Predikce trhu práce

Úřad práce ČR

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Plzni

Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli

Monitorovací dotazníky:

Okres Kontaktní e-mail Odkazy ke stažení

Domažlice

dotazniky.do@uradprace.cz

Monitorovací dotazník organizace - DO (833.83kB)

Doplňkový dotazník - DO (27.51kB)

Klatovy

dotazniky.kt@uradprace.cz

Monitorovací dotazník organizace - KT (833.77kB)

Doplňkový dotazník - KT (27.51kB)

Plzeň-jih

dotazniky.pj@uradprace.cz

Monitorovací dotazník organizace - PJ (833.68kB)

Doplňkový dotazník - PJ (27.51kB)

Plzeň-město

dotazniky.pm@uradprace.cz

Monitorovací dotazník organizace - PM (833.84kB)

Doplňkový dotazník - PM (27.51kB)

Plzeň-sever

dotazniky.ps@uradprace.cz

Monitorovací dotazník organizace - PS (833.84kB)

Doplňkový dotazník - PS (27.51kB)

Rokycany

dotazniky.ro@uradprace.cz

Monitorovací dotazník organizace - RO (833.82kB)

Doplňkový dotazník - RO (27.51kB)

Tachov

dotazniky.tc@uradprace.cz

Monitorovací dotazník organizace - TC (833.86kB)

Doplňkový dotazník - TC (27.51kB)

Výsledky dotazníkového šetření za rok 2019

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, provádí krajské pobočky Úřadu práce České republiky pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti. Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.
Děkujeme všem zaměstnavatelům za data poskytnutá pro šetření situace na trhu práce za rok 2019.

Zde:
si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za Plzeňský kraj  (13.66MB)
si můžete stáhnout tabulkový souhrn za Plzeňský kraj  (225.69kB)
si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za ČR (10.9MB)
si můžete stáhnout tabulkový souhrn za ČR (236.22kB)

Výsledky dotazníkového šetření za roky 2017 a 2018

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou pro nás důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště.

ZDE (1.56MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2017

ZDE (7.68MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2018

ZDE (184.84kB) si můžete stáhnout tabulkový souhrn výsledků dotazníkového šetření za rok 2018

Poslední aktualizace: 8. 1. 2021