Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Olomouci       Pracoviště
ředitel sekce KrP Olomouc Ing. Jiří Šabata Profesní životopis 950 141 300 jiri.sabata@uradprace.cz Olomouc
kancelář krajské pobočky        
ředitel odboru kanceláře KrP Ing. Magda Chrastinová Profesní životopis 950 141 466 magda.chrastinova@uradprace.cz Olomouc
personalista Bc. Libuše Ježáková 950 141 319 libuse.jezakova@uradprace.cz Olomouc
personalista Ing. Jana Maňásková 950 141 311 jana.manaskova@uradprace.cz Olomouc
personalista Kateřina Píšová 950 141 680 katerina.pisova1@uradprace.cz Olomouc
mzdová účetní RNDr. Jana Třísková 950 141 467 jana.triskova@uradprace.cz Olomouc
mzdová účetní Mgr. Alena Dostálová 950 141 475 alena.dostalova1@uradprace.cz Olomouc
asistent ředitele KrP Iva Künstlerová 950 141 301 iva.kunstlerova@uradprace.cz Olomouc
spisový pracovník Ivana Koudelková 950 141 662 ivana.koudelkova@uradprace.cz Olomouc
spisový pracovník Bc. Anna Nováková 950 141 660 anna.novakova@uradprace.cz Olomouc
spisový pracovník Šárka Matějů 950 141 661 sarka.mateju@uradprace.cz Olomouc
spisový pracovník Jana Hrózová 950 141 663 jana.hrozova@uradprace.cz Olomouc
spisový pracovník Kamila Dieslová 950 141 663 kamila.dieslova@uradprace.cz Olomouc
referent majetkové správy Irena Polcarová 950 141 314 irena.polcarova@uradprace.cz Olomouc
referent majetkové správy Jiří Kenický 950 141 679 jiri.kenicky@uradprace.cz Olomouc
referent majetkové správy Miloň Hynek 950 141 657 milon.hynek@uradprace.cz Olomouc
referent majetkové správy Bc. Eva Voštinková, DiS. 950 141 671 eva.vostinkova@uradprace.cz Olomouc
referent majetkové správy Mgr. Zuzana Vrbenská 950 141 428 zuzana.vrbenska@uradprace.cz Olomouc
investiční referent Ing. Lenka Černá 950 141 666 lenka.cerna@uradprace.cz Olomouc
administrátor EFES Hana Starobová 950 141 457 hana.starobova@uradprace.cz Olomouc
administrátor OUTPLACEMENT Věra Derli 950 141 434 vera.derli@uradprace.cz Olomouc
oddělení ekonomické        
vedoucí oddělení ekonomického Ing. Jaroslav Smital 950 141 416 jaroslav.smital@uradprace.cz Olomouc
hlavní účetní Bc. Petra Frömlová 950 141 677 petra.fromlova@uradprace.cz Olomouc
odborný účetní Jana Šejbová 950 141 315 jana.sejbova@uradprace.cz Olomouc
odborný účetní Alena Třešková 950 141 658 alena.treskova@uradprace.cz Olomouc
odborný účetní Monika Vyroubalová 950 141 674 monika.vyroubalova@uradprace.cz Olomouc
odborný účetní Martin Kliment 950 141 633 martin.kliment@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník rozpočtů Ing. Eva Dostálová 950 141 558 eva.dostalova@uradprace.cz Olomouc
finanční pracovník Simona Viternová 950 121 315 simona.viternova@uradprace.cz Jeseník
finanční pracovník Monika Jarošová 950 121 423 monika.jarosova@uradprace.cz Jeseník
finanční pracovník Božena Kvíčalová 950 154 315 bozena.kvicalova@uradprace.cz Prostějov
finanční pracovník Lenka Činochová 950 154 405 lenka.cinochova@uradprace.cz Prostějov
finanční pracovník Alena Poskočilová 950 155 315 alena.poskocilova@uradprace.cz Přerov
finanční pracovník Renata Hollerová 950 155 405 renata.hollerova@uradprace.cz Přerov
finanční pracovník Stanislava Pavlasová 950 164 314 stanislava.pavlasova@uradprace.cz Šumperk
finanční pracovník Renata Prokopová 950 164 315 renata.prokopova@uradprace.cz Šumperk
oddělení ICT        
vedoucí oddělení ICT Ing. Ivan Knotek 950 141 312 ivan.knotek@uradprace.cz Olomouc
referent ICT Bc. Pavel Krejčí 950 141 415 pavel.krejci@uradprace.cz Olomouc
referent ICT Bc. Jaroslav Pykal 950 141 413 jaroslav.pykal@uradprace.cz Olomouc
referent ICT Mgr. Tomáš Kuchař 950 141 520 tomas.kuchar@uradprace.cz Olomouc
referent ICT Petr Tesař, DiS 950 121 411 petr.tesar@uradprace.cz Jeseník
referent ICT Ing. Petr Bednarski 950 121 413 petr.bednarski@uradprace.cz Jeseník
referent ICT Ing. Vladimír Koutný 950 154 312 vladimir.koutny@uradprace.cz Prostějov
referent ICT Petr Leskovjan 950 155 161 petr.leskovjan@uradprace.cz Přerov
referent ICT Bc. Tomáš Jurča 950 155 312 tomas.jurca@uradprace.cz Přerov
referent ICT Bc. Roman Holinka 950 164 307 roman.holinka@uradprace.cz Šumperk
referent ICT Ing. Vlastimil Šebesta 950 164 312 vlastimil.sebesta@uradprace.cz Šumperk
odbor kontrolně právní        
ředitel odboru kontrolně právního Mgr. Libuše Dostálová Profesní životopis 950 141 459 libuse.dostalova@uradprace.cz Olomouc
oddělení právní        
vedoucí oddělení právního Mgr. Alena Krejčí 950 141 477 alena.krejci@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník pohledávek Mgr. Lenka Blažková 950 141 490 lenka.blazkova1@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník pohledávek Klára Godišová Bc. 950 141 544 klara.godisova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník pohledávek Denisa Nováková 950 141 545 denisa.novakova1@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník insolvence Vladimíra Koudelková 950 141 486 vladimira.koudelkova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník insolvence Mgr. Daniela Pírková Ph.D. 950 141 478 daniela.pirkova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník insolvence Hana Klimčíková 950 121 435 hana.klimcikova@uradprace.cz Jeseník
odborný pracovník insolvence Bc. Kateřina Pospíšilová 950 121 452 katerina.pospisilova@uradprace.cz Jeseník
právník JUDr. Renata Höchsmannová 950 154 455 renata.hochsmannova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Naděžda Matějíčková 950 154 453 nadezda.matejickova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Andrea Breitzetelová 950 154 452 andrea.breitzetelova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Hana Večeřová 950 154 454 hana.vecerova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník pohledávek Vladimíra Černá 950 155 411 vladimira.cerna@uradprace.cz Přerov
odborný pracovník insolvence Jarmila Kolečářová 950 155 409 jarmila.kolecarova@uradprace.cz Přerov
odborný pracovník insolvence Jana Vlčková 950 155 410 jana.vlckova@uradprace.cz Přerov
právník Mgr. Jiří Mikulenka 950 155 412 jiri.mikulenka@uradprace.cz Přerov
právník Mgr. Jitka Šnapková 950 164 327 jitka.snapkova@uradprace.cz Šumperk
odborný pracovník insolvence Jitka Hatoňová 950 164 355 jitka.hatonova@uradprace.cz Šumperk
odborný pracovník insolvence Žaneta Nováková 950 164 350 zaneta.novakova@uradprace.cz Šumperk
odborný pracovník insolvence Bc. Jana Vráždilová 950 164 328 jana.vrazdilova@uradprace.cz Šumperk
finanční kontrolor Bc. Olga Pešáková 950 141 323 olga.pesakova@uradprace.cz Olomouc
finanční kontrolor Bc. Ivana Skoumalová 950 141 690 ivana.skoumalova@uradprace.cz Olomouc
finanční kontrolor Mgr. Marie Vysloužilová 950 141 479 marie.vyslouzilova@uradprace.cz Olomouc
kontrolor ZAM a NSD Ing. Martina Trefilová 950 141 664 martina.trefilova@uradprace.cz Olomouc
oddělení exekucí        
vedoucí oddělení exekucí Mgr. Zuzana Krejčí 950 141 327 zuzana.krejci@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Žaneta Drábková 950 141 634 zaneta.drabkova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Vladislava Hrubá 950 141 635 vladislava.hruba@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Lenka Jochcová 950 141 697 lenka.jochcova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Kateřina Lužná 950 141 636 katerina.luzna@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Radka Věrovská 950 141 676 radka.verovska1@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Bc. Ludmila Krejčí 950 141 621 ludmila.krejci@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Hana Uherková 950 141 531 hana.uherkova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník exekucí Bc. Klára Ježáková 950 141 546 klara.jezakova@uradprace.cz Olomouc
odbor zaměstnanosti a EU        
ředitel odboru zaměstnanosti a EU Ing. Bořivoj Novotný Profesní životopis 950 141 316 borivoj.novotny@uradprace.cz Olomouc
oddělení projektů EU        
vedoucí oddělení projektů EU Ing. Janka Koukalová 950 141 324 janka.koukalova@uradprace.cz Olomouc
PRACUJEME S OMEZENÍM - referent fondů Evropské unie Mgr. Olga Dostálová 950 141 439 olga.dostalova@uradprace.cz Olomouc
PRACUJEME S OMEZENÍM - referent fondů Evropské unie Marcela Hlavinková 950 141 437 marcela.hlavinkova@uradprace.cz Olomouc
PRACUJEME S OMEZENÍM - odborný pracovník projektu Zita Chalupová, PhDr. 950 141 650 zita.chalupova@uradprace.cz Olomouc
PRACUJEME S OMEZENÍM - odborný pracovník projektu Ing. Lenka Šteigerová 950 155 418 lenka.steigerova@uradprace.cz Přerov
PRACUJEME S OMEZENÍM - odborný pracovník projektu Eva Adamčíková 950 154 445, 724 137 921 eva.adamcikova@uradprace.cz Prostějov
PRACUJEME S OMEZENÍM - odborný pracovník projektu Jana Loupancová 950 164 352 jana.loupancova@uradprace.cz Šumperk
PRACUJEME S OMEZENÍM - odborný pracovník projektu Věra Stehlíková 950 121 488 vera.stehlikova1@uradprace.cz Jeseník
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - referent fondů Evropské unie Ing. Zuzana Koudelková 950 141 653 zuzana.koudelkova@uradprace.cz Olomouc
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - projektový manažer Mgr. Martin Doležel 950 141 630, 724 756 597 martin.dolezel@uradprace.cz Olomouc
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - odborný pracovník projektu Mgr. Andrea Höchsmannová 950 141 471 andrea.hochsmannova@uradprace.cz Olomouc
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - odborný pracovník projektu Darja Šatná 950 155 258 darja.satna@uradprace.cz Přerov
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - odborný pracovník projektu Bc. Lenka Piekutowská, DiS. 950 155 615 lenka.piekutowska@uradprace.cz Hranice
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - odborný pracovník projektu Dagmar Janigová 950 164 368 dagmar.janigova@uradprace.cz Šumperk
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - odborný pracovník projektu Ivana Válková 950 121 459 ivana.valkova@uradprace.cz Jeseník
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - odborný pracovník projektu Martina Nejedlá 950 141 640 martina.nejedla@uradprace.cz Olomouc
ZÁRUKY PRO MLADÉ - projektový manažer Mgr. Aneta Krátká 950 141 631 aneta.kratka@uradprace.cz Olomouc
ZÁRUKY PRO MLADÉ - finanční manažer Mgr. Lucie Chmelařová 950 141 693 lucie.chmelarova@uradprace.cz Olomouc
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu Lenka Koňariková 950 141 461 lenka.konarikova@uradprace.cz Olomouc
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu Bc. Hana Coufalová 950 155 268 hana.coufalova@uradprace.cz Přerov
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu Marta Kaštilová 950 154 461 marta.kastilova@uradprace.cz Prostějov
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu Ivana Haltmarová 950 164 363 ivana.haltmarova@uradprace.cz Šumperk
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu Lucie Formánková 950 121 594 lucie.formankova@uradprace.cz Jeseník
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu Mgr. Jana Špirková 950 141 469 jana.spirkova@uradprace.cz Olomouc
MÁMO, TÁTO - projektový manažer       Olomouc
MÁMO, TÁTO - referent fondů Evropské unie Bc. Eva Vojáčková, DiS. 950 141 488 eva.vojackova@uradprace.cz Olomouc
MÁMO, TÁTO - odborný pracovník projektu Jana Tomečková 950 141 638 jana.tomeckova@uradprace.cz Olomouc
MÁMO, TÁTO - odborný pracovník projektu Veronika Machačová 950 155 265 veronika.machacova@uradprace.cz Přerov
MÁMO, TÁTO - odborný pracovník projektu Kristýna Cydlíková 950 154 462 kristyna.cydlikova@uradprace.cz Prostějov
MÁMO, TÁTO - odborný pracovník projektu Simona Kupčíková 950 164 362 simona.kupcikova@uradprace.cz Šumperk
MÁMO, TÁTO - odborný pracovník projektu Ivana Bicanová 950 121 322 ivana.bicanova@uradprace.cz Jeseník
EFES - specialista ESF Bc. Hana Nováková 950 141 409 hana.novakova5@uradprace.cz Olomouc
EFES - specialista ESF PhDr. Jana Marešová 724 979 041 jana.maresova1@uradprace.cz Přerov
EFES - specialista ESF Mgr. Erika Němcová 950 154 463 erika.nemcova@uradprace.cz Prostějov
EFES - specialista ESF Ing. Věra Kratochvílová 950 164 385 vera.kratochvilova3@uradprace.cz Šumperk
EFES - specialista ESF Bc. Kateřina Straková Hermanová 950 121 461 katerina.strakova@uradprace.cz Jeseník
OUTPLACEMENT - koordinátor projektu Ing. Gabriela Vodičková 950 141 575 gabriela.vodickova@uradprace.cz Olomouc
FLEXI - koordinátor projektu Mgr. Kateřina Holčapková 950 141 481 katerina.holcapkova@uradprace.cz Olomouc
oddělení zaměstnanosti        
vedoucí oddělení zaměstnanosti Mgr. Jana Litvíková 950 141 622 jana.litvikova@uradprace.cz Olomouc
specialista evidence, PvN, zprostředkování a NLZ Mgr. Daniela Bílá 950 141 499 daniela.bila@uradprace.cz Olomouc
analytik trhu práce Bc. Jaroslav Mikšaník 950 141 470 jaroslav.miksanik@uradprace.cz Olomouc
specialista monitoringu, volných pracovních míst, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu Mgr. Drahomíra Kvapilová 950 141 418 drahomira.kvapilova@uradprace.cz Olomouc
specialista poradenství a rekvalifikací Mgr. Jana Čuhlová 950 141 322 jana.cuhlova@uradprace.cz Olomouc
koordinátor zaměstnávání OZP Bc. Radomíra Kvapilová 950 141 688 radomira.kvapilova@uradprace.cz Olomouc
POVEZ II - koordinátor kontrol Ing. Eva Dostalíková 950 141 569 eva.dostalikova@uradprace.cz Olomouc
POVEZ II - koordinátor kontrol       Olomouc
VDTP II - koordinátor aktivit Mgr. Jullie Skybová 950 141 419 julie.skybova@uradprace.cz Olomouc
VDTP II - koordinátor aktivit Mgr. Kamila Minariková 950 141 433 kamila.minarikova@uradprace.cz Olomouc
EFES - metodik trhu práce Mgr. Petr Navrátil 950 141 474 petr.navratil@uradprace.cz Olomouc
EFES - metodik zprostředkování a poradenství Mgr. Dagmar Štoplová 950 141 628 dagmar.stoplova@uradprace.cz Olomouc
EURES poradce Mgr. Tomáš Kráčmar 950 141 320 tomas.kracmar@uradprace.cz Olomouc
EURES poradce Bc. Zuzana Rašková 950 141 672 zuzana.raskova@uradprace.cz Olomouc
PIPS - metodik Ing. Martina Simmerová 950 141 689 martina.simmerova@uradprace.cz Olomouc
Specialista APZ Bc. et Bc. Petra Šimíčková 950 141 667 petra.simickova@uradprace.cz Olomouc
oddělení nepojistných sociálních dávek        
vedoucí oddělení nepojistných soc. dávek Ing. Pavlína Hedererová 950 141 510 pavlina.hedererova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník KrP - dávky státní sociální podpory Ing. Kateřina Kubicová 950 141 530 katerina.kubicova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník KrP - dávky pomoci v hmotné nouzi Bc. Hana Darková, DiS. 950 141 567 hana.darkova@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník KrP - dávky pěstounské péče RNDr. Jiří Malý 950 141 538 jiri.maly@uradprace.cz Olomouc
odborný pracovník KrP – příspěvek na péči a dávky pro osoby zdravotně postižené Bc. Aleš Felner 950 141 512 ales.felner@uradprace.cz Olomouc
pracovníci Generálního ředitelství ÚP ČR        
vzdělávací středisko PhDr. Naděje Podolská 950 141 305 nadeje.podolska@uradprace.cz Olomouc
vzdělávací středisko Bořivoj Bartoš 950 141 651 borivoj.bartos@uradprace.cz Olomouc

Poslední aktualizace: 7. 12. 2021