Práce a život v Jihočeském kraji

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000034

Částka: 44 800 776,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 12. 2015 až 30. 6. 2022

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se zaměřuje na problém pracovní uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání evidovaných na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji více než 12 měsíců nepřetržitě nebo opakovaně a po dobu více než 5 měsíců v poslední živé evidenci. Klíčovým problémem, na který je projekt zaměřen je dlouhodobá nezaměstnanost. Cílovou skupinu tedy determinuje doba vedení v evidenci, která je jednotlivými osobami vnímána s rozdílnou citlivostí a rozhodně zhoršuje pozici osob z cílové skupiny v rovině zaměstnatelnosti. Sekundárními problémy jsou postupné oslabování pracovních a režimových návyků, pokles až ztráta motivace, psychosomatický vliv na projev stávajících zdravotních problémů i vznik nových. Postupné zhoršování životní úrovně pak může dospět k vážným sociálním dopadům na celé rodiny. Analýza cílové skupiny dokládá jaká významná část zvolené cílové skupiny je v evidenci uchazečů o zaměstnání vedená 2 roky i déle. Problém není ale jenom v samotné délce vedení v evidenci, ale časté opakování období bez práce, kdy se doba zaměstnání zkracuje a je častěji střídána obdobím, kdy se lidé obrátí o pomoc k úřadu práce, vede k prohlubování frustrace z nejistoty a motivace jednotlivců může klesat daleko rychleji. U takovýchto osob je kritická již doba 5 měsíců vedení v opakovaných evidencích. Projekt se snaží začlenit cílovou skupinu - dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání formou modulárně členěných navazujících aktivit na trh práce. Zároveň se bude snažit pozvednout osoby z cílové skupiny do role aktivních osob, které si zároveň hledají a nacházejí zaměstnání.

Jaké jsou formy podpory?

Rozvojem klíčových kompetencí i měkkých dovedností podpořit sebevědomí a pracovní potenciál účastníků projektu. Odstranit významnou část osobních i jiných překážek, které způsobovaly jejich zhoršené postavení mezi cílovými skupinami. Využít nástrojů doprovodného programu pro jejich motivaci a účelnou podporu na vyhrazených místech u zaměstnavatelů. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve skupině dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání. Předpokládáme, že do projektu vstoupí min 800 osob z cílové skupiny a budou plnit klíčové aktivity, které jim projekt může nabídnout. Cílová skupina dlouhodobě evidovaných osob, kterou z velké části tvoří klienti se specifickými problémy, a kteří jsou v evidenci déle než pět měsíců, často opakovaně a v mnoha případech je délka jejich evidence i dva roky a více, bychom v úvodních aktivitách projektu podrobili identifikaci konkrétních překážek, které jejich situaci zapříčinily a které z nich ji i dále ovlivňují. Je nutné zkoumat tyto důvody a jejich vývoj či změnu zejména v průběhu déle trvající evidence. Na základě takovýchto aktuálních informací se u jednotlivých osob pokusíme nastartovat změnu. Aktivity obsáhnou jednak skupinový motivační a poradenský program, ale zároveň také praktické tréninky úkonů a dovedností nezbytných pro zažití obnovovaných a posilovaných pracovních a společensko-sociálních návyků a kompetencí. Vedle toho by pak přicházely na řadu potřebné rekvalifikace cílené k pracovnímu uplatnění a podpora pro vyhrazovaná pracovní místa. Projekt bude podporovat i vznik alternativních forem pracovních úvazků a případně také samostatné výdělečné činnosti.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinu z množiny uchazečů o zaměstnání, evidovaných na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji tvoří osoby, které jsou v evidenci 12 a více měsíců nepřetržitě a dále také osoby, které se ocitávají v opakovaných evidencích, z nichž ta aktuální živá evidence je v délce 5 a více měsíců (tzv. skrytá dlouhodobá nezaměstnanost).

V Jihočeském kraji jsme tuto cílovou skupinu identifikovali jako jednu z největších a druhou nejobtížněji zaměstnatelnou.

Účastníci/ce projektu

Osoby dlouhodobě nezaměstnané evidované na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji

Místo realizace:

Jihočeský kraj

Kam se obrátit pro informace?

Kontaktní adresa:

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích

Oddělení projektů EU

Klavíkova č. p. 1570/7

370 04 České Budějovice

DS: ubhzpbh

 

Pracoviště:

Lannova třída 1/1, 370 01 České Budějovice (budova ČNB, III. patro)

 

Kontaktní osoby

Pracoviště České Budějovice

 

Projektová manažerka:

Ing. Irena Linhartová,

email: irena.linhartova@uradprace.cz, 950 109 450, mobil: 770 130 303

 

Finanční manažerka:

Ing. Kateřina Klimešová,

email: katerina.klimesova@uradprace.cz, 950 109 446, mobil: 770 130 303

 

Specialistka projektu/koordinátorka specialistů:

Bc. Nikola Kubátová,

email: nikola.kubatova@uradprace.cz, 950 109 477, mobil: 770 130 304

 

Specialistka projektu/ koordinátorka rekvalifikací:

Bc. Eva Rajtmajerová,

email: eva.rajtmajerova@uradprace.cz, 950 109 480, mobil: 770 130 305

 

Pracoviště Český Krumlov

 

Projekt je zabezpečován z pracoviště v Českých Budějovicích

 

Bc. Nikola Kubátová,

email: nikola.kubatova@uradprace.cz, 950 109 477, mobil: 770 130 304

 

Bc. Eva Rajtmajerová,

email: eva.rajtmajerova@uradprace.cz, 950 109 480, mobil: 770 130 305

 

 

Pracoviště Jindřichův Hradec

 

Specialistka projektu

Ing. Lenka Soukupová,

email: lenka.soukupova2@uradprace.cz, tel.č. 950 124 433,mobil: 770 182 407

 

Pracoviště Písek

 

 

Specialista projektu

Bc. Jiří Blanický,

email: jiri.blanicky@uradprace.cz, tel.č. 950 146 332, mobil: 770 182 408

 

Pracoviště Prachatice

 

Projekt je zabezpečován z pracoviště v Českých Budějovicích

 

Bc. Nikola Kubátová,

email: nikola.kubatova@uradprace.cz, 950 109 477, mobil: 770 130 304

 

Bc. Eva Rajtmajerová,

email: eva.rajtmajerova@uradprace.cz, 950 109 480, mobil: 770 130 305

 

Pracoviště Strakonice

 

Specialistka projektu

Mgr. Lenka Dražková,

email: lenka.drazkova1@uradprace.cz, tel.č. 950 162 410, mobil: 770 182 409

 

Pracoviště Tábor

 

Specialistka projektu

Ing. Blanka Malá,

email: blanka.mala@uradprace.cz, tel.č. 950 165 158, mobil: 770 182 410

Aktuality z kontaktních pracovišť

KoP České Budějovice

14. cyklus

Informační schůzka: 20. 9. 2021, 9:00 – 16:00 hod.

(po IS bude následovat Vstupní program)

ÚP ČR, Lannova 1, odd. projektů EU – budova ČNB

 

 

KoP Český Krumlov

3. cyklus

Informační schůzka: 22. 1. 2020, 9.00 – 14:00 hod.

(po IS bude následovat Vstupní program)

ÚP ČR, 5. května 299, Český Krumlov – zasedací místnost 2. patro

 

Základy obsluhy osobního počítače: 24. 6. – 30. 6. 2020, 8:00 – 14:35 hod., Komunitní centrum Kocero, Hřbitovní 425, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

 

KoP Písek

7. Cyklus

Informační schůzka - 28.1.2020, 9:00 hod., zasedací místnost č. 603, nábř. 1. máje 2259, Písek
Vstupní program - 29.1.2020, 8:00 hod., zasedací místnost č. 603, nábř. 1. máje 2259, Písek

Základní program - 3.2. – 6.2.2020, učebna č. 614 (páté patro), ÚP ČR KoP Písek nábř. 1. máje 2259, 397 01 Písek

Základy obsluhy osobního počítače: 10.2. – 14.2.2020, 8:00 – 14:35 hod., Na Spravedlnosti č.p. 741/22, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Obsluha osobního počítače: 16.3. – 1.4.2020, 8:00 – 14:00 hod., ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Šobrova 2070, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

 

KoP Prachatice

 

 

KoP Strakonice

7. Cyklus

Informační schůzka - 28.1.2020, 8 -11 hod., zasedací místnost č. 62, Textiláků 393, Strakonice 386 01

 

KoP Tábor

9. cyklus

Informační schůzka: 4. 10. 2021, 8:00 – 17:00 hod.

(po IS bude následovat Vstupní program)

ÚP ČR, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor – 3. patro, zasedací místnost č. 410

 

8. Cyklus

Informační schůzka - 14.1. 2020, 9:00 - 11:00 hod., 3. patro, místnost č. 408, Husovo nám. 2938, Tábor

Vstupní program - 15.1. 2020, 8:00 - 16:00 hod., 3. patro, zasedací místnost č. 410, Husovo nám. 2938, Tábor
16.1. 2020, 8:00 - 15:00 hod., 3. patro, zasedací místnost č. 410, Husovo nám. 2938, Tábor

Základní program - 28.1. - 16.3. 2020, ÚP ČR KoP Tábor, Husovo nám. 2938, Tábor

Program praktických a IT dovedností:
Obsluha osobního počítače - 10.2. - 26.2. 2020, Táborské soukromé gymnázium, Zavadilská 2472, Tábo

 

KoP Jindřichův Hradec

6. Cyklus

 

Informační schůzka – 20.1. 2020, 9:00 – 11:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

Vstupní program – skupinová část – 20.1. 2020, 11:00 – 12:00 hod, zasedací místnost č. 105, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

 

Vstupní program – individuální část – 22.1. 2020, 8:00 – 15:30 hod, kancelář č. 162, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

 

Základní program – 24.1. – 18.2.2020, 8:00 – 14:00 hod., zasedací místnost č. 105, č. 90, kancelář č.162, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec

 

Program praktických a IT dovedností:

Základy obsluhy osobního počítače – 3.3. – 10.3.2020, 8:00 – 14:35 hod., Obchodní akademie T. G. Masaryka, Husova 156/II, Jindřichův Hradec

Základy obsluhy osobního počítače – 11.3. – 19.3.2020, 8:00 – 14:35 hod., Obchodní akademie T. G. Masaryka, Husova 156/II, Jindřichův Hradec
Obsluha osobního počítače – 2.3. – 17.3.2020, 8:00 – 14:00 hod., SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Poslední aktualizace: 16. 9. 2021