Predikce trhu práce

Úřad práce ČR

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Plzni

Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli

Informace ke sběru dat formou vyplnění Monitorovacího dotazníku za rok 2019

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, provádí krajské pobočky Úřadu práce České republiky pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti. Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.

Úřadem práce ČR jsou prostřednictvím krajských poboček ÚP ČR požádáni o vyplnění monitorovacích dotazníků (dále jen „MD“) všichni zaměstnavatelé v ČR s počtem více než 25 zaměstnanců a vybraní zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci působících k 31. 12. 2019 ve formě pracovního poměru ke svému zaměstnavateli.

Zde jsou ke stažení monitorovací dotazníky za jednotlivé okresy:

Okres

Kontaktní e-mail

Odkazy ke stažení

   

Dotazník č. 1

Dotazník č. 2

Domažlice

dotazniky.do@uradprace.cz

MD č. 1 - Domažlice (678.69kB)

MD č. 2 - Domažlice (29.6kB)

Klatovy

dotazniky.kt@uradprace.cz

MD č. 1 - Klatovy (678.69kB)

MD č. 2 - Klatovy (29.6kB)

Plzeň-jih

dotazniky.pj@uradprace.cz

MD č. 1 - Plzeň-jih (678.54kB)

MD č. 2 - Plzeň-jih (29.61kB)

Plzeň-město

dotazniky.pm@uradprace.cz

MD č. 1 - Plzeň-město (678.67kB)

MD č. 2 - Plzeň-město (29.54kB)

Plzeň-sever

dotazniky.ps@uradprace.cz

MD č. 1 - Plzeň-sever (678.81kB)

MD č. 2 - Plzeň-sever (29.6kB)

Rokycany

dotazniky.ro@uradprace.cz

MD č. 1 - Rokycany (678.69kB)

MD č. 2 - Rokycany (29.59kB)

Tachov

dotazniky.tc@uradprace.cz

MD č. 1 - Tachov (632.87kB)

MD č. 2 - Tachov (29.59kB)

Rozhodným dnem pro data uváděná v MD zaměstnavateli je poslední den kalendářního roku.

Místem pověřeným zpracováním obsahu a vyhodnocením získaných informací a dat z monitorovacích dotazníků je Generální ředitelství Úřadu práce ČR – Odbor zaměstnanosti, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, tel.: 950 180 111.

Zpracování dat z monitorovacího dotazníku zaměstnavatelů splňuje podmínky obsažené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) ze dne 27. 4. 2016, dále podmínky zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme za dosavadní spolupráci, které si velice vážíme

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni

Výsledky dotazníkového šetření za roky 2017 a 2018

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou pro nás důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště.

ZDE (1.56MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2017

ZDE (7.68MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2018

ZDE (184.84kB) si můžete stáhnout tabulkový souhrn výsledků dotazníkového šetření za rok 2018

Poslední aktualizace: 16. 1. 2020