Poradenství

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Karlových Varech

Adresa:

Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary

Správním obvodem krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Kontakty:

Kontaktní pracoviště Datová schránka E-mail
Karlovy Vary xgmzpcw ips.kv@uradprace.cz
Sokolov ukuzprq ips.so@uradprace.cz
Cheb qrmzpmz ips.ch@uradprace.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Pátek: 8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

 

 

Poradenství – IPS

(Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání)

IPS poskytuje informace o:

 • síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Karlovarském kraji a v celé ČR
 • možnostech uplatnění absolventů škol v praxi
 • možnostech rekvalifikace
 • situaci na trhu práce
 • sestavení životopisu a osobního portfolia
 • poradenské činnosti

IPS poskytuje služby skupinově i individuálně:

 • uchazečům a zájemcům o zaměstnání
 • žákům a rodičům základních škol
 • studentům a absolventům
 • školským zařízením
 • veřejnosti

IPS nabízí:

 • poradenství pro další vzdělávání (rekvalifikace, studium)
 • vyhledávání možností studia na SŠ, VOŠ a VŠ
 • podrobné popisy jednotlivých profesí

IPS pořádá:

 • Skupinové poradenství
 • Poradenské programy a motivační kurzy
 • Job cluby
 • Individuální poradenství
 • Besedy se žáky základních škol k volbě povolání
 • Besedy se žáky středních škol k problematice při vstupu na trh práce
 • Prezentační výstavy
 • Poradenství pro veřejnost

Skupinové poradenství:

 • Vstupní poradenství
 • Orientace na trhu práce
 • Příprava k výběrovému řízení
 • Psaní životopisů na počítači

Poradenské programy:

 • Poradenský program pro uchazeče o zaměstnání - Motivační kurz, seznámení s trhem práce, možnosti uplatnění na trhu práce, práce s počítačem, finanční gramotnost.

Job Cluby:

 • Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání
 • V poradenském programu se zabýváme tématy, jako jsou: Orientace na trhu práce, Formy kontaktování zaměstnavatele, Osobní portfolio, Sestavování životopisu, Příprava na příjímací pohovor, Pracovněprávní problematika, Finanční gramotnost.
 • Job club Start – pro fyzické osoby do 20 let věku
 • Job club Klasik – fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců
 • Job club Help – fyzické osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením v možnostech jejich pracovního uplatnění
 • Job club Návrat – fyzické osoby po mateřské nebo rodičovské dovolené a fyzické osoby pečující o dítě do 15 let
 • Job club Plus – fyzické osoby nad 50 let věku
 • Job club Mix – různorodá skupina klientů úřadu práce

Individuální poradenství:

 • Individuální poradenství probíhá na základě předem domluveného termínu
 • Kontaktuje naše poradce osobně, e-mailem nebo telefonicky
 • Připravte si s sebou poklady pro sestavení životopisu, popřípadě Váš sepsaný životopis
 • Pomoc při vyhledávání volných pracovních míst na portále MPSV
 • Pomoc při sestavení životopisu na počítači
 • Pomoc při sestavení a zadání inzerátu na portále MPSV

Besedy se žáky základních škol:

Jedná se o pomoc při volbě povolání, při výběru směru vzdělávání a oblasti zaměstnání, při výběru studia – školy a obory, seznámení s trhem práce, přehled volných míst a požadavky zaměstnavatelů, seznámení s prostředím úřadu práce, možnost testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání.

Besedy se žáky středních škol:

Jedná se o poradenství ve směru možnosti dalšího vzdělávání, seznámení s trhem práce, s databází volných míst a zdůraznění požadavků zaměstnavatelů, možnosti získání praxe a vstupu do pracovního procesu, seznámení s prostředím úřadu práce.

Prezentační výstavy:

Pořádáme různá setkání a výstavy v oblasti uplatnění na trhu práce, možnosti dalšího vzdělávání, přehled škol v Karlovarském kraji.

Poradenství pro veřejnost:

Kdykoliv můžete kontaktovat našeho poradce a domluvit si s ním osobní setkání.

Informace k volbě povolání a kariérovému poradenství najdete také na internetu:

http://portal.mpsv.cz – portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

/web/cz/informacni-a-poradenska-strediska-uradu-prace-cr - informace o činnosti IPS, o budoucím povolání, možnostech a podmínkách studia aj.

http://www.atlasskolstvi.cz – celostátní databáze všech typů škol, informace, rady

http://is.braillnet.cz/skoly.php - databáze škol pro zdravotně postižené

http://www.vysokeskoly.cz – celostátní databáze, vyhledávač oborů, zajímavosti

http://www.scio.cz – informace a možnosti přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ

https://nsp.cz/ - katalog popisů povolání

http://www.infoabsolvent.cz - informace k volbě povolání, videofilmy, profitest

http://www.narodni-kvalifikace.cz – přehled kvalifikací celostátně uznávaných v ČR

http://www.europass.cz – celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele

Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Poslední aktualizace: 19. 3. 2024