Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami       Příbram
ředitelka sekce Krajské pobočky v Příbrami Mgr. Renata Malichová, MSc. Profesní životopis

950 156 300
770 148 464

renata.malichova@uradprace.cz Příbram
Odbor kanceláře krajské pobočky        
ředitel odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Jan Lác Profesní životopis 950 156 315 jan.lac@uradprace.cz Příbram
VDTP II specialista veřejných zakázek Ing. Martin Ptáček 950 156 453 martin.ptacek@uradprace.cz Příbram
EFES administrátor Tereza Poulíčková 950 156 399 tereza.poulickova@uradprace.cz Příbram
OUTPLACEMENT administrátor Václava Štěrbáková, DiS. 950 156 202 vaclava.sterbakova@uradprace.cz Příbram
Oddělení personální a mzdové        
vedoucí oddělení personálního a mzdového Bc. Dita Malíková 950 156 215 dita.malikova@uradprace.cz Příbram
personalista Bc. Eliška Bučilová 950 156 311 eliska.bucilova1@uradprace.cz Příbram
personalista Zuzana Laffarová, DiS. 950 156 640 zuzana.laffarova@uradprace.cz Příbram
personalista Michaela Viktorová, DiS. 950 156 311 michaela.viktorova@uradprace.cz Příbram
mzdová účetní Gabriela Chudá 950 156 489 gabriela.chuda@uradprace.cz Příbram
mzdová účetní Jitka Lukášová 950 156 489 jitka.lukasova@uradprace.cz Příbram
mzdová účetní Ing. Lenka Bubeníčková 950 156 627 lenka.bubenickova@uradprace.cz Příbram
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariátu Ing. Hana Kotnerová 950 156 441 hana.kotnerova@uradprace.cz Příbram
asistentka ředitelky krajské pobočky Jana Křivánková 950 156 301 jana.krivankova@uradprace.cz Příbram
spisový pracovník Jana Zajíčková 950 156 583 jana.zajickova@uradprace.cz Příbram
spisový pracovník Ing. Markéta Tůmová 950 156 618 marketa.tumova@uradprace.cz Příbram
referent majetkové správy Jan Ščevík 950 156 314 jan.scevik@uradprace.cz Příbram
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
vedoucí oddělení majetku, investic a ekonomického Ing. Ivana Nová 950 156 430 ivana.nova@uradprace.cz Příbram
odborný účetní Vladimíra Kottová 950 156 440 vladimira.kottova@uradprace.cz Příbram
odborný účetní Magda Mertlová 950 156 644 magda.mertlova@uradprace.cz Příbram
odborný účetní Bc. Lenka Škudrnová, DiS. 950 156 404 lenka.skudrnova@uradprace.cz Příbram
finanční pracovník Marcela Tomková 950 156 490 marcela.tomkova@uradprace.cz Příbram
finanční pracovník Veronika Šindelářová 950 156 635 veronika.sindelarov1@uradprace.cz Příbram
finanční pracovník Jana Šimáňová 950 101 431 jana.simanova@uradprace.cz Benešov
finanční pracovník Bc. Denisa Kumpánová 950 101 484 denisa.kumpanova@uradprace.cz Benešov
finanční pracovník Dana Veletová 950 102 315 dana.veletova@uradprace.cz Beroun
finanční pracovník Jitka Vopeláková 950 102 344 jitka.vopelakova@uradprace.cz Beroun
finanční pracovník Alena Dvořáková 950 127 372 alena.dvorakova@uradprace.cz Kladno
finanční pracovník Helena Hympánová 950 127 382 helena.hympanova@uradprace.cz Kladno
finanční pracovník Jitka Prchalová 950 129 419 jitka.prchalova@uradprace.cz Kolín
finanční pracovník Eva Balvínová 950 129 418 eva.balvinova@uradprace.cz Kolín
finanční pracovník Táňa Rejholcová 950 131 454 tana.rejholcova@uradprace.cz Kutná Hora
finanční pracovník Dagmar Malinová 950 131 454 dagmar.malinova@uradprace.cz Kutná Hora
finanční pracovník Pavla Kozáková 950 135 382 pavla.kozakova@uradprace.cz Mělník
finanční pracovník Michaela Nováková 950 135 382 michaela.novakova1@uradprace.cz Mělník
finanční pracovník Bc. Šárka Pavlásková 950 136 370 sarka.pavlaskova@uradprace.cz Mladá Boleslav
finanční pracovník Petra Křivanová 950 136 329 petra.krivanova@uradprace.cz Mladá Boleslav
finanční pracovník Petra Voborníková 950 140 421 petra.vobornikova@uradprace.cz Nymburk
finanční pracovník Dana Šindlerová 950 140 225 dana.sindlerova1@uradprace.cz Nymburk
finanční pracovník Eva Rosová 950 151 311 eva.rosova@uradprace.cz Praha-východ
finanční pracovník Martina Nevrlá 950 151 400 martina.nevrla@uradprace.cz Praha-východ
finanční pracovník Zuzana Staňková 950 152 357 zuzana.stankova@uradprace.cz Praha-západ
finanční pracovník Miluše Loudová 950 152 329 miluse.loudova@uradprace.cz Praha-západ
finanční pracovník Hana Staňková 950 157 444 hana.stankova1@uradprace.cz Rakovník
finanční pracovník Veronika Škubalová 950 157 480 veronika.skubalova@uradprace.cz Rakovník
investiční referent Bc. Ilona Javorská 950 156 457 ilona.javorska@uradprace.cz Příbram
referent majetkové správy Monika Vitáková 950 156 614 monika.vitakova@uradprace.cz Příbram
referent majetkové správy Bc. Miluše Jašková 950 156 609 miluse.jaskova@uradprace.cz Příbram
referent majetkové správy Zdeněk Kiss 950 156 314 zdenek.kiss@uradprace.cz Příbram
Oddělení účetnictví        
vedoucí oddělení účetnictví Kristýna Šimánková, DiS. 950 156 434 kristyna.simankova@uradprace.cz Příbram
hlavní účetní Bc. Marie Radová 950 156 606 marie.radova@uradprace.cz Příbram
odborný účetní    Zdenka Hauserová 950 156 493 zdenka.hauserova@uradprace.cz Příbram
odborný účetní Bc. Jana Rážová, DiS. 950 156 606 jana.razova@uradprace.cz Příbram
odborný účetní Andrea Kasová 950 156 575 andrea.kasova@uradprace.cz Příbram
odborný účetní Jaroslava Stará 950 156 645 jaroslava.stara@uradprace.cz Příbram
odborný účetní Bc. Jana Jechortová 950 156 434 jana.jechortova@uradprace.cz Příbram
Oddělení informatiky        
vedoucí oddělení informatiky Marcela Kosánová 950 156 313 marcela.kosanova@uradprace.cz Příbram
referent ICT Milan Bouška 950 156 312 milan.bouska@uradprace.cz Příbram
referent ICT Ing. Miroslav Moc 950 101 312 miroslav.moc@uradprace.cz Benešov
referent ICT Martin Pilát 950 101 313 martin.pilat@uradprace.cz Benešov
referent ICT Libor Jiřinec, DiS. 950 102 312 libor.jirinec1@uradprace.cz Beroun
referent ICT Barbora Rosenbaumová 950 102 313 barbora.rosenbaumova@uradprace.cz Beroun
referent ICT Bc. Jana Pauzerová 950 127 312 jana.pauzerova@uradprace.cz Kladno
referent ICT Přemysl Milota 950 127 332 premysl.milota@uradprace.cz Kladno
referent ICT Ing. Blanka Vokounová 950 129 312 blanka.vokounova@uradprace.cz Kolín
referent ICT Jan Navrátil 950 129 313 jan.navratil@uradprace.cz Kolín
referent ICT Petr Kaizner 950 131 412 petr.kaizner@uradprace.cz Kutná Hora
referent ICT Lubomír Žilka, DiS. 950 131 312 lubomir.zilka@uradprace.cz Kutná Hora
referent ICT Jan Červený 950 135 313 jan.cerveny@uradprace.cz Mělník
referent ICT Bc. Pavel Novotný 950 135 312 pavel.novotny@uradprace.cz Mělník
referent ICT Aleš Mašek 950 136 312 ales.masek@uradprace.cz Mladá Boleslav
referent ICT Miroslav Štěpánek 950 136 313 miroslav.stepanek@uradprace.cz Mladá Boleslav
referent ICT Ing. Marek Miniberger 950 140 313 marek.miniberger@uradprace.cz Nymburk
referent ICT Miroslav Hekl 950 157 312 miroslav.hekl@uradprace.cz Rakovník
referent ICT Miroslav Trojan 950 157 313 miroslav.trojan@uradprace.cz Rakovník
Odbor kontrolně právní        
ředitelka odboru kontrolně právního JUDr. Alena Lajbnerová Profesní životopis 950 156 327 alena.lajbnerova@uradprace.cz Příbram
Oddělení právní        
vedoucí oddělení právního Mgr. Nikol Pavlíková 950 156 497 nikol.pavlikova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník insolvence Jitka Řežábková 950 156 625 jitka.rezabkova@uradprace.cz Příbram
právník Mgr. Jitka Hendrychová 950 101 454 jitka.hendrychova1@uradprace.cz Benešov
odborný pracovník insolvence Bc. Jaroslava Jelínková 950 101 433 jaroslava.jelinkova@uradprace.cz Benešov
odborný pracovník insolvence Blanka Trbušková 950 102 345 blanka.trbuskova@uradprace.cz Beroun
odborný pracovník insolvence Marcela Trochová 950 127 329 marcela.trochova@uradprace.cz Kladno
odborný pracovník insolvence Hana Adamišinová 950 127 370 hana.adamisinova@uradprace.cz Kladno
právník Mgr. Hana Šůchová 950 129 327 hana.suchova@uradprace.cz Kolín
odborný pracovník insolvence Eva Vaňková 950 129 422 eva.vankova@uradprace.cz Kolín
odborný pracovník insolvence Kateřina Jůvová 950 129 430 katerina.juvova@uradprace.cz Kolín
právník Bc. Jiřina Matyášová 950 131 466 jirina.matyasova@uradprace.cz Kutná Hora
odborný pracovník insolvence Jana Šťastná 950 131 464 jana.stastna1@uradprace.cz Kutná Hora
právník Mgr. Věra Pokorná 950 135 328 vera.pokorna@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník insolvence Hana Želechovská 950 135 571 hana.zelechovska@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník insolvence Lenka Horehleďová 950 136 354 lenka.horehledova@uradprace.cz Mladá Boleslav
odborný pracovník insolvence Markéta Hajduková 950 136 315 marketa.hajdukova@uradprace.cz Mladá Boleslav
právník JUDr. Dana Čížková 950 136 373 dana.cizkova@uradprace.cz Mladá Boleslav
právník JUDr. Jaroslava Holánková 950 140 327 jaroslava.holankova@uradprace.cz Nymburk
odborný pracovník insolvence Aneta Vorlíčková 950 140 439 aneta.vorlickova@uradprace.cz Nymburk
odborný pracovník insolvence Ilona Tutokyová 950 151 407 ilona.tutokyova@uradprace.cz Praha-východ
odborný pracovník insolvence Dagmar Spišáková 950 151 404 dagmar.spisakova@uradprace.cz Praha-východ
právník Bc. Veronika Svobodová 950 157 327 veronika.svobodova2@uradprace.cz Rakovník
odborný pracovník insolvence Tereza Míková 950 157 304 tereza.mikova@uradprace.cz Rakovník
právník Mgr. Ivana Fejtová 950 156 581 ivana.fejtova@uradprace.cz Příbram
právní asistent Mgr. Lucie Petráňová 950 156 497 lucie.petranova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník pohledávek Lenka Bučilová 950 156 433 lenka.bucilova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník pohledávek Miroslav Hodek, DiS. 950 127 373 miroslav.hodek@uradprace.cz Kladno
odborný pracovník pohledávek Lucie Lokajíčková 950 140 439 lucie.lokajickova@uradprace.cz Nymburk
Oddělení specializovaných kontrol        
vedoucí oddělení specializovaných kontrol Ing. Ivana Petříková 950 156 484 ivana.petrikova@uradprace.cz Příbram
finanční kontrolor Ing. Dana Šebestová 950 156 625 dana.sebestova@uradprace.cz Příbram
finanční kontrolor Lenka Zíková 950 127 388 lenka.zikova@uradprace.cz Kladno
finanční kontrolor Ing. Jana Michálková 950 131 471 jana.michalkova@uradprace.cz Kutná Hora
finanční kontrolor Denisa Veselá, DiS. 950 140 518 denisa.vesela@uradprace.cz Nymburk
kontrolor ZAM a NSD Bc. Alena Bohuňovská 950 156 495 alena.bohunovska@uradprace.cz Příbram
Oddělení exekucí        
vedoucí oddělení exekucí Bc. Veronika Šašková 950 156 433 veronika.saskova1@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník exekucí Bc. Zdeňka Mičudová 950 156 433 zdenka.micudova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník exekucí Anina Dzurková 950 102 343 anina.dzurkova@uradprace.cz Beroun
odborný pracovník exekucí Taťana Mertlíková 950 127 333 tatana.mertlikova@uradprace.cz Kladno
odborný pracovník exekucí Bc. Martin Sojka 950 131 453 martin.sojka@uradprace.cz Kutná Hora
odborný pracovník exekucí Michael Tomšík, DiS. 950 127 333 michael.tomsik@uradprace.cz Kladno
odborný pracovník exekucí Petr Hron 950 129 447 petr.hron@uradprace.cz Kolín
odborný pracovník exekucí Romana Šircová 770 107 768 romana.sircova@uradprace.cz Kralupy nad Vltavou
odborný pracovník exekucí Zdeňka Fialová 950 135 320 zdenka.fialova@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník exekucí Dana Sudková 950 140 516 dana.sudkova@uradprace.cz Nymburk
odborný pracovník exekucí Lada Kvízová 950 140 516 lada.kvizova@uradprace.cz Nymburk
odborný pracovník exekucí Věra Hurecká 950 151 374 vera.hurecka@uradprace.cz Praha-východ
odborný pracovník exekucí Bc. Lucie Svobodová 950 157 504 lucie.svobodova1@uradprace.cz Rakovník
odborný pracovník exekucí Iveta Zmeškalová 950 152 284 iveta.zmeskalova@uradprace.cz Praha-západ
odborný pracovník exekucí Ivana Michálková 950 101 417 ivana.michalkova@uradprace.cz Benešov
Odborný pracovník exekucí Renata Zámostná 950136518 renata.zamostna@uradprace.cz Mladá Boleslav
Odbor zaměstnanosti        
ředitel odboru zaměstnanosti a EU Mgr. Libor Bartůněk Profesní životopis 950 156 324 libor.bartunek@uradprace.cz Příbram
Oddělení zaměstnanosti        
vedoucí oddělení zaměstnanosti Bc. Miroslava Šmejkalová 950 156 498 miroslava.smejkalova@uradprace.cz Příbram
specialista poradenství a rekvalifikací Jitka Machková 950 156 481 jitka.machkova@uradprace.cz Příbram
specialista evidence, PvN a zprostředkování Bc. Lada Hegedűsová 950 156 319 lada.hegedusova@uradprace.cz Příbram
specialista monitoringu, VPM, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu Bc. Libuše Hošková 950 156 319 libuse.hoskova@uradprace.cz Příbram
analytik trhu práce Petr Šindelář 950 156 486 petr.sindelar@uradprace.cz Příbram
specialista aktivní politiky zaměstnanosti Ing. Barbora Lundáková   barbora.lundakova@uradprace.cz Příbram
POVEZ II koordinátor kontrol projektu Ing. Lucie Brabcová 950 127 391 lucie.brabcova@uradprace.cz Kladno
POVEZ II koordinátor kontrol projektu Bc. Pavlína Vaníčková 950 140 445 pavlina.vanickova@uradprace.cz Nymburk
POVEZ II koordinátor kontrol projektu Ing. Michaela Dvořáková 950 156 323 michaela.dvorakova2@uradprace.cz Příbram
POVEZ II koordinátor kontrol projektu Ing. Veronika Farkašová 950 102 369 veronika.farkasova@uradprace.cz Beroun
VDTP II - koordinátorka aktivit Bc. Eva Filipovská 950 156 481 eva.filipovska@uradprace.cz Příbram
EFES metodik projektu
Magda Vondroušová, Mgr 
950 135 375
magda.vondrousova@uradprace.cz Mělník
EURES poradce Ing. Blanka Lážnovská 770 144 547 blanka.laznovska1@uradprace.cz Kladno
EURES poradce
  950 156 320   Příbram
OZP koordinátor zaměstnávání Bc. Jana Hlubučková 950 156 642 jana.hlubuckova@uradprace.cz Příbram
PIPS metodik IPS Ing. Jindřiška Němcová 950 156 642 jindriska.nemcova@uradprace.cz Příbram
Oddělení projektů EU        
vedoucí oddělení projektů EU Vladimíra Kupcová 950 156 330 vladimira.kupcova@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Drahomíra Jašková 950 156 451 drahomira.jaskova@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Ing. Vladimíra Zikmundová 950 156 458 vladimira.zikmundova@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Mgr. Monika Matějková 950 156 452 monika.matejkova@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Jana Španihelová 950 156 456 jana.spanihelova@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Ing. Martina Heřmanová 950 156 631 martina.hermanova@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Ing. Hana Himmelová 950 156 631 hana.himmelova@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Jan Burian, DiS. 950 156 624 jan.burian@uradprace.cz Příbram
referent fondů EU Ing. Markéta Melicharová 950 156 461 marketa.melicharova1@uradprace.cz Příbram
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - projektový manažer Ing. Lucie Havlinová 950 156 461 lucie.havlinova@uradprace.cz Příbram
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Michaela Viktorová, DiS. 950 156 460 michaela.viktorova1@uradprace.cz Příbram
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Gabriela Skočdopolová 950 156 621 gabriela.skocdopolov@uradprace.cz Příbram
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Radek Holub 950 156 460 radek.holub@uradprace.cz Příbram
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - účetní Bc. Stanislava Janotová 950 156 621 stanislava.janotova@uradprace.cz Příbram
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Kateřina Vlasáková 950 102 367 katerina.vlasakova@uradprace.cz Beroun
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Veronika Adamovská 950 127 383 veronika.adamovska@uradprace.cz Kladno
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Alena Višinská 950 135 305 alena.visinska@uradprace.cz Mělník
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Dita Chudobová 950 157 322 dita.chudobova@uradprace.cz Rakovník
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Ing. Václava Langrová 950 131 462 vaclava.langrova@uradprace.cz Kutná Hora
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Kamila Sajdlová 950 136 374 kamila.sajdlova@uradprace.cz Mladá Boleslav
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník Veronika Pluhařová 950 140 445 veronika.pluharova@uradprace.cz Nymburk
FLEXI - koordinátor projektu Bc. Jiří Novotný 950 156 632 jiri.novotny@uradprace.cz Příbram
Generační tandem ve Středočeském kraji - odborný pracovník Petra Adámková 950 156 632 petra.adamkova1@uradprace.cz Příbram
Generační tandem ve Středočeském kraji - odborný pracovník Dana Chladová 950 156 626 dana.chladova@uradprace.cz Příbram
Generační tandem ve Středočeském kraji - odborný pracovník Bc. Břetislav Mařan 950 156 626 bretislav.maran@uradprace.cz Příbram
Začínáme po 50 ve Středočeském kraji - terénní pracovník Romana Hochmannová 950 156 450 romana.hochmannova@uradprace.cz Příbram
Začínáme po 50 ve Středočeském kraji - odborný pracovník Pavla Kriegrová 950 156 455 pavla.kriegrova@uradprace.cz Příbram
Začínáme po 50 ve Středočeském kraji - odborný pracovník Lenka Kaucká 950 127 321 lenka.kaucka1@uradprace.cz Kladno
Začínáme po 50 ve Středočeském kraji - odborný pracovník Alice Milinková 950 131 475 alice.milinkova@uradprace.cz Kutná Hora
Začínáme po 50 ve Středočeském kraji - odborný pracovník Vanesa Witzenleiterová 950 101 111 vanesa.witzenleitero@uradprace.cz Benešov
Směr - práce ve Středočeském kraji 2 - odborný pracovník Pavel Pabuda 950 127 321 pavel.pabuda@uradprace.cz Kladno
Směr - práce ve Středočeském kraji 2 - terénní pracovník David Buch 950 156 624 david.buch@uradprace.cz Příbram
Směr - práce ve Středočeském kraji 2 - odborný pracovník Eliška Pelikánová   eliska.pelikanova@uradprace.cz Kutná Hora
Šance pro zdravotně postižené ve Stř. kraji - terénní pracovník Michaela Šteflová, DiS. 950 156 450 michaela.steflova@uradprace.cz Příbram
Šance pro zdravotně postižené ve Stř. kraji - odborný pracovník Lucie Hájková Študentová, DiS. 950 156 455 lucie.hajkova1@uradprace.cz Příbram
Šance pro zdravotně postižené ve Stř. kraji - odborný pracovník Jolana Hložanková 950 156 435 jolana.hlozankova@uradprace.cz Příbram
Šance pro zdravotně postižené ve Stř. kraji - odborný pracovník Eva Mušková 950 101 561 eva.muskova@uradprace.cz Benešov
EFES - specialista ESF Šeráková Michaela DiS. 950 157 226 michaela.serakova@uradprace.cz Rakovník
EFES - specialista ESF Tereza Formanová 950 131 458 tereza.formanova@uradprace.cz Kutná Hora
EFES - specialista ESF Mgr. Radka Zelinová 950 135 305 radka.zelinova@uradprace.cz Mělník
EFES - specialista ESF Michaela Strašlipková, DiS. 950 152 290 michaela.straslipkov@uradprace.cz Praha-západ
EFES - specialista ESF Ing. Jaroslav Kulich 950 101 316 jaroslav.kulich@uradprace.cz Benešov
EFES - specialista ESF Bc. Jaroslava Nešvarová 950 102 341 jaroslava.nesvarova@uradprace.cz Beroun
EFES - specialista ESF Ing. Šárka Pavelková 950 136 372 sarka.pavelkova1@uradprace.cz Mladá Boleslav
EFES - specialista ESF Ing. Bc. Jiří Licek, DiS., LL.M., MBA 950 151 325 jiri.licek@uradprace.cz Praha-východ
EFES - specialista ESF Bc. Kateřina Hozmanová, DiS. 950 129 449 katerina.hozmanova@uradprace.cz Kolín
EFES - specialista ESF Ing. Zuzana Košáková   zuzana.kosakova@uradprace.cz Kladno
OUTPLACEMENT - koordinátor projektu JUDr. Pavel Čámský 778 745 062 pavel.camsky@uradprace.cz Příbram
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Ing. Vladislava Zoulová Profesní životopis 950 156 331 vladislava.zoulova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník KrP - koordinátor NSD Mgr. Jana Kulhánková 950 156 601 jana.kulhankova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník PnP (koordinanční nařízení) a SPVPP Bc. Ivana Baierová 950 156 613 ivana.baierova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník SSP, PP a SPVPP Bc. Jitka Furchová 950 156 328 jitka.furchova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník PnP Alena Slepičková 950 156 600 alena.slepickova@uradprace.cz Příbram
odborný pracovník DOZP Mgr. Martin Purkart 950 156 602 martin.purkart@uradprace.cz Příbram

Poslední aktualizace: 16. 3. 2023