Poradenství

Poradenství

Krajská pobočka v Pardubicích poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání odbornou pomoc a podporu při hledání vhodného uplatnění na trhu práce. Všem klientům evidovaným na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v rámci Pardubického kraje jsou bezplatně nabízeny poradenské služby. Poradenské služby v současné době probíhají interně formou individuálních konzultací či skupinových poradenských programů.

Individuální poradenství
Nabízí odbornou pomoc jednotlivci, je podporou k aktivnímu hledání zaměstnání. Jedná se o individuální konzultaci v oblastech souvisejících s nezaměstnaností, se zařazením do pracovního poměru, s orientací na trhu práce.

V rámci individuálního poradenství lze využít:

  • pomoc se sepsáním životopisu, motivačního dopisu,
  • pomoc s přípravou na přijímací pohovor u zaměstnavatele,
  • seznámení s možností využití internetu při hledání zaměstnání,
  • poradenství pro osoby se zdravotním postižením (viz. kontakty pracovní rehabilitace),
  • poradenství pro volbu a změnu povolání (viz. Kontakty IPS),
  • poradenství pro volbu rekvalifikace a doplnění kvalifikace (viz. Kontakty IPS),
  • informace o možnostech studia a dalšího vzdělávání (viz. Kontakty IPS).

Konzultaci si můžete domluvit telefonicky, emailem nebo osobně na pracovištích Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby:

 

 

Chrudim

 

Ing. Marcela Vychodilová, tel. 950 119 473, email: marcela.vychodilova@uradprace.cz

Bc. Věra Mariánková, tel.: 950 119 471, email: vera.mariankova@uradprace.cz

Bc. Markéta Kynclová, tel. 950 119 482, email: marketa.kynclova@uradprace.cz

Markéta Pětivoká, tel. 950 119 472, email: marketa.petivoka@uradprace.cz

 

 

Hlinsko


Martina Velflová, tel. 950 119 222, email: martina.velflova@uradprace.cz
 

 

Pardubice

 

Michal Bareš, tel. 950 144 739, email: michal.bares1@uradprace.cz

Monika Bendová, DiS, tel. 950 144 720, email: monika.bendova@uradprace.cz

Věra Málek Říhová, tel. 950 144 323, email: vera.malek@uradprace.cz

Mgr. Klára Traxlerová, tel. 950 144 474, email: klara.traxlerova@uradprace.cz

 

 

Přelouč

 

Dana Lusková, DiS., 950 144 703, email: dana.luskova@uradprace.cz

 

 

Svitavy

 

Lukáš Kudláček, tel. 950 163 447, email: lukas.kudlacek@uradprace.cz

Bc. Barbora Kabátová, tel. 950 163 446, email: barbora.kabatova@uradprace.cz

Martina Mlejnková, tel. 950 163 445, email: martina.mlejnkova@uradprace.cz

Radka Nakládalová, tel. 950 163 451, email: radka.nakladalova@uradprace.cz

 

 

Moravská Třebová

 

Blanka Mušková, tel. 950 163 537, email: blanka.muskova@uradprace.cz 

 

 

 

Ústí nad Orlicí

 

Iva Tomšová, tel. 950 172 445/449, email: iva.tomsova@uradprace.cz

Mgr. Jaroslava Rollerová, tel. 950 172 441, email: jaroslava.rollerova@uradprace.cz

Anna Motlová, tel. 950 172 236, email: anna.motlova@uradprace.cz

 

 

Lanškroun

 

Jitka Hanáčková, DiS, tel. 950 172 213, email: jitka.hanackova@uradprace.cz

 

Skupinové poradenství


Poradenské programy jsou zaměřeny zejména na zvýšení informovanosti klientů ÚP, na získání kompetencí pro uplatnění se na trhu práce, získání nebo prohloubení schopností a dovedností, zmapování vlastního potenciálu, sebepoznání. Práce ve skupině přináší výhody navázání nových kontaktů a zároveň nabízí možnosti řešení stávající situace klienta.

 

Aktuální nabídka skupinového poradenství:

Nabídka skupinového poradenství okres Chrudim

Nabídka skupinového poradenství okres Pardubice

Nabídka skupinového poradenství okres Svitavy

Nabídka skupinového poradenství okres Ústí nad Orlicí

 

Poslední aktualizace: 12. 9. 2022