Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu       Pracoviště
ředitelka krajské pobočky ÚP ČR Ing. Iva Merhautová, MBA 950 178 300 iva.merhautova1@uradprace.cz Praha 3
         
Kancelář krajské pobočky        
Ředitelka odboru krajské pobočky Ing. Hana Barková Profesní životopis 950 178 315 hana.barkova@uradprace.cz Praha 3
EFES administrátor Adéla Domalípová 950 178 190 adela.domalipova@uradprace.cz Praha 3
VDTP II specialista veřejných zakázek Ing. Petr Braun 950 178 371 petr.braun@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení personální a mzdové        
Vedoucí oddělení personálního a mzdového Blanka Vocásková 950 178 311 blanka.vocaskova@uradprace.cz Praha 3
mzdová účetní Anna Krejdlová 950 178 290 anna.krejdlova@uradprace.cz Praha 3
personalista Eva Švarcová 950 178 699 eva.svarcova2@uradprace.cz Praha 3
personalista Lucie Langrová 950 178 808 lucie.langrova@uradprace.cz Praha 3
personalista Barbora Ondrušková 950 178 301 barbora.ondruskova@uradprace.cz Praha 3
mzdová účetní Michaela Mendlová 950 178 822 michaela.mendlova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení informatiky         
vedoucí oddělení informatiky RNDr. Tomáš Krajina 950 178 312 tomas.krajina@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Marek Süss 950 178 335 marek.suss@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Ing. Václav Čeleda 950 178 336 vaclav.celeda@uradprace.cz Praha 3
referent ICT David Čejchan 950 178 701 david.cejchan1@uradprace.cz Praha 10
referent ICT Mgr. Jan Dědík 950 178 786 jan.dedik@uradprace.cz Praha 13
referent ICT Jakub Hájek 950 178 333 jakub.hajek@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Jiří Herout 950 178 480 jiri.herout@uradprace.cz Praha 6
referent ICT Hynek Javorský 950 178 144 hynek.javorsky@uradprace.cz Praha 5
referent ICT Bc. Milan Molnár 950 178 250 milan.molnar@uradprace.cz Praha 9
referent ICT Václav Šach 950 178 441 vaclav.sach@uradprace.cz Praha 2
referent ICT Bc. Lukáš Sailer 950 178 338 lukas.sailer@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Ing. Ivana Rokosová 950 178 313 ivana.rokosova@uradprace.cz Praha 4
referent ICT Jiří Petrák 950 178 666 jiri.petrak@uradprace.cz Praha 8
referent ICT Lukáš Hájek 950 178 337 lukas.hajek1@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Vladyslav Malyarchyk 950 178 958 vladyslav.malyarchyk@uradprace.cz Praha 9
         
Oddělení ekonomické        
Vedoucí odd. ekonomického Ing. Lucie Palečková 950 178 303 lucie.paleckova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Bc. Anna Svobodová 950 178 343 anna.svobodova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Miroslava Djačuková 950 178 302 miroslava.djacukova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Jana Mikešová 950 178 399 jana.mikesova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Milena Štolfová 950 178 893 milena.stolfova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Lucie Brachová 950 178 344 lucie.brachova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení účetnictví         
Vedoucí oddělení účetnictví Renata Divišová 950 178 980 renata.divisova1@uradprace.cz Praha 3
účetní Štěpánka Lišková 950 178 340 stepanka.liskova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Petra Bartošová 950 178 811 petra.bartosova@uradprace.cz Praha 3
účetní Lucie Pavlíková 950 178 003 lucie.pavlikova@uradprace.cz Praha 3
účetní Hana Čečáková 950 178 381 hana.cecakova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Jitka Vyleťalová 950 178 809 jitka.vyletalova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Eva Richterová 950 178 351 eva.richterova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Markéta Hinzová 950 178 389 marketa.hinzova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Monika Hořejší 950 178 346 monika.horejsi@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení správy majetku a investic        
Vedoucí odd. správy majetku a investic Ing. Miroslav Němec 950 178 011 miroslav.nemec@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Klára Beránková 950 178 309 klara.berankova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Olga Borecká 950 178 895 olga.borecka@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Zdeněk Černý 950 178 801 zdenek.cerny1@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Jana Kopřivová 950 178 348 jana.koprivova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Martin Fryč 950 178 379 martin.fryc@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Jana Fuksová 950 178 814 jana.fuksova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Marie Kramlová 950 178 349 marie.kramlova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Monika Heráčková 950 178 467 monika.herackova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Monika Václavíková 950 178 383 monika.vaclavikova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Karel Hořánek 950 178 800 karel.horanek@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Ladislav Mišner 950 178 800 ladislav.misner@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Václav Kráčmer 950 178 801 vaclav.kracmer@uradprace.cz Praha 3
bezpečnostní referent Ing. Jiří Berounský 950 178 806 jiri.berounsky@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení spisové služby        
Vedoucí oddělení spisové služby Lucie Bukovská 950 178 382 lucie.bukovska@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Kateřina Pražáková 950 178 283 katerina.prazakova@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Alena Matějovská 950 178 377 alena.matejovska@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Yveta Mištíková 950 178 387 yveta.mistikova@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Monika Svašková 950 178 384 monika.svaskova@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Dagmar Peroutková 950 178 386 dagmar.peroutkova@uradprace.cz Praha 3
         
Odbor kontrolně právní        
Ředitel odboru kontrolně právního JUDr. Iveta Šašková Profesní životopis 950 178 327 iveta.saskova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení specializovaných kontrol        
Vedoucí specializovaných kontrol Bc. Pavla Nádvorníková 950 178 498 pavla.nadvornikova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Marie Kastnerová 950 178 209 marie.kastnerova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Zdenka Lédlová 950 178 415 zdenka.ledlova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Dagmar Střítecká 950 178 416 dagmar.stritecka@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Jiřina Bambasová 950 178 638 jirina.bambasova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Ing. Šárka Dubovická 950 178 595 sarka.dubovicka@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Kateřina Soustružníková 950 178 380 katerina.soustruznik@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Lucie Lišková 950 178 597 lucie.liskova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Radka Blažková 950 178 596 radka.blazkova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Anna Šimonková 950 178 639 anna.simonkova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Ing. Hana Simajchlová 950 178 220 hana.simajchlova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Barbora Pokorná DiS. 950 178 592 barbora.pokorna@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Ing. Lenka Hrdinová 950 178 217 lenka.hrdinova@uradprace.cz Praha 2
         
Oddělení právní        
vedoucí oddělení právního Mgr. Dagmar Králová 950 178 172 dagmar.kralova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Milada Křížková 950 178 395 milada.krizkova@uradprace.cz Praha 3
právník Mgr. Ilona Slosiariková   ilona.slosiarikova@uradprace.cz Praha 3
právník Pavla Špinarová, JUDr. 950 178 286 pavla.spinarova@uradprace.cz Praha 3
právník Mgr. Jiří Englich 950 178 272 jiri.englich@uradprace.cz Praha 3
právník Mgr. David Buchta 950 178 405 david.buchta@uradprace.cz Praha 3
právník JUDr. Lubomír Eliáš 950 178 236 lubomir.elias@uradprace.cz Praha 3
právník Mgr. Alžběta Majorová 950 178 821 alzbeta.majorova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Dagmar Hodinková 950 178 818 dagmar.hodinkova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Dušan Černý 750 178 816 dusan.cerny@uradprace.cz Praha 3
právník JUDr. Miroslava Trčková 950 178 947 miroslava.trckova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Tomáš Rybáček 950 178 541 tomas.rybacek@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ivana Jirků   ivana.jirku@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Alexandra Růžičková 950 178 398 alexandra.ruzickova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jiřina Vítková 950 178 804 jirina.vitkova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Hana Bažilová 950 178 883 hana.bazilova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Tereza Čadová 950 178 885 tereza.cadova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Petra Schuberová 950 178 882 petra.schuberova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Simona Mináříková 950 178 810 simona.minarikova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Věra Slámová 950 178 229 vera.slamova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Martina Opělová 950 178 287 martina.opelova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Denisa Pawerová 950 178 882 denisa.pawerova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Eliška Kapalínová 950 178 397 eliska.kapalinova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení insolvence        
Vedoucí oddělení insolvence Ing. Karel Hroch 950 178 919 karel.hroch@uradprace.cz Praha 3
právník JUDr. Jan Mlázovský 950 178 817 jan.mlazovsky@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Tereza Palýová 950 178 359 tereza.palyova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Hana Prochová 950 178 475 hana.prochova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Nikola Moravcová 950 178 360 nikola.moravcova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Iveta Zemanová 950 178 363 iveta.zemanova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení exekucí        
odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Monika Drábková 950 178 760 monika.drabkova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Zuzana Nováková 950 178 759 zuzana.novakova2@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Kateřina Nerušilová 950 178 247 katerina.nerusilova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Kamila Svatošová 950 178 952 kamila.svatosova1@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Radka Silovská, DiS. 950 178 228 radka.silovska@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Andrea Kašparová 950 178 167 andrea.kasparova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Margita Pohlová 950 178 412 margita.pohlova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Martina Šmídová 950 178 071 martina.smidova@uradprace.cz Praha 8
         
Odbor zaměstnanosti a EU        
Ředitel odboru zaměstnanosti Mgr. Xenie Johnová Profesní životopis 950 178 332 xenie.johnova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení realizace projektů a statistik        
Vedoucí oddělení realizace projektů a statistik Ing. Martina Bundová 950 178 191 martina.bundova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Miroslava Zlochová 950 178 145 miroslava.zlochova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Michela Najmanová 950 178 185 michaela.najmanova1@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Mgr. Jana Altnerová 950 178 032 jana.altnerova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení zprostředkování a poradenství        
Vedoucí oddělení zprostředkování PhDr. Věra Prokopová 950 178 316 vera.prokopova@uradprace.cz Praha 3
psycholog PhDr.  Uhlář Pavel 950 178 322 pavel.uhlar@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování a dávky podpory v nezaměstnanosti Mgr. Markéta Lišková 950 178 486 marketa.liskova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Mgr. Jana Šebková 950 178 306 jana.sebkova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Hana Česáková 950 178 307 hana.cesakova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Martin Dušek 950 178 331 martin.dusek2@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Anna Zouzalová 950 178 370 anna.zouzalova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování a dávky podpory v nezaměstnanosti Mgr. Lucie Kudová 950 178 323 lucie.kudova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Kateřina Grynhoff 950 178 320 katerina.grynhoff@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Jitka Škabradová, DiS. 950 178 329 jitka.skabradova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Štěpánka Szeifová 950 178 342 stepanka.szeifova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Mgr. Ludmila Marková 950 178 474 ludmila.markova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Stanislava Vondrová 950 178 267 stanislava.vondrova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání RNDr. Hedvika Baranová 950 178 875 hedvika.baranova@uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro zprostředkování Tereza Bařinová 950 178 364 tereza.barinova@uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro zprostředkování Blanka Bachrachová 950 178 921 blanka.bachrachova@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - VDTP II - koordinátor KrP Mgr. Blanka Benýšková 950 178 994 blanka.benyskova@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - VDTP II - koordinátor Mgr. Jana Krbcová 950 178 944 jana.krbcova1@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - VDTP II - koordinátor Bc. Martina Urešová 950 178 835 martina.uresova@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - EFES - metodik KrP - ZaP Mgr. Luboš Chalupecký 950 178 317 lubos.chalupecky@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - EURES II - poradce Bc. Jiří Lédl 950 178 366 jiri.ledl@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - EURES II - poradce Mgr. Michal Jelínek 950 178 030 michal.jelinek@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - PIPS - metodik KrP Petra Zapletalová 950 178 308 petra.zapletalova@uradprace.cz

Praha 3

Projekt EU - PIPS - poradce IPS Mgr. Linda Dušková 950 178 347 linda.duskova@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - PIPS - poradce IPS Bc. Helena Kněžourková 950 178 325 helena.knezourkova@uradprace.cz Praha 4
Projekt EU - PIPS - poradce IPS Mgr. Irena Pršínová 950 178 897 irena.prsinova@uradprace Praha 4
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Čestmír Hrbáček 950 178 132 cestmir.hrbacek@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Dominik Řečník 950 178 141 dominik.recnik@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Bc. Lenka Křivská 950 178 131 lenka.krivska1@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Alena Vojtíšková 950 178 133 alena.vojtiskova@uradprace.cz Praha 3

Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané

Ing. Helena Černá 950 178 140 helena.cerna@uradprace.cz Praha 3

Koordinátor zaměstnávání OZP

Mgr. Patrik Rücker 950 178 993 patrik.rucker1@uradprace.cz Praha 3
Poradce pro cílovou skupinu v projektu Outplacement Bc. Tatiana Burlacova   tatiana.burlacova@uradprace.cz  
Poradce pro cílovou skupinu v projektu Outplacement Alena Vařeková   alena.varekova@uradprace.cz  
Poradce pro cílovou skupinu v projektu Outplacement Miroslava Hanibalová   miroslava.hanibalova@uradprace.cz  
Poradce pro cílovou skupinu v projektu Outplacement Karolína Routová   karolina.routova@uradprace.cz  
         
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce Ing. Jiří Jaroš 950 178 324 jiri.jaros@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Jana Přibová 950 178 238 jana.pribova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Mgr. Tereza Žáčková 950 178 803 tereza.zackova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Eva Panská 950 178 223 eva.panska@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Lenka Masopustová 950 178 046 lenka.masopustova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Eva Svobodová 950 178 153 eva.svobodova1@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Alena Chrzanowská 950 178 273 alena.chrzanowska@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Zdenka Cidoráková 950 178 472 zdenka.cidorakova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Zdeněk Lagan 950 178 292 zdenek.lagan@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Jiří Libich 950 178 237 jiri.libich@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Eva Kučírková, DiS. 950 178 410 eva.kucirkova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Metodik KrP - TP PhDr. Iva Ptáčková 950 178 041 iva.ptackova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Mgr. Jana Grosmanová 950 178 034 jana.grosmanova@uradprace.cz Praha 3
EFES - specialista monitoringu Ing. Blanka Kožíšková, Bc. 950 178 143 blanka.koziskova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Kristián Horváth 950 178 192 kristian.horvath@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Jitka Gabrielová 950 178 186 jitka.gabrielova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Ing. Lenka Vápeníková 950 178 045 petra.vapenikova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Michaela Bortlíková 950 178 053 michaela.bortlikova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Vladimír Pažout 950 178 038 vladimir.pazout@uradprace.cz Praha 3
KOMPAS - expert ÚP ĆR Mgr. Lukáš Tobiáš 950 178 188 lukas.tobias@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro zaměstnavatele Veronika Míková 950 178 031 veronika.mikova@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro zaměstnavatele Pavel Sedláček 950 178 047 pavel.sedlacek@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro zaměstnavatele Jana Procházková 950 178 012 jana.prochazkova3@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro zaměstnavatele Dana Doleželová 950 178 189 dana.dolezelova@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro zaměstnavatele Markéta Amentová 950 178 039 marketa.amentova@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro zaměstnavatele Kristýna Krupařová 950 178 007 kristyna.kruparova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení zaměstnávání OZP        
Vedoucí oddělení zaměstnávání OZP Ing. Hana Václavíková 950 178 321 hana.vaclavikova@aa.mpsv.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Martina Yoka 950 178 812 martina.yoka@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Marie Zemanová 950 178 368 marie.zemanova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Mgr. et Bc. Martina Horová 950 178 521 martina.horova2@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Martin Slačík 950 178 318 martin.slacik@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Hana Konečná, DiS. 950 178 922 hana.konecna@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Hradecká Ella 950 178 367 ella.hradecka@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Kateřina Vachová 950 178 319 katerina.vachova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Pavla Suchanová 950 178 224 pavla.suchanova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Pavla Chlopecká 950 178 369 pavla.chlopecká@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Denisa Beutelschmidtová 950 178 222 denisa.beutelschmidt@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení zaměstnávání zaměst. ze Zahr.        
Vedoucí oddělení zaměstnávání zaměst. ze zah. Mgr. Radomíra Teubnerová 950 178 619 radomira.teubnerova1@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Zuzana Kudrnová 950 178 374 zuzana.kudrnova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Květoslava Kroutilová 950 178 281 kvetoslava.kroutilov@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Andrea Janková 950 178 473 andrea.jankova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Kristýna Nováková 950 178 051 kristyna.novakova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Libuše Hájková 950 178 270 libuse.hajkova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Jordana Dinčevová 950 178 372 jordana.dincevova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Zuzana Krchová Horváthová 950 178 036 zuzana.krchova@uradprace.cz Praha 3
specialsta trhu práce Markéta Čížková 950 178 375 marketa.cizkova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Hana Paráková 950 178 124 hana.parakova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Sandra Palová 950 178 043 sandra.palova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Jiřina Šubertová 950 178 291 jirina.subertova1@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Jan Kučera   jan.kucera1@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Dana Havlová 950 178 282 dana.havlova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Kateřina Novotná 950 178 046 katerina.novotna2@uradprace.cz Praha 3
         

Oddělení nepojistných sociálních dávek

       
Vedoucí oddělení  Bc. Dagmar Sobaňská, DiS. 950 178 945 dagmar.sobanska@uradprace.cz Praha 3

finanční specialista NSD

Ing. Michal Petr 950 178 358 michal.petr@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník KrP - metodik dávek NSD - HN Mgr. Dagmar Tomanová, DiS. 950 178 929 dagmar.tomanova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník KrP - metodik dávek NSD Bc. Hana Andrejcová, DiS. 950 178 766 hana.andrejcova@uradprace.cz Praha 3
         

Oddělení náhradního výživného

       
  Vedoucí oddělení Ing. Blanka Kožíšková Bc. 950 178 143 blanka.koziskova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Jana Pokorná 950 178 061 jana.pokorna@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Markéta Kavková 950 178 050 marketa.kavkova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Dana Lněničková 950 178 060 dana.lnenickova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Alena Kubičková 950 178 813 alena.kubickova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Miroslava Jakobová 950 178 062 miroslava.jakobova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Blanka Klempířová 950 178 063 blanka.klempirova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Radka Dybová 950 178 059 radka.dybova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Barbora Caithamelová 950 178 072 barbora.caithamelova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Ilona Ondráčková 950 178 067 ilona.ondrackova@uradprace.cz Praha 1

Poslední aktualizace: 17. 9. 2021