurova 2904, Tábor

Obsluha osobního počítače: 9.5. – 27.5.2022, 8:00 – 14:00 hod., U Výstaviště 1429,      České Budějovice

 

KoP Jindřichův Hradec

11. cyklus

Informační schůzka – 24.1.2023, 8:00–10:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Vstupní program – skupinová část – 24.1.2023, 10:00–11:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Vstupní program – individuální část – 25.1.2023, 8:00–14:00 hod, kancelář č. 162, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Program praktických a IT dovedností:

Základy obsluhy osobního počítače – 20.2.2023–24.2.2023, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

 

10. cyklus

Informační schůzka – 26.9.2022, 8:00–10:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Vstupní program – skupinová část – 26.9.2022, 10:00–11:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Vstupní program – individuální část – 27.9.2022, 8:00–11:00 hod, kancelář č. 162, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Program praktických a IT dovedností:

Základy obsluhy osobního počítače – 31.10.2022–4.11.2022, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

 

9. cyklus

Informační schůzka – 1.3.2022, 8:00–10:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Vstupní program – skupinová část – 1.3.2022, 10:00–11:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Vstupní program – individuální část – 2.3.2022–4.3.2022, 8:00–11:00 hod, kancelář č. 162, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

 

8. cyklus

Informační schůzka, vstupní program – obě části – individuálně ve dnech 20.9.2021 až 7.10.2021, kancelář č. 162, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Program praktických a IT dovedností:

Základy obsluhy osobního počítače – 8.11.2021–12.11.2021, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Obsluha osobního počítače – 8.6.2022–28.6.2022, U Výstaviště 1429, České Budějovice

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Poslední aktualizace: 13. 3. 2023