Máme na to v Jihočeském kraji

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00083

Částka: 35 289 180 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. prosince 2012

Popis projektu

Projekt Máme na to v Jihočeském kraji (dále jen projekt) volně navazuje na projekty realizované Úřadem práce v Českých Budějovicích v minulém programovacím období a bude se snažit doplnit ty, které v současné době již realizuje - Cesta do práce v Jihočeském kraji, Dobrá práce v Jihočeském kraji a Se sousedy k vzdělávání. Tento projekt by měl přispět k rozvoji klíčových kompetencí cílových skupin (CS) pro návrat na trh práce, resp. udržení na trhu práce, bez ohledu na to, z jakého přicházejí prostředí a jak složitá je jejich cesta k aktivitám. Naopak tuto cestu připravit pro všechny zúčastněné co nejschůdnější.

Projekt Máme na to pomůže těm osobám dočasně vyřazeným z pracovního trhu, které patří do menších cílových skupin, jimž nemohou dostatečně efektivně pomoci aktuálně realizované RIP. Proto osloví cílové skupiny, které speciálně označily jednotlivé zapojené úřady práce, jako malé skupiny osob zasluhující zvláštní zřetel:

 • mladiství;
 • absolventi;
 • osoby s fyzickým a psychickým zdravotním znevýhodněním;
 • osoby na RD a po RD pečující o malé děti;
 • osoby starší 45 resp. 50 let;
 • osoby s nekolidujícím zaměstnáním.

Projekt nabízí klientům škálu poradenských, motivačních, školicích a vzdělávacích aktivit, podporu pracovních míst, doplněnou o doprovodný program přímé podpory účastníkům těchto aktivit, které jsou uspořádány do modulů, jež jsou vytvořeny na míru přímo těmto vymezeným jednotlivým cílovým skupinám. Aktivity jsou navržené za spolupráce s odbornými útvary zapojených úřadů práce. Projekt v modulech nabídne získání, rozvoj a trénink klíčových dovedností, znalostí a rekvalifikačních kurzů, které jednotlivcům mohou výrazně zlepšit připravenost pro pracovní trh, naučí je, jak si dosažené dovednosti co nejdéle uchovat, jak je trénovat a využívat.

V průběhu realizace bude do projektu zapojeno min. 709 osob.

Služby psychologa, vhodné typy diagnostiky a poradenství nasměrují účastníky k reálným cílům. Projekt podpoří pracovní místa formou mzdových příspěvků a příspěvků na zřízení SVČ. Dostupnost aktivit bude zajištěna opět podle individuální potřeby konkrétní cílové skupiny i formou osobní asistence a bude dostupná nejen ve střediscích dodavatelů, či jejich subdodavatelů, ale i v obcích, kde mají úřady práce dislokovaná pracoviště.

Aktivity budou podle potřeby probíhat v jednotlivých okresech ve více cyklech a v etapách.

Součástí projektu je nadlimitní veřejná zakázka na služby vyhlášená podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tuto zakázku realizuje firma VIA ALTA a.s.

Cíle projektu

Zlepšit postavení znevýhodněných cílových skupin na pracovním trhu a přispět tak k prevenci dlouhodobé nebo opakované nezaměstnanosti. Využít vstupní potenciál cílových skupin, podpořit jej zamýšlenými aktivitami a připravenými nástroji přímé podpory a tak přispět k zapojení cílových skupin do pracovního trhu nebo dalšího vzdělávání. Naučit cílové skupiny, jak pracovat na rozvoji svého pracovního a osobnostního potenciálu nejen ve vztahu k profesnímu uplatnění, ale také pro využití v osobním životě, a to i po skončení jejich účasti v projektu. Umožnit zapojení znevýhodněných skupin do projektu, který je přizpůsobený jim, bez ohledu na to, jak malá se cílová skupina jeví oproti většině klientů úřadů práce.

Mezinárodní spolupráce

Projekt nepředpokládá využití mezinárodní spolupráce.

Partneři

Nejsou formální partneři projektu ve smyslu předložení projektové žádosti. Na realizaci se však podílejí zapojené úřady práce Jihočeského kraje. V případě tohoto projektu jsou do jeho realizace zapojeny všechny okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Realizátor projektu

 • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Klavíkova 7
 • Město: České Budějovice
 • PSČ: 37004

Kontakt:

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022