Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazal na řadu projektů realizovaných v České republice od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměřil zejména na vzdělávání zaměstnanců, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky měli na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Projekt byl realizován v období od 1. 7. 2013 do 30.11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity byly ukončeny ke dni 30. 9. 2015. Žádosti ke vstupu do projektu byly přijímány v období od 1. 8. 2013.

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu vyčleněna částka 900 000 000 Kč.

Projekt byl určen zaměstnavatelům (popř. OSVČ), kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb (příjmů) než je 5%.

Projekt umožnil vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně byly zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.
Během období od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015 bylo v okrese Česká Lípa podpořeno celkem 326 zaměstnanců.

Více informací o projektu, můžete nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: zde