Poradenské služby

Útvar poradenství poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání odbornou pomoc a podporu při hledání vhodného uplatnění na trhu práce. Realizuje akce skupinového poradenství,individuální poradenství,profesní diagnostiku. Zařazování do jednotlivých forem poradenství je posuzováno individuálně,vychází se zejména z pracovních a životních zkušeností,dosažené kvalifikace a stupně vzdělání a z možností uplatnění na trhu práce.

Individuální poradenství

Nabízí odbornou pomoc jednotlivci,je podporou k aktivnímu hledání zaměstnání. Jedná se o individuální pohovor nejen v oblastech souvisejících s nezaměstnaností a se zařazením do pracovního poměru. Možnost řešení problematiky volby vhodného povolání,orientace na trhu práce,pomoc při sepisování životopisu a motivačního dopisu,apod.

Skupinové poradenství

Poradenské programy jsou zaměřeny zejména na získání kompetencí pro uplatnění se na trhu práce,získání nebo prohloubení schopností a dovedností,zmapování vlastního potenciálu,sebepoznání. Práce ve skupině přináší výhody navázání nových kontaktů a zároveň nabízí možnosti řešení stávající situace klienta.

obrázek"/

Profesní diagnostika

Profesní neboli pracovní diagnostikou se ověřují předpoklady jednotlivce k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání. Psychodiagnostické metody pomohou uchazeči vybrat z možností dalšího pracovního uplatnění.

Online poradenství pro uchazeče o zaměstnání

Hledání práce a oslovení zaměstnavatele - stáhnout (PPSX 4.54MB)

Jak se písemně prezentovat - stáhnout (PPSX 3.17MB)

Jak zapůsobit u pohovoru - stáhnout (PPSX 1.15MB)

Pracovně právní otázky - stáhnout (PPSX 1.23MB)

Rekvalifikace a další vzdělávání - stáhnout (PPSX 1.64MB)

Zahájení podnikání - stáhnout (PPSX 2.71MB)

Nabídka poradenských služeb KrP ÚP ČR - stáhnout (PPSX 886.72kB)

Kontakty na pracovníky poradenství

Hradec Králové:

Jičín:

Náchod:

Rychnov nad Kněžnou:

Trutnov:

Poslední aktualizace: 14. 4. 2021