Poradenské činnosti

Poradenské činnosti – nabídka

 

Job klub

Skupinová činnost v rozsahu 60 hodin, kdy se účastníci seznámí s možnostmi nabídek volných pracovních míst na trhu práce, sestavením životopisu a motivačního dopisu, přípravou na přijímací pohovor, sebeprezentací na výběrovém řízení, poznáním sebe sama, finanční a informační gramotností.

 

 

Sestavení životopisu a motivačního dopisu

Skupinová činnost v rozsahu 6 hodin. Účelem této aktivity je poskytnout poradenské činnosti k osvojení si konkrétní znalosti a dovednosti potřebné k uplatnění se na trhu práce. Obsahem je získání znalostí a dovedností, jako je např. význam a potřebnost životopisu jako součásti základního portfolia uchazeče o zaměstnání, životopis z pohledu zaměstnavatele, druhy životopisů vč. ukázek, zohlednění a úprava životopisu pro konkrétní pracovní místo, základní a doplňkové části životopisu, jeho struktura, sestavení vlastního životopisu, cesta k uložení životopisu na Portál MPSV nebo obdobné webové stránky. Účastníci se seznámí s motivačním dopisem a průvodním dopisem, jeho obsahem, úpravou a účelem při hledání zaměstnání. Vytvoří si vzorový motivační dopis. Vytištění životopisu, vzorového motivačního dopisu včetně průvodního dopisu do PVC desek a uložení na flash disk, které si účastník po poradenství ponechá.

 

Nácvik sebeprezentace a komunikace

Skupinová činnost v rozsahu 6 hodin. Poradenská činnost obsahuje tyto části: sebehodnocení a uvědomění si významu pozitivního prvního dojmu, verbální a neverbální komunikace, nesprávné komunikační návyky, slabé a silné stránky osobnosti a jejich využití v sebeprezentaci, vzhled, volba oblečení pro přijímací pohovor, jak zaujmout a zdůraznit své přednosti, příprava vlastních otázek a reakce na nečekané otázky během pohovoru, praktický nácvik.

   

Zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti

Skupinová činnost v rozsahu 10 hodin. Potýkáte se s finančními problémy a nevíte, jak předcházet osobní finanční krizi? Tato poradenská činnost vám osvětlí pojmy a problematiku finančnictví. Obsahem je: Úvod do finanční gramotnosti – peníze, finanční trh; Finanční toky domácnosti – příjmy a výdaje; Bankovní a nebankovní sektor, srovnání; Produkty na trhu financí; Insolvence, exekuce; Osobní bankrot a způsoby oddlužení; Finanční plánování; Daňová soustava; Ochrana spotřebitele; Zdroje informací.

 

Zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva

Skupinová činnost v rozsahu 10 hodin. Vyznáte se v pracovně-právní oblasti? Víte, kdy musí být podepsána pracovní smlouva, kdy a za jakých podmínek můžete dostat výpověď? Co je práce na dohody konané mimo pracovní poměr? Je tu pro Vás připravena poradenská činnost, která vás seznámí se Zákoníkem práce, Zákonem o zaměstnanosti, pracovní smlouvou a jejími náležitostmi, podmínkami uzavření a ukončení pracovního poměru, Dohodou o provedení práce, Dohodou o pracovní činnosti, odvody sociálního a zdravotního pojištění – zaměstnanec a OSVČ, mateřskou a rodičovskou dovolenou, podmínkami nároku na pobírání důchodu, typy důchodů.

 

Sebeprezentace a sestavení žitovopisu v cizím jazyce - AJ

Skupinová činnost v rozsahu 30 hodin. Máte dosažené minimálně středoškolské vzdělání a ovládáte základní znalost anglického jazyka? Během této aktivity si připravíte osobní portfolio v anglickém jazyce – vytvoření životopisu, motivačního dopisu, průvodního dopisu. Dozvíte se o souboru dokumentů EUROPASS. Připravíte se na pracovní pohovor – sebeprezentace v anglickém jazyce. Seznámíte se s pracovním prostředím v cizím státě – využití internetu.

 

Sebeprezentace a sestavení žitovopisu v cizím jazyce - NJ

Skupinová činnost v rozsahu 30 hodin. Máte dosažené minimálně středoškolské vzdělání a ovládáte základní znalost německého jazyka? Během této aktivity si připravíte osobní portfolio v německém jazyce – vytvoření životopisu, motivačního dopisu, průvodního dopisu. Dozvíte se o souboru dokumentů EUROPASS. Připravíte se na pracovní pohovor – sebeprezentace v německém jazyce. Seznámíte se s pracovním prostředím v cizím státě – využití internetu.


Založení e-mailu a jeho využití

Skupinová činnost v rozsahu 10 hodin. Během této poradenské aktivity si založíte e-mail. Seznámíte se s odesíláním a přijímáním e-mailové pošty, s prací se soubory (přílohy e-mailu), se zásadami e-mailové komunikace, orientací v internetovém prostředí. V závěru praktický nácvik získaných dovedností.


Zvládání nezaměstnanosti

Skupinová činnost v rozsahu 10 hodin. Poradenská aktivita je vhodná pro ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Poradí, jak tuto situaci zvládnout, jak sladit soukromý a pracovní život, poradí s organizací dne a jak naplánovat čas. Pomůže vám k posílení sebevědomí a k návratu do běžného pracovního prostředí.


Základní informace k zahájení podnikání

Skupinová činnost v rozsahu 15 hodin. Aktivita je vhodná pro všechny, kteří plánují podnikat. Obdržíte informace, jak zahájit podnikání, jak propagovat firmu. Dozvíte se, jak vytvořit podnikatelský záměr a finanční rozvahu, o povinnostech OSVČ (součinnost s úřady – s OSSZ, zdravotní pojišťovnou, finančním úřadem).

 

Kontaktní osoby

Krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou :
Michaela Pokorová, tel.: 950 120 437, e-mail:
michaela.pokorova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019