Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni       Plzeň
ředitel krajské pobočky Ing. Zdeněk Novotný Profesní životopis

950 148 300

603 212 145

zdenek.novotny@uradprace.cz Plzeň
Kancelář krajské pobočky       Plzeň
ředitel odboru kanceláře krajské pobočky Bc. Jan Čulík Profesní životopis 950 148 312 jan.culik@uradprace.cz Plzeň
asistentka Petra Krapf 950 148 301 petra.krapf@uradprace.cz Plzeň
VDTP II - specialista veřejných zakázek   950 149 470   Plzeň
administrátor projektu EFES Bc. Petra Eberlová 950 148 445 petra.eberlova@uradprace.cz Plzeň
administrátor projektu OUT Petra Winkelhöferová  950 148 703 petra.winkelhoferova@uradprace.cz Plzeň
administrativní pracovník Radka Pinkavová 950 148 460 radka.pinkavova@uradprace.cz Plzeň
administrativní pracovník Stanislava Čermáková 950 148 479 stanislava.cermakova@uradprace.cz Plzeň
spisovna Jitka Štemberová 950 148 469 jitka.stemberova@uradprace.cz Plzeň
pracovník personální správy Jana Matasová 950 148 311 jana.matasova@uradprace.cz Plzeň
pracovník personální správy Romana Tuháčková 950 148 784 romana.tuhackova@uradprace.cz Plzeň
pracovník personální správy Ing. Hana Miksová 950 148 783 hana.miksova@uradprace.cz Plzeň
mzdová účetní Pavla Kunclová Nováková, DiS. 950 148 432 pavla.kunclova@uradprace.cz Plzeň
mzdová účetní Stanislava Němečková 950 149 564 stanislava.nemeckova@uradprace.cz Plzeň
Oddělení ekonomické       Plzeň
vedoucí oddělení ekonomického Ing. Hana Brázdilová 950 148 314 hana.brazdilova@uradprace.cz Plzeň
hlavní účetní Helena Marianová 950 149 473 helena.marianova@uradprace.cz Plzeň
účetní Romana Krocová 950 147 472 romana.krocova@uradprace.cz Plzeň
účetní Alena Sokolová 950 148 431 alena.sokolova@uradprace.cz Plzeň
účetní Jana Turečková 950 148 433 jana.tureckova@uradprace.cz Plzeň
účetní Alena Vachlová 950 148 315 alena.vachlova@uradprace.cz Plzeň
účetní Bc. Jitka Valentová 950 148 468 jitka.valentova1@uradprace.cz Plzeň
účetní Ing. Martina Bešťáková 950 149 471 martina.bestakova@uradprace.cz Plzeň
odborný pracovník rozpočtů Mgr. Renata Kostilníková 950 148 455 renata.kostilnikova@uradprace.cz Plzeň
referent ekonomický a finanční krajské pobočky Věra Petlánová 950 148 449 vera.petlanova@uradprace.cz Plzeň
referent ekonomický a finanční Domažlice Marie Buršíková 950 112 443 marie.bursikova@uradprace.cz Domažlice
referent ekonomický a finanční Domažlice Marie Váchalová 950 112 445 marie.vachalova@uradprace.cz Domažlice
referent ekonomický a finanční Klatovy Dana Kubátová 950 128 455 dana.kubatova@uradprace.cz Klatovy
referent ekonomický a finanční Klatovy Alena Celerýnová 950 128 457 alena.celerynova@uradprace.cz Klatovy
referent ekonomický a finanční Plzeň-jih Renata Čermáková 950 147 476 renata.cermakova@uradprace.cz Plzeň
referent ekonomický a finanční Plzeň-sever Martina Javorská 950 147 479 martina.javorska@uradprace.cz Plzeň
referent ekonomický a finanční Plzeň-město Jana Hrdinová 950 149 742 jana.hrdinova1@uradprace.cz Plzeň
referent ekonomický a finanční Rokycany Zuzana Hanzlíková 950 158 153 zuzana.hanzlikova@uradprace.cz Rokycany
referent ekonomický a finanční Rokycany Dana Hásová 950 158 150 dana.hasova@uradprace.cz Rokycany
referent ekonomický a finanční Tachov Jana Tytlová 950 166 346 jana.tytlova@uradprace.cz Tachov
referent ekonomický a finanční Tachov Lucie Švecová 950 166 330 lucie.svecova@uradprace.cz Tachov
Odělení ICT       Plzeň
vedoucí oddělení ICT Ing. Josef Holeček 950 128 312 josef.holecek@uradprace.cz Klatovy
referent ICT Plzeň-sever Ladislav Čákora 950 149 405 ladislav.cakora@uradprace.cz Plzeň
referent ICT Plzeň-město Michal Novák 950 148 781 michal.novak@uradprace.cz Plzeň
referent ICT Plzeň-město Karel Mana 950 148 313 karel.mana@uradprace.cz Plzeň
referent ICT Plzeň-jih David Kozel 950 148 782 david.kozel@uradprace.cz Plzeň
referent ICT Domažlice Ing. Libor Horák 950 112 312 libor.horak@uradprace.cz Domažlice
referent ICT Klatovy Jakub Martin 950 128 313 jakub.martin@uradprace.cz Klatovy
referent ICT Rokycany Hana Blumentrittová 950 158 105 hana.blumentrittova@uradprace.cz Rokycany
referent ICT Rokycany Bc. Miroslav Kešner 950 158 104 miroslav.kesner@uradprace.cz Rokycany
referent ICT Tachov Vlastislav Váňa 950 166 312 vlastislav.vana@uradprace.cz Tachov
referent ICT Tachov Břetislav Matouš 950 166 313 bretislav.matous@uradprace.cz Tachov
Oddělení majetku a investic       Plzeň
vedoucí oddělení majetku a investic Ing. Marcela Staňková 950 148 777 marcela.stankova@uradprace.cz Plzeň
pracovník majetkové správy Bc. Iveta Sára Vltavská 950 148 455 iveta.vltavska@uradprace.cz Plzeň
bezpečnostní referent, referent majetkové správy Milan Polák 950 148 457 milan.polak1@uradprace.cz Plzeň
referent hospodářské správy Ludvík Jaroš 950 149 478 ludvik.jaros@uradprace.cz Plzeň
pracovník pro technické, provozní činnosti Jiří Miškovský 950 148 715 jiri.miskovsky@uradprace.cz Plzeň
Odbor kontrolně právní       Plzeň
ředitel odboru kontrolně právního Mgr. Michal Kadlec Profesní životopis 950 148 327 michal.kadlec@uradprace.cz Plzeň
Oddělení specializovaných kontrol       Plzeň
vedoucí oddělení specializovaných kontrol Ing. Soňa Mašková 950 148 490 sona.maskova@uradprace.cz Plzeň
finanční kontrolor Bc. Jaroslav Benedikt 950 148 762 jaroslav.benedikt@uradprace.cz Plzeň
finanční kontrolor Bc. Marcela Machková 950 148 304 marcela.machkova@uradprace.cz Plzeň
kontrolor ZAM a NSD Bc. Lucie Klímová 950 148 322  lucie.klimova@uradprace.cz Plzeň
Oddělení právní       Plzeň
vedoucí oddělení právního JUDr. Ivana Hrubanová 950 148 751 ivana.hrubanova@uradprace.cz Plzeň
specialista veřejných zakázek Mgr. Daša Jánošíková 950 148 414 dasa.janosikova@uradprace.cz Plzeň
referent pohledávek, výkon činnosti dítěte Mgr. Veronika Čečilová 950 148 329 veronika.cecilova@uradprace.cz Plzeň
referent insolvence Lenka Špácová 950 148 318 lenka.spacova@uradprace.cz Plzeň
referent pohledávek, výživné Martina Čapková 950 147 451 martina.capkova@uradprace.cz Plzeň
referent pohledávek, výživné Jitka Hejlová 950 147 565 jitka.hejlova@uradprace.cz Plzeň
referent pohledávek, náhradní výživné Petra Slezáková, DiS. 950 148 328 petra.slezakova@uradprace.cz Plzeň
referent pohledávek, náhradní výživné Andrea Šipatková 950 148 317 andrea.sipatkova@uradprace.cz Plzeň
právník Mgr. et Mgr. David Rožmberský 950 149 452 david.rozmbersky@uradprace.cz Plzeň
právník Mgr. Kateřina Turková 950 148 436 katerina.turkova@uradprace.cz Plzeň
právník Mgr. Zdeněk Hovorka 950 112 420 zdenek.hovorka@uradprace.cz Domažlice
referent pohledávek, výživné Jana Němcová 950 112 470 jana.nemcova1@uradprace.cz Domažlice
právník Mgr. Radek Mayer 950 128 430 radek.mayer@uradprace.cz Klatovy
referent pohledávek, výživné Jitka Skálová 950 128 454 jitka.skalova@uradprace.cz Klatovy
právník Mgr. Dana Heidenreichová 950 158 103 dana.heidenreichova@uradprace.cz Rokycany
referent pohledávek, výživné Mgr. Lenka Havlíčková 950 158 603 lenka.havlickova1@uradprace.cz Rokycany
právník Mgr. Vladimír Lovčí 950 166 327 vladimir.lovci@uradprace.cz Tachov
referent pohledávek, výživné Ivana Váchová 950 166 311 ivana.vachova@uradprace.cz Tachov
Oddělení exekucí        
vedoucí oddělení exekucí Mgr. Martina Fremrová 950 149 475 martina.fremrova@uradprace.cz Plzeň
referent exekucí Pavla Bogolová 950 147 478 pavla.bogolova@uradprace.cz Plzeň
referent exekucí Ing. Jana Králová 950 148 724 jana.kralova@uradprace.cz Plzeň
referent exekucí Petra Bittenglová 950 147 465 petra.bittenglova@uradprace.cz Plzeň
referent exekucí Marie Dufková 950 112 442 marie.dufkova@uradprace.cz Domažlice
referent exekucí Ing. Pavla Štumbauerová 950 128 458 pavla.stumbauerova@uradprace.cz Klatovy
referent exekucí Iveta Benetková 950 158 152 iveta.benetkova@uradprace.cz Rokycany
referent exekucí Lucie Viternová 950 166 344 lucie.viternova@uradprace.cz Tachov
Odbor zaměstnanosti a EU       Plzeň
ředitelka odboru zaměstnanosti a EU Ing. Pavla Janovská Profesní životopis 950 148 330 pavla.janovska@uradprace.cz Plzeň
Oddělení zaměstnanosti       Plzeň
vedoucí oddělení zaměstnanosti Ing. Lenka Pavlíčková 950 148 470 lenka.pavlickova2@uradprace.cz Plzeň
analytik trhu práce Tomáš Moravec, DiS 950 148 441 tomas.moravec@uradprace.cz Plzeň
specialista aktivní politiky zaměstnanosti Zdenka Ženíšková 950 148 444 zdenka.zeniskova@uradprace.cz Plzeň
specialista evidence, PvN, zprostředkování a NLZ Bc. Milan Polák 950 112 453 milan.polak@uradprace.cz Domažlice
specialista monitoringu, VM, §81 Bc. Jana Černíková 950 148 324 jana.cernikova2@uradprace.cz Plzeň
specialista poradenství a rekvalifikací Mgr. Bc. Světlana Skalová 950 148 489 svetlana.skalova@uradprace.cz Plzeň
EFES - metodik KrP pro trh práce Bc. Šárka Hlaváčová, DiS. 950 148 466 sarka.hlavacova1@uradprace.cz Plzeň
EFES - metodik KrP pro zprostředkování a poradenství Ing. Hana Kaslová 950 149 406 hana.kaslova@uradprace.cz Plzeň
PIPS - metodik IPS PhDr. Jana Tobrmanová 950 148 752 jana.tobrmanova@uradprace.cz Plzeň
koordinátor zaměstnávání OZP Mgr. Jana Dolanská 950 148 757 jana.dolanska1@uradprace.cz Plzeň
EURES poradce Mgr. Lenka Kastnerová 950 149 439 lenka.kastnerova1@uradprace.cz Plzeň
EURES II - poradce EURES Ing. Markéta Baxa 950 148 320 marketa.baxa@uradprace.cz Plzeň
EURES II - poradce EURES Ing. Lucie Blechová 950 148 430 lucie.blechova@uradprace.cz Plzeň
EURES II - poradce EURES Mgr. Tereza Kamišová 950 148 574 tereza.kamisova@uradprace.cz Plzeň
VDTP II - koordinátor aktivit Mgr. Dominika Moldaschlová 950 149 464 dominika.moldaschlov@uradprace.cz Plzeň
POVEZ II - koordinátor kontrol Bc. Petra Koníčková 950 148 759 petra.konickova@uradprace.cz Plzeň
Oddělení projektů EU       Plzeň
vedoucí oddělení projektů EU Ing. Alice Nováková 950 148 772 alice.novakova@uradprace.cz Plzeň
manažer projektů Evropské unie Mgr. Alena Brichtová 950 147 452 alena.brichtova@uradprace.cz Plzeň
manažer projektů Evropské unie Bc. Lenka Šmídová 950 148 454 lenka.smidova@uradprace.cz Plzeň
manažer projektů Evropské unie Dana Žákovcová 950 148 413 dana.zakovcova@uradprace.cz Plzeň
Šance pro padesátníky - finanční manažer Dana Kolínková 950 148 785 dana.kolinkova@uradprace.cz Plzeň
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny Hana Martinez Sedláková 950 148 770 hana.martinez@uradprace.cz Plzeň
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny Mg. Miroslava Černá 950 149 459 miroslava.cerna1@uradprace.cz Plzeň
Rodina i práce - finanční manažer Mgr. Luboš Beránek 950 148 316 lubos.beranek@uradprace.cz Plzeň
Rodina i práce - poradce cílové skupiny Simona Houbová 950 149 446 simona.houbova@uradprace.cz Plzeň
Rodina i práce - poradce cílové skupiny Alena Hájková 950 149 479 alena.hajkova1@uradprace.cz Plzeň
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny Martina Matulková Kubalíková 950 112 422 martina.matulkova@uradprace.cz Domažlice
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny   950 128 540   Klatovy
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny Ivana Žížková 950 158 151 ivana.zizkova@uradprace.cz Rokycany
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny

Petra Žabková

950 166 329 petra.zabkova@uradprace.cz Tachov
Záruky pro mladé - finanční manažer Ing. Lucie Čížková 950 147 457 lucie.cizkova@uradprace.cz Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Michal Wandl 950 149 477 michal.wandl@uradprace.cz Plzeň

Záruky pro mladé – administrátor, poradce CS

Iveta Vaníková 950 149 447 iveta.vanikova@uradprace.cz Plzeň
Záruky pro mladé - specialista trhu práce Veronika Niedermeierová 950 149 445 veronika.niedermeier@uradprace.cz Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Petra Hochmannová, DiS. 950 148 418 petra.hochmannova@uradprace.cz Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Barbora Bělinová, DiS. 950 112 416 barbora.belinova@uradprace.cz Domažlice
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Helena Duchková 950 128 512 helena.duchkova@uradprace.cz Klatovy
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny   950 158 257   Rokycany
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Hana Šimůnková 950 166 302 hana.simunkova@uradprace.cz Tachov
EFES - specialista ESF Bc. Anežka Šmídová 950 148 439 anezka.smidova@uradprace.cz Plzeň
EFES - specialista ESF Ing. Hana Pudelská 950 147 455 hana.pudelska@uradprace.cz Plzeň
EFES - specialista ESF       Plzeň
EFES - specialista ESF Bc. Romana Koutská 950 112 438 romana.koutska@uradprace.cz Domažlice
EFES - specialista ESF Mgr. Luboš Dufek 950 128 440 lubos.dufek@uradprace.cz Klatovy
EFES - specialista ESF Ing. Lenka Vágnerová 950 158 131 lenka.vagnerova@uradprace.cz Rokycany
EFES - specialista ESF       Tachov
Outplacement - koordinátor Bc. Michaela Srdínková 950 147 605 michaela.srdinkova@uradprace.cz Plzeň
FLEXI - koordinátor Mgr. Vladimíra Štichová 950 148 482 vladimira.stichova@uradprace.cz Plzeň
Oddělení nepojistných sociálních dávek       Plzeň
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Mgr. Jana Vacíková 950 148 552 jana.vacikova1@uradprace.cz Plzeň
odborný  pracovník příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením Ing. Luděk Pták 950 148 557 ludek.ptak@uradprace.cz Plzeň
odborný finanční pracovník agendy NSD Josef Poláček, DiS. 950 148 515 josef.polacek@uradprace.cz Plzeň
odborný pracovník hmotné nouze Bc. Vilma Pirnerová 950 148 331 vilma.pirnerova@uradprace.cz Plzeň
odborný pracovník státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Mgr. Renáta Nová 950 148 549 renata.nova@uradprace.cz Plzeň
Pracovníci Generálního ředitelství ÚP ČR        
interní auditor Ing. Marek Šiman 950 148 473 marek.siman@uradprace.cz Plzeň

Poslední aktualizace: 16. 3. 2023