Partnerství a členství v síti EURES

 

Výzva k podání žádosti o vstup do sítě EURES

Chcete být součástí evropské sítě, jejímž cílem je podpora mezinárodní pracovní mobility za účelem zvýšení zaměstnanosti ve státech EU/EHP a Švýcarsku, ale také rozvíjení spolupráce mezi institucemi a společnostmi působícími v oblasti zaměstnanosti?

O EURES: Evropské služby zaměstnanosti (EURopean Employment Services) představují síť spolupracujících subjektů, jejichž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil v rámci Evropského hospodářského prostoru (země EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska.

Staňte se, na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), členem nebo partnerem EURES.

Členem či partnerem sítě EURES se mohou stát organizace, které zákonným způsobem působí v ČR a zavážou se plnit povinnosti, které vyplývají z nařízení 2016/589 (viz. čl. 12 Nařízení).

Podání žádostí o vstup do sítě: pravidelně v září

Forma výzvy: otevřená výzva na území celé ČR pro organizace, které zákonným způsobem působí na území ČR.

Výhody vyplývající ze zapojení do sítě EURES

  • pomoc při přijímání a umisťování zaměstnanců do/z jiných evropských zemí,
  • přístup k informacím o trhu práce v různých členských zemích,
  • napojení na plány aktivit ostatních členů a partnerů sítě,
  • účast na vnitrostátních a evropských vzdělávacích školení,
  • zveřejnění volných pracovních míst na portále EURES (prostřednictvím vlastního účtu),
  • spolupráce pod značkou EURES využívání názvu a loga EURES.
Kontaktní údaje pro získání podrobnějších informací o vstupu do sítě EURES:
Generální ředitelství Úřadu práce ČR, EURES
Dobrovského 1278/25, Praha 7 170 00
eures@uradprace.cz, 950 180 322/704
www.eures.cz
 
Přílohy:
 
 

Poslední aktualizace: 28. 3. 2024