Predikce trhu práce

Úřad práce ČR

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Plzni

Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli

Monitorovací dotazníky:

Okres Kontaktní e-mail Odkazy ke stažení

Domažlice

dotazniky.do@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2021_DO (667.7 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2021_DO (661 kB)

Klatovy

dotazniky.kt@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2021_KT (667.67 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2021_KT (661.5 kB)

Plzeň-jih

dotazniky.pj@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2021_PJ (667.7 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2021_PJ (661.5 kB)

Plzeň-město

dotazniky.pm@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2021_PM (667.98 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2021_PM (661.5 kB)

Plzeň-sever

dotazniky.ps@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2021_PS (667.96 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2021_PS (661.5 kB)

Rokycany

dotazniky.ro@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2021_RO (667.88 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2021_RO (661 kB)

Tachov

dotazniky.tc@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2021_TC (667.75 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2021_TC (661 kB)

Výsledky dotazníkového šetření za rok 2021

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, provádí krajské pobočky Úřadu práce České republiky pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti. Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.
Děkujeme všem zaměstnavatelům za data poskytnutá pro šetření situace na trhu práce za rok 2021.

Zde:
si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za Plzeňský kraj  (11 MB)
si můžete stáhnout tabulkový souhrn za Plzeňský kraj  (192.22 kB)
si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za ČR (11.26 MB)
si můžete stáhnout tabulkový souhrn za ČR (235.87 kB)

Výsledky dotazníkového šetření za roky 2020, 2019, 2018 a 2017

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou pro nás důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště.

ZDE (21.05 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2020

ZDE (21.85 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2019

ZDE (7.42 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2018

ZDE (1.56 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2017

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 24. 8. 2022