Kontakty na zaměstance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu       Pracoviště

pověřená zastupováním ředitele Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu

Mgr. Eva Svěrčinová

950 178 300

774 906 149

eva.svercinova@uradprace.cz Praha 3
         
Kancelář krajské pobočky        
Ředitelka kanceláře krajské pobočky Ing. Hana Brachová 950 178 315 hana.brachova@uradprace.cz Praha 3
EFES administrátor Karla Procházková 950 178 190 karla.prochazkova@uradprace.cz Praha 3
VDTP II specialista veřejných zakázek Ing. Petr Braun 950 178 371 petr.braun@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení personální a mzdové        
Vedoucí oddělení personálního a mzdového Blanka Vocásková 950 178 311 blanka.vocaskova@uradprace.cz Praha 3
         
personalista Eva Švarcová 950 178 699 eva.svarcova2@uradprace.cz Praha 3
         
         
mzdová účetní       Praha 3
         
         
Oddělení informatiky         
vedoucí oddělení informatiky RNDr. Tomáš Krajina 950 178 312 tomas.krajina@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Marek Süss 950 178 335 marek.suss@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Ing. Václav Čeleda 950 178 336 vaclav.celeda@uradprace.cz Praha 3
referent ICT David Čejchan 950 178 701 david.cejchan1@uradprace.cz Praha 10
referent ICT Mgr. Jan Dědík 950 178 786 jan.dedik@uradprace.cz Praha 13
referent ICT Jakub Hájek 950 178 333 jakub.hajek@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Jiří Herout 950 178 480 jiri.herout@uradprace.cz Praha 6
referent ICT Hynek Javorský 950 178 144 hynek.javorsky@uradprace.cz Praha 5
referent ICT Bc. Milan Molnár 950 178 250 milan.molnar@uradprace.cz Praha 9
referent ICT Václav Šach 950 178 441 vaclav.sach@uradprace.cz Praha 2
referent ICT Daniel Dvořák 950 178 250 daniel.dvorak@uradprace.cz Praha 3
referent ICT Ing. Ivana Rokosová 950 178 313 ivana.rokosova@uradprace.cz Praha 4
referent ICT Jiří Petrák 950 178 666 jiri.petrak@uradprace.cz Praha 8
referent ICT Lukáš Hájek 950 178 337 lukas.hajek1@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení ekonomické        
Vedoucí odd. ekonomického Ing. Lucie Palečková 950 178 303 lucie.paleckova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Bc. Anna Svobodová 950 178 343 anna.svobodova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Miroslava Djačuková 950 178 302 miroslava.djacukova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Jana Mikešová 950 178 399 jana.mikesova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Milena Štolfová 950 178 893 milena.stolfova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník rozpočtů Lucie Brachová 950 178 344 lucie.brachova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení účetnictví         
Vedoucí oddělení účetnictví Renata Divišová 950 178 980 renata.divisova1@uradprace.cz Praha 3
účetní Štěpánka Lišková 950 178 340 stepanka.liskova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Petra Bartošová 950 178 811 petra.bartosova@uradprace.cz Praha 3
účetní Kateřina Hacurová 950 178 003 katerina.hacurova@uradprace.cz Praha 3
účetní Hana Čečáková 950 178 381 hana.cecakova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Jitka Petáková 950 178 809 jitka.petakova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Eva Richterová 950 178 351 eva.richterova@uradprace.cz Praha 3
odborný účetní Kateřina Madejová 950 178 389 katerina.madejova@uradprace.cz Praha 3
         
         
Oddělení správy majetku a investic        
Vedoucí odd. správy majetku a investic Ing. Miroslav Němec 950 178 011 miroslav.nemec@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy       Praha 3
referent majetkové správy Olga Borecká 950 178 895 olga.borecka@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Zdeněk Černý 950 178 801 zdenek.cerny1@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Jana Kopřivová 950 178 348 jana.koprivova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Martin Fryč 950 178 379 martin.fryc@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Jana Fuksová 950 178 814 jana.fuksova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy       Praha 3
referent majetkové správy Monika Zemanová 950 178 467   Praha 3
referent majetkové správy Monika Václavíková 950 178 383 monika.vaclavikova@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Karel Hořánek 950 178 800 karel.horanek@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Ladislav Mišner 950 178 800 ladislav.misner@uradprace.cz Praha 3
referent majetkové správy Václav Kráčmer 950 178 801 vaclav.kracmer@uradprace.cz Praha 3
bezpečnostní referent Ing. Jiří Berounský 950 178 806 jiri.berounsky@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení spisové služby        
Vedoucí oddělení spisové služby Lucie Bukovská 950 178 382 lucie.bukovska@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Kateřina Pražáková 950 178 283 katerina.prazakova@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Alena Matějovská 950 178 377 alena.matejovska@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Yveta Mištíková 950 178 387 yveta.mistikova@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Monika Svašková 950 178 384 monika.svaskova@uradprace.cz Praha 3
spisový pracovník Dagmar Peroutková 950 178 386 dagmar.peroutkova@uradprace.cz Praha 3
         
Odbor kontrolně právní        
Ředitel odboru kontrolně právního JUDr. Iveta Šašková Profesní životopis 950 178 327 iveta.saskova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení specializovaných kontrol        
Vedoucí specializovaných kontrol Bc. Pavla Nádvorníková 950 178 498 pavla.nadvornikova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Marie Kastnerová 950 178 209 marie.kastnerova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Zdenka Lédlová 950 178 415 zdenka.ledlova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Dagmar Střítecká 950 178 416 dagmar.stritecka@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Jiřina Bambasová 950 178 638 jirina.bambasova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Ing. Šárka Dubovická 950 178 595 sarka.dubovicka@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Kateřina Soustružníková 950 178 380 katerina.soustruznik@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Radka Blažková 950 178 596 radka.blazkova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Anna Šimonková 950 178 639 anna.simonkova@uradprace.cz Praha 2
finanční kontrolor Bc. Lenka Zárubová 950 178 597 lenka.zarubova@uradprace.cz Praha 2
         
Oddělení právní        
vedoucí oddělení právního Mgr. Dagmar Králová 950 178 172 dagmar.kralova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Milada Křížková 950 178 395 milada.krizkova@uradprace.cz Praha 3
právník Mgr. Ilona Slosiariková   ilona.slosiarikova@uradprace.cz Praha 3
právník Pavla Špinarová, JUDr. 950 178 286 pavla.spinarova@uradprace.cz Praha 3
právník Mgr. Jiří Englich 950 178 272 jiri.englich@uradprace.cz Praha 3
právník Mgr. David Buchta 950 178 405 david.buchta@uradprace.cz Praha 3
právník JUDr. Lubomír Eliáš 950 178 236 lubomir.elias@uradprace.cz Praha 3
právník       Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Dagmar Hodinková 950 178 818 dagmar.hodinkova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Dušan Černý 750 178 816 dusan.cerny@uradprace.cz Praha 3
právník       Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Tomáš Rybáček 950 178 541 tomas.rybacek@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ivana Jirků   ivana.jirku@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Alexandra Růžičková 950 178 398 alexandra.ruzickova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jiřina Vítková 950 178 804 jirina.vitkova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Hana Bažilová 950 178 883 hana.bazilova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Tereza Čadová 950 178 885 tereza.cadova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Petra Schuberová 950 178 882 petra.schuberova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Simona Mináříková 950 178 810 simona.minarikova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Věra Slámová 950 178 229 vera.slamova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Martina Opělová 950 178 287 martina.opelova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Denisa Pawerová 950 178 882 denisa.pawerova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pohledávek a exekucí Eliška Kapalínová 950 178 397 eliska.kapalinova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení insolvence        
Vedoucí oddělení insolvence Ing. Karel Hroch 950 178 919 karel.hroch@uradprace.cz Praha 3
právník JUDr. Jan Mlázovský 950 178 817 jan.mlazovsky@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Tereza Palýová 950 178 359 tereza.palyova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Hana Prochová 950 178 475 hana.prochova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Nikola Moravcová 950 178 360 nikola.moravcova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník insolvence Iveta Zemanová 950 178 363 iveta.zemanova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení exekucí        
odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Monika Drábková 950 178 760 monika.drabkova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Zuzana Nováková 950 178 759 zuzana.novakova2@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Kateřina Nerušilová 950 178 247 katerina.nerusilova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Kamila Svatošová 950 178 952 kamila.svatosova1@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Radka Silovská, DiS. 950 178 228 radka.silovska@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Andrea Kašparová 950 178 167 andrea.kasparova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Margita Pohlová 950 178 412 margita.pohlova@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník pohledávek a exekucí Martina Šmídová 950 178 071 martina.smidova@uradprace.cz Praha 8
         
Odbor zaměstnanosti a EU        
Ředitel odboru zaměstnanosti Mgr. Xenie Johnová Profesní životopis 950 178 332 xenie.johnova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení projektů EU        
Vedoucí oddělení  projektů EU Ing. Miroslava Zlochová 950 178 145 miroslava.zlochova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Michela Najmanová 950 178 185 michaela.najmanova1@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Mgr. Jana Altnerová 950 178 032 jana.altnerova@uradprace.cz Praha 3
Koordinátor projektu Outplacement
 
Ing. Markéta El-Jammalová 950 178 188 marketa.el-jammalova@uradprace.cz Praha 3
Koordinátor projektu FLEXI RNDr. Marek Feltl 950 178 006 marek.feltl@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení zprostředkování a poradenství        
Vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství PhDr. Věra Prokopová 950 178 316 vera.prokopova@uradprace.cz Praha 3
psycholog PhDr.  Uhlář Pavel 950 178 322 pavel.uhlar@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování a dávky podpory v nezaměstnanosti Mgr. Markéta Lišková 950 178 486 marketa.liskova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Mgr. Jana Šebková 950 178 306 jana.sebkova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Hana Česáková 950 178 307 hana.cesakova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Martin Dušek 950 178 331 martin.dusek2@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Anna Zouzalová 950 178 370 anna.zouzalova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování a dávky podpory v nezaměstnanosti Mgr. Lucie Kudová 950 178 323 lucie.kudova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Kateřina Grynhoff 950 178 342 katerina.grynhoff@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Jitka Škabradová, DiS. 950 178 329 jitka.skabradova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Ludmila Kundratová 950 178 334 ludmila.kundratova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Stanislava Vondrová 950 178 267 stanislava.vondrova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání RNDr. Hedvika Baranová 950 178 875 hedvika.baranova@uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro zprostředkování Tereza Bařinová 950 178 364 tereza.barinova@uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro zprostředkování Blanka Bachrachová 950 178 921 blanka.bachrachova@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - VDTP II - koordinátor KrP Mgr. Blanka Benýšková 950 178 994 blanka.benyskova@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - VDTP II - koordinátor Mgr. Jana Krbcová 950 178 944 jana.krbcova1@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - VDTP II - koordinátor Hana Muzikářová, DiS. 950 178 474 hana.muzikarova@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - EFES - metodik KrP - ZaP Mgr. Luboš Chalupecký 950 178 317 lubos.chalupecky@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - EURES II - poradce Bc. Jiří Lédl 950 178 366 jiri.ledl@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - EURES II - poradce Mgr. Michal Jelínek 950 178 030 michal.jelinek@uradprace.cz Praha 3
Projekt EU - PIPS - metodik KrP Bc. Ivana Grospietschová 950 178 308 ivana.grospietschova@uradprace.cz

Praha 3

Projekt EU - PIPS - poradce IPS Bc. Helena Kněžourková 950 178 325 helena.knezourkova@uradprace.cz Praha 4
Projekt EU - PIPS - poradce IPS Mgr. Irena Pršínová 950 178 897 irena.prsinova@uradprace Praha 4
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Čestmír Hrbáček 950 178 274 cestmir.hrbacek@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Dominik Řečník 950 178 991 dominik.recnik@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Chaloupecký Martin 950 178 131 martin.chaloupecky@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Alena Vojtíšková 950 178 133 alena.vojtiskova@uradprace.cz Praha 3

Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané

Mantlíková Hana 950 178 132 hana.mantlikova@uradprace.cz Praha 3
Projekt PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Mgr. Kadlec Karel, Ph.D 950 178 218 karel.kadlec@uradprace.cz Praha 3

Koordinátor zaměstnávání OZP

Mgr. Patrik Rücker 950 178 993 patrik.rucker1@uradprace.cz Praha 3
Poradce pro cílovou skupinu v projektu Outplacement Alena Vařeková 950 178 447 alena.varekova@uradprace.cz Praha 3
Poradce pro cílovou skupinu v projektu Outplacement Miroslava Hanibalová 950 178 275 miroslava.hanibalova@uradprace.cz Praha 3
Poradce pro cílovou skupinu v projektu Outplacement Karolína Routová 950 178 341 karolina.routova@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce Ing. Martina Bundová 950 178 191 martina.bundova@uradprace.cz Praha 3
poradce pro zaměstnavatele projektu Outplacement Ing. Romana Smrčková 950 178 819 romana.smrckova@uradprace.cz Praha 3
poradce pro zaměstnavatele projektu Outplacement Bc. Ludmila Dohnalová 770 119 322 ludmila.dohnalova@uradprace.cz Praha 3
poradce pro zaměstnavatele projektu Outplacement Lenka Walková 770 119 317 lenka.walkova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Jana Sabri 950 178 238 jana.sabri@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Mgr. Tereza Žáčková 950 178 803 tereza.zackova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Eva Panská 950 178 223 eva.panska@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Eva Svobodová 950 178 153 eva.svobodova1@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Alena Chrzanowská 950 178 273 alena.chrzanowska@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Zdenka Cidoráková 950 178 472 zdenka.cidorakova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Zdeněk Lagan 950 178 292 zdenek.lagan@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Jiří Libich 950 178 237 jiri.libich@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Eva Martínková, DiS. 950 178 046 eva.martinkova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Metodik KrP - TP PhDr. Iva Ptáčková 950 178 041 iva.ptackova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Mgr. Jana Grosmanová 950 178 034 jana.grosmanova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Tereza Malanowska 950 178 192 tereza.malanovska@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Jitka Gabrielová 950 178 186 jitka.gabrielova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Ing. Petra Vápeníková 950 178 045 petra.vapenikova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Kateřina Nápravníková 950 178 043 katerina.napravnikova@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Bc. Vladimír Pažout 950 178 038 vladimir.pazout@uradprace.cz Praha 3
EFES - Specialista monitoringu Mgr. Jarnila Svatošová 950 178 053 jarmila.svatosova1@uradprace.cz Praha 3
Projekt FLEXI - poradce pro zaměstnavatele Veronika Míková 950 178 031 veronika.mikova@uradprace.cz Praha 3
Projekt FLEXI - poradce pro zaměstnavatele Pavel Sedláček 950 178 047 pavel.sedlacek@uradprace.cz Praha 3
Projekt FLEXI - poradce pro zaměstnavatele Jana Procházková 950 178 012 jana.prochazkova3@uradprace.cz Praha 3
Projekt FLEXI - poradce pro zaměstnavatele Dana Doleželová 950 178 189 dana.dolezelova@uradprace.cz Praha 3
Projekt FLEXI - poradce pro zaměstnavatele Markéta Amentová 950 178 039 marketa.amentova@uradprace.cz Praha 3
Projekt FLEXI - poradce pro zaměstnavatele Pavel Pos 950 178 007 pavel.pos@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení zaměstnávání OZP        
Vedoucí oddělení zaměstnávání OZP Ing. Hana Václavíková 950 178 321 hana.vaclavikova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Martina Yaldiz 950 178 812 martina.yaldiz@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Ing. Marie Zemanová 950 178 368 marie.zemanova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Mgr. et Bc. Martina Horová 950 178 521 martina.horova2@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Martin Slačík 950 178 318 martin.slacik@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Hana Konečná, DiS. 950 178 922 hana.konecna@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Hradecká Ella 950 178 367 ella.hradecka@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Kateřina Vachová 950 178 319 katerina.vachova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Pavla Suchanová 950 178 224 pavla.suchanova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Bc. Pavla Chlopecká 950 178 369 pavla.chlopecka@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce Denisa Beutelschmidtová 950 178 222 denisa.beutelschmidt@uradprace.cz Praha 3
         
Oddělení zaměstnávání zaměst. ze Zahr.        
Vedoucí oddělení zaměstnávání zaměst. ze zah. Mgr. Radomíra Teubnerová 950 178 619 radomira.teubnerova1@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Zuzana Kudrnová 950 178 374 zuzana.kudrnova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Květoslava Kroutilová 950 178 281 kvetoslava.kroutilov@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Andrea Janková 950 178 473 andrea.jankova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Kristýna Nováková 950 178 051 kristyna.novakova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Libuše Hájková 950 178 270 libuse.hajkova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Jordana Dinčevová 950 178 372 jordana.dincevova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Zuzana Krchová Horváthová 950 178 036 zuzana.krchova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Markéta Čížková 950 178 375 marketa.cizkova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Hana Paráková 950 178 124 hana.parakova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Hana Paráková st.   hana.parakova1@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Sandra Palová 950 178 057 sandra.palova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Jiřina Šubertová 950 178 291 jirina.subertova1@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Jan Kučera   jan.kucera1@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Dana Havlová 950 178 037 dana.havlova@uradprace.cz Praha 3
specialista trhu práce Kateřina Novotná 950 178 040 katerina.novotna2@uradprace.cz Praha 3
         

Oddělení nepojistných sociálních dávek

       
 Vedoucí
 oddělení
Mgr. Dagmar Sobaňská 950 178 945 dagmar.sobanska@uradprace.cz Praha 3

           finanční specialista NSD

Ing. Michal Petr 950 178 358 michal.petr@uradprace.cz Praha 3
specialista HN Bc. Eliška Zelenková, DiS. 950 178 929 eliska.zelenkova@uradprace.cz Praha 3
         

Oddělení náhradního výživného

       
Vedoucí oddělení Ing. Blanka Kožíšková Bc. 950 178 143 blanka.koziskova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Iveta Filali-Sadqi 950 178 063 iveta.filali@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Markéta Kavková 950 178 050 marketa.kavkova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Dana Lněničková 950 178 060 dana.lnenickova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Alena Kubičková 950 178 813 alena.kubickova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Miroslava Jakobová 950 178 062 miroslava.jakobova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Radka Dybová 950 178 059 radka.dybova@uradprace.cz

Praha 1

specialista náhradního výživného Blanka Klempířová 950 178 061 blanka.klempirova@uradprace.cz Praha 1
specialista náhradního výživného Michaela Šťastná 950 178 067 michaela.stastna1@uradprace.cz Praha 1
         

Poslední aktualizace: 16. 3. 2023