Pardubice

Skupinové poradenství v IPS:

Pořádání akcí podléhá aktuálním epidemiologickým opatřením souvisejícím s koronavirem. S dotazy se obracejte na pracovníky IPS.

Programy pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Orientace ve studiu a v povoláních
Program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří se rozhodují o studiu na střední škole. Volba povolání, sebehodnocení, informace o školách, oborech a povoláních, přijímací řízení, trh práce.
trvání: 1,5 hod
TERMÍN: září - květen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání


Interaktivní program k volbě povolání
Orientace ve studiu a v povoláních probrána se žáky 8. tříd interaktivním způsobem. Žáci se rozdělí do menších skupinek a za pomoci poradkyň zpracují zadaná témata formou plakátu a prezentace. Témata besedy: volba povolání; význam práce a vzdělávání; informace o školách, oborech a povoláních; přijímací řízení; informace o Úřadu práce ČR; představení služeb IPS; trh práce; řemesla a mýty o nich; další zdroje informací.
trvání: 2,5 – 3 hod
opt. počet žáků: 15
TERMÍN:  březen - květen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání

Chci být vojákem - Beseda pro letošní rok ZRUŠENA na základě nepříznivé epidemiologické situace. Zájemci nechť se obrací přímo na Vojenskou SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a Rekrutační pracoviště v Pardubicích.

Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na vojenské škole a následném uplatnění v armádě. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Vojenskou SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové)

TERMÍN: 23. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj

Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

 

Chci být policistou - Beseda pro letošní rok ZRUŠENA na základě nepříznivé epidemiologické situace. Zájemci o studium oboru Bezpečnostně právní činnost nechť se obrací přímo na školy, které tento obor nabízejí (v Pardubickém kraji: SPŠ chemická Pardubice, Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, ISŠ Moravská Třebová).

Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na policejní škole a následném uplatnění u policie. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a SPŠCH Pardubice)

TERMÍN: 25. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj

Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Půjdu do zaměstnání
Program pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku a nepokračují ve studiu. Důležité pracovně právní předpisy, řešení situace, volná místa na školách.
TERMÍN: červen (dle předchozího objednání)

Programy pro STŘEDNÍ ŠKOLY


Orientace na trhu práce
Program pro studenty předposledních a posledních ročníků SŠ zaměřený na profesní orientaci, trh práce a informace o ÚP (exkurze v IPS).
TERMÍN: leden - květen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání

Jak se stát vojenským profesionálem
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi voják. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Univerzitou obrany v Brně)
TERMÍN: 9. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Jak se stát policistou
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi policista. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a Policií ČR)
TERMÍN: 11. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 9. 11. 2021