Poradenství

Poradenství

Krajská pobočka v Pardubicích poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání odbornou pomoc a podporu při hledání vhodného uplatnění na trhu práce. Všem klientům evidovaným na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v rámci Pardubického kraje jsou bezplatně nabízeny poradenské služby. Poradenské služby v současné době probíhají interně formou individuálních konzultací či skupinových poradenských programů.

Individuální poradenství
Nabízí odbornou pomoc jednotlivci, je podporou k aktivnímu hledání zaměstnání. Jedná se o individuální konzultaci v oblastech souvisejících s nezaměstnaností, se zařazením do pracovního poměru, s orientací na trhu práce.

V rámci individuálního poradenství lze využít:

  • pomoc se sepsáním životopisu, motivačního dopisu,
  • pomoc s přípravou na přijímací pohovor u zaměstnavatele,
  • seznámení s možností využití internetu při hledání zaměstnání,
  • poradenství pro osoby se zdravotním postižením (viz. kontakty pracovní rehabilitace),
  • poradenství pro volbu a změnu povolání (viz. Kontakty IPS),
  • poradenství pro volbu rekvalifikace a doplnění kvalifikace (viz. Kontakty IPS),
  • informace o možnostech studia a dalšího vzdělávání (viz. Kontakty IPS).

Konzultaci si můžete domluvit telefonicky, emailem nebo osobně na pracovištích Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby:

Chrudim

Ing. Marcela Vychodilová, tel. 950 119 473, email: marcela.vychodilova@uradprace.cz

 

Pardubice

Michal Bareš, tel. 950 144 739, email: michal.bares1@uradprace.cz

Monika Bendová, DiS, tel. 950 144 720, email: monika.bendova@uradprace.cz

 

Svitavy

Lukáš Kudláček, tel. 950 163 447, email: lukas.kudlacek@uradprace.cz

Martina Peterková, DiS., tel. 950 163 445, email: martina.mlejnkova@uradprace.cz

Radka Nakládalová, tel. 950 163 451, email: radka.nakladalova@uradprace.cz

 

Ústí nad Orlicí

Iva Tomšová, tel. 950 172 445/449, email: iva.tomsova@uradprace.cz

Mgr. Jaroslava Rollerová, tel. 950 172 441, email: jaroslava.rollerova@uradprace.cz

Jana Zachařová, tel. 950 172 439, email: jana.zacharova@uradprace.cz

 

Skupinové poradenství


Poradenské programy jsou zaměřeny zejména na zvýšení informovanosti klientů ÚP, na získání kompetencí pro uplatnění se na trhu práce, získání nebo prohloubení schopností a dovedností, zmapování vlastního potenciálu, sebepoznání. Práce ve skupině přináší výhody navázání nových kontaktů a zároveň nabízí možnosti řešení stávající situace klienta.

 

 

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023