Potvrzení o zaměstnání

Skončili jste pracovní poměr v České republice a stěhujete se do jiné členské země EU/EHP? Pro účely započítání dob zaměstnání a pojištění v České republice a uznání nároku na dávky v nezaměstnanosti v jiném členském státu se používá evropský formulář U1 (E 301). Tento formulář je potvrzením týkající se dob, které budou brány v úvahu při poskytování dávek v nezaměstnanosti.

Jestliže potřebujete vystavit potvrzení U1 (E 301) z České republiky, stáhněte a vyplňte si žádost ve formátu doc (55.5 kB). nebo pdf.

Měli byste vědět, že o zaměstnání a jeho průběhu je třeba mít doklady. Vyplatí se to z několika důvodů. Jedním z nich je nezaměstnanost a váš nárok na dávky v nezaměstnanosti buď v České republice, nebo v jiném členském státu. V České republice není vždy běžné vydávat posudek o pracovní činnosti, avšak zaměstnavatel má tuto povinnost, jestliže o to zaměstnanec požádá.

Jaká potvrzení se obvykle vystavují? Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat vám potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Po ukončení zaměstnání byste také měli dostat evidenční list důchodového pojištění. Dále na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen v odděleném potvrzení uvést údaje o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Seznam dokladů o zaměstnání v ČR:

- potvrzení o zaměstnání (zápočtový list);
- evidenční list důchodového zabezpečení;
- potvrzení o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech (potvrzuje zaměstnavatel na vaši žádost);
- formulář U1 (E 301) při odchodu z ČR (vystavuje úřad práce na vaši žádost);