Krajská pobočka hl. m. Prahy realizuje výběrová řízení na dodavatele poradenských činností:

Datum zveřejnění: 2.12.2014

Dne 1. 12. 2014 bylo zahájeno otevřené řízení „ Poradenstvím ke zlepšení orientace Pražanů na trhu práce“. Oznámení o zahájení zadávacího řízení je dostupné ve Věstníku veřejných zakázek ( www.vestnikverejnychzakazek.cz) pod evidenčním číslem zakázky 496082.

Zadávací podmínky jsou zveřejněny na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4d22f2ba-6d80-46f5-97fc-3f1b6df820ee.

Zadávací řízení bylo též publikováno na webu ESF http://www.esfcr.cz/zakazky/poradenstvim-ke-zlepseni-orientace-prazanu-na-trhu-prace.

Výsledky zadávacího řízení:

Část č. 1: Bilanční diagnostika

Dne 23. 3. 2015 byla uzavřena rámcová smlouva mezi zadavatelem a vítězným uchazečem MAVO s.r.o., Černošická 20, 252 28 Vonoklasy, IČ: 62579461.

Část č. 2: Individuální psychologické poradenství

Dne 23. 3. 2015 byla uzavřena rámcová smlouva mezi zadavatelem a vítězným uchazečem bfz – vzdělávací akademie s.r.o., Provaznická 16, 350 02 Cheb, IČ: 27965945

Část č. 3: Poradenství k pracovněprávním vztahům

Dne 23. 3. 2015 byla uzavřena rámcová smlouva mezi zadavatelem a vítězným uchazečem Infacility s.r.o., E. Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, IČ: 28886127

Datum zveřejnění: 18.3.2011

Výsledky výběrového řízení

Dne 10.3.2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele poradenské činnosti, které určilo vítěznou nabídku :

 • Motivační poradenský program - hodnotící tabulka zde (168kB)
 • Bilanční diagnostika - hodnotící tabulka zde (168kB)

Datum zveřejnění: 16.2.2011

 • Motivační poradenský program

  Jedná se o zakázku malého rozsahu, která bude realizována s vybraným dodavatelem na období do 30.6.2011. Pro realizaci bude vybrán jen jeden dodavatel.

  Příjem nabídek končí 7.3.2011 v 17:00 hod. v podatelně Úřadu práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3, přízemí.

  Specifikace zakázky viz Příloha č. 1 (380.5kB), Příloha č. 3 (366.5kB)

  Hodnotící kritéria viz Příloha č. 2 (358kB)

  Odpovědi na dotazy zde (188kB)

 • Bilanční diagnostika

  Jedná se o zakázku malého rozsahu, která bude realizována s vybraným dodavatelem na období do 30.6.2011. Pro realizaci bude vybrán jen jeden dodavatel.

  Příjem nabídek končí 7.3.2011 v 17:00 hod. v podatelně Úřadu práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3, přízemí.

  Specifikace zakázky viz Příloha č. 1 (380.5kB), Příloha č. 3 (393kB)

  Hodnotící kritéria viz Příloha č. 2 (358kB)

Datum zveřejnění: 21.4. 2010

Dne 21.4.2010 byly na stránkách http://www.esfcr.cz/ zveřejněny výsledky Výběrového řízení - „ Poradenstvím ke zvýšení zaměstnatelnosti v hl.m. Praze“ - evid.číslo k veřejné zakázce 60040307:

 • 1.část - Motivační poradenský program : Vítězný dodavatel: Evropský kariérní institut - EKI, IČ: 265 92 657
 • 2.část - Bilanční diagnostika: Vítězný dodavatel: PhDr. Marta Boučková – PRVNÍ PRAŽSKÁ PARTNERSKÁ PORADNA., IČ: 601 79 406

Datum zveřejnění: 15.1.2010

Dodatečné informace č. 2 (381kB) „Poradenstvím ke zvýšení zaměstnatelnosti v hl. m. Praze“

Datum zveřejnění: 8.1.2010

Dodatečné informace č. 1 (375.5kB) „Poradenstvím ke zvýšení zaměstnatelnosti v hl. m. Praze“

Datum zveřejnění: 22.12.2009

„Poradenstvím ke zvýšení zaměstnatelnosti v hl. m. Praze“

Jedná se o zakázku v režimu otevřeného podlimitního řízení dle zákona 137/2006, která bude realizována v období cca březen 2010 -.říjen 2010. Pro realizaci každé části bude vybrán jen jeden dodavatel. Příjem nabídek končí 29.1.2010 v 10:00 hod. v podatelně pověřené osoby, Executive Project Group, a. s., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, osobně do podatelny pověřené osoby (1. patro) nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Dne 22.12.2009 bylo na stránkách http://www.esfcr.cz/ vyhlášeno Výběrové řízení na realizaci poradenských činností - evid.číslo k veřejné zakázce: 60040307.

Specifikace zakázky viz Přílohy níže.

Autor stránky:

 • Za obsahovou část stránky odpovídá: PhDr. Věra Prokopová, ved. referátu poradenství a zprostředkování
 • Za úplnost informací na této stránce odpovídá: PhDr. Jana Pozděnová, ved. IPS, e-mail: jana.pozdenova@aa.mpsv.cz