Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Liberci od července 2013 realizovala projekt ESF „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji", který probíhal do 30.11.2015.

Výše uvedený projekt si kladl za cíl začlenit mladé lidi do 30 let na trh práce prostřednictvím odborné praxe u zaměstnavatelů a poskytnout jim tak kvalitní a dlouhodobé zaměstnání.

Cílovou skupinou projektu byli mladí lidé do 30 let věku evidovaní na Úřadu práce ČR, bez nebo s minimální pracovní zkušeností (v úhrnu do 2 let po skončení přípravy na povolání) a bez rozdílu vzdělání (především základní a středoškolské vzdělání).

Mladí lidé byli na odborné praxe umisťováni k zaměstnavatelům, kteří projevili zájem pro ně vytvořit pracovní místa a umožnit jim tak pracovní i osobnostní rozvoj a perspektivu dalšího uplatnění. Dle požadavku zaměstnavatele nebo pro rozšíření dovedností pro uplatnění na trhu práce měli účastníci projektu možnost absolvovat potřebou rekvalifikaci.

 Od 1. 7. 2013 – 30. 11. 2015 vstoupilo do projektu celkem 227 účastníků z celkem 296, kteří byli o projektu informování. Nejvíce osob do projektu vstoupilo v druhém pololetí roku 2014 (celkem 90). Za dobu realizace projektu bylo zaměstnavateli předloženo celkem 159 žádostí o poskytnutí příspěvku na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání v rámci odborných praxí a 88 žádostí o příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora v rámci projektu. Příspěvkem na mzdu bylo celkem podpořeno 114 účastníků projektu a 66 mentorů, přičemž většina odborných praxí byla podpořena v administrativních a technických pozicích. Dalších 73 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno mimo odborné praxe v projektu, tedy bez finančního příspěvku. Motivační aktivity absolvovalo celkem 66 účastníků projektu, rekvalifikace 24 účastníků, dále vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti celkem 40 účastníků projektu a dále 29 účastníků pracovně právní minimum.