Online služba komunikační přístupnosti pro osoby se sluchovým handicapem

Služba online simultánního přepisu řeči operátora linky Call centra je určena lidem nedoslýchavým, ohluchlých či nositelům kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jimž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci.

Po rozkliknutí tohoto odkazu up.infolinky.textcom.cz napište do příslušného pole své telefonní číslo a potvrďte tlačítko „Zavolejte mi“. Po vyzvednutí okamžitého hovoru vyčkejte na písemný pokyn přepisovatele, že můžete začít mluvit. Pokyn se zobrazí ve speciálním okně pro přepis. Následně již probíhá standardní hovor. Přepis řeči operátora sledujete po celou dobu hovoru v okně na webu.

Tuto službu zajišťují převážně nevidomí profesionální přepisovatelé sociálního podniku Transkript online.

Tichý svět - Plzeňský kraj (3.84 MB)

Tichý svět - senioři (1.08 MB)

Poslední aktualizace: 16. 3. 2023