Mikroregiony v Libereckém kraji

Kdo se může zúčastnit? Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. V okrese Česká Lípa konkrétně uchazeči o zaměstnání, evidovaní na Kontaktním pracovišti Nový Bor, tedy z Novoborska, Cvikovska, Kamenického Šenova a okolí, s délkou evidence více než 4 měsíce
Dodavatel projektu: bfz o. p. s.
Doba realizace: 6.11.2014 - 31.8.2015
Co projekt nabízí? Ucelenou nabídku vzdělávacích bloků – individuální a skupinové poradenství, motivační aktivity a bilanční diagnostiku, odborná školení finanční gramotnosti a právního minima, kurz měkkých dovedností a rekvalifikace, podporu pracovního uplatnění na SÚPM.