Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové       Pracoviště
ředitel krajské pobočky v Hradci Králové Mgr. Martin Horák Profesní životopis 950 116 450 reditel.hk@uradprace.cz Hradec Králové
interní auditor - pracovník GŘ ÚP ČR Bc. Olga Hovorková 950 116 420 olga.hovorkova@uradprace.cz Hradec Králové
Odbor kanceláře krajské pobočky        
ředitel odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Jaroslav Pokrupa Profesní životopis 950 116 425 jaroslav.pokrupa@uradprace.cz Hradec Králové
administrátor KrP Mgr. Miroslava Černá 950 116 460 miroslava.cerna1@uradprace.cz Hradec Králové
administrátor KrP   950 116 464   Hradec Králové
specialista veřejných zakázek Ing. Radek Bucek 950 116 589 radek.bucek@uradprace.cz Hradec Králové
Oddělení personální, mzdové        
vedoucí oddělení personálního a mzdového Mgr. Renáta Reinbergerová 950 116 451 renata.reinbergerov1@uradprace.cz Hradec Králové
asistent ředitele krajské pobočky Hana Růžičková 950 116 452 hana.ruzickova1@uradprace.cz Hradec Králové
personalista Bc. Martina Malá 950 116 453 martina.mala@uradprace.cz Hradec Králové
personalista Lucie Synková 950 116 447 lucie.synkova@uradprace.cz Hradec Králové
spisový pracovník Lenka Krejčová 950 116 560 lenka.krejcova@uradprace.cz Hradec Králové
mzdový účetní Marcela Kindlová 950 116 498 marcela.kindlova@uradprace.cz Hradec Králové
mzdový účetní Alexandra Mašková 950 116 489 alexandra.maskova@uradprace.cz Hradec Králové
Oddělení informatiky        
vedoucí oddělení informatiky Bc. Pavel Růža 950 116 455 pavel.ruza@uradprace.cz Hradec Králové
referent ICT Ing. Vladimír Zilvar 950 116 457 vladimir.zilvar@uradprace.cz Hradec Králové
referent ICT Pavel Vašátko, DiS. 950 116 456 pavel.vasatko@uradprace.cz Hradec Králové
referent ICT Ing. Vladimír Tůma 950 122 312 vladimir.tuma@uradprace.cz Jičín
referent ICT Ing. Jiří Klouček 950 122 313 jiri.kloucek@uradprace.cz Jičín
referent ICT Bc. Roman Šrůtek 950 138 312 roman.srutek@uradprace.cz Náchod
referent ICT Rudolf Míšek 950 138 408 rudolf.misek@uradprace.cz Náchod
referent ICT Ing. Rudolf Čtvrtečka 950 159 312 rudolf.ctvrtecka@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
referent ICT Petr Marek 950 159 313 petr.marek1@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
referent ICT Ing. Pavel Čtvrtečka 950 168 504 pavel.ctvrtecka@uradprace.cz Trutnov
referent ICT Ing. Bohuslav Tomeš 950 168 456 bohuslav.tomes@uradprace.cz Trutnov
Oddělení ekonomické        
vedoucí ekonom. odd., správce rozpočtu Ing. Simona Gregorová 950 116 422 simona.gregorova@uradprace.cz Hradec Králové
hlavní účetní Milena Stará 950 116 491 milena.stara@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník rozpočtů Simona Šídlová 950 116 423 simona.sidlova@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník rozpočtů Lenka Svobodová 950 116 497 lenka.svobodova@uradprace.cz Hradec Králové
účetní Jana Pokrupová 950 116 492 jana.pokrupova@uradprace.cz Hradec Králové
účetní Dita Jelenová 950 116 543 dita.jelenova@uradprace.cz Hradec Králové
účetní Mgr. Markéta Šrámková 950 116 486 marketa.sramkova@uradprace.cz Hradec Králové
účetní Renáta Hýblová 950 116 573 renata.hyblova@uradprace.cz Hradec Králové
referent ekonomický a finanční Hana Francová 950 122 333 hana.francova@uradprace.cz Jičín
referent ekonomický a finanční Bc. Monika Hercíková 950 122 334 monika.hercikova@uradprace.cz Jičín
referent ekonomický a finanční Petra Poznarová 950 138 420 petra.poznarova@uradprace.cz Náchod
referent ekonomický a finanční Alena Trunečková 950 138 423 alena.truneckova@uradprace.cz Náchod
referent ekonomický a finanční Jana Dostálová 950 159 452 jana.dostalova1@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
referent ekonomický a finanční Eva Sokolová Kmeťová 950 159 315 eva.sokolovakmetova@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
referent ekonomický a finanční Kateřina Stolínová 950 168 447 katerina.stolinova@uradprace.cz Trutnov
referent ekonomický a finanční Terezie Hetešová 950 168 446 terezie.hetesova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení majetku a investic        
vedoucí oddělení majetku a investic Ing. Václav Sokol 950 116 499 vaclav.sokol@uradprace.cz Hradec Králové
investiční referent   950 116 545   Hradec Králové
referent majetkové správy Darina Petrikovičová 950 116 546 darina.petrikovicova@uradprace.cz Hradec Králové
referent majet. správy, údržba majetku HK Karel Culek 950 116 495 karel.culek@uradprace.cz Hradec Králové
referent majet. správy, údržba majetku RK Roman Horký 950 159 314 roman.horky@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
Odbor kontrolně právní        
ředitel odboru kontrolně právního Mgr. Naděžda Šínová Profesní životopis 950 116 445 nadezda.sinova@uradprace.cz Hradec Králové
Oddělení specializovaných kontrol        
vedoucí oddělení specializovaných kontrol Bc. Pavel Růžička 950 116 443 pavel.ruzicka@uradprace.cz Hradec Králové
finanční kontrolor Bc. Jana Černická 950 116 408 jana.cernicka@uradprace.cz

Hradec Králové

finanční kontrolor Bc. Nikola Slezáková 950 116 437 nikola.slezakova@uradprace.cz Hradec Králové
finanční kontrolor Dana Andrlová 950 122 338 dana.andrlova@uradprace.cz Jičín
finanční kontrolor Iveta Uhnavá 950 138 441 iveta.uhnava@uradprace.cz Náchod
finanční kontrolor Markéta Havlíková 950 159 328 marketa.havlikova@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
finanční kontrolor Mgr. František Prokopec 950 168 445 frantisek.prokopec@uradprace.cz Trutnov
Oddělení právní        
vedoucí oddělení právního Mgr. Dana Machanová 950 116 418 dana.machanova@uradprace.cz Hradec Králové
právní asistent Bc. Kristýna Štayrová 950 116 407 kristyna.stayrova@uradprace.cz Hradec Králové
právník       Hradec Králové
právník JUDr. Zuzana Kynčlová 950 122 327 zuzana.kynclova@uradprace.cz Jičín
právník JuDr. Eva Vrzáčková 950 138 327 eva.vrzackova@uradprace.cz Náchod
právník       Rychnov nad Kněžnou
právník Mgr. Petra Királová 950 168 408 petra.kiralova@uradprace.cz Trutnov
odborný pracovník insolvence Ing. Jiřina Ponocná 950 116 415 jirina.ponocna@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník pohledávek a exekucí Markéta Nováková 950 116 413 marketa.novakova@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Jana Zumrová 950 116 567 jana.zumrova1@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník pohledávek Kateřina Boušková 950 168 405 katerina.bouskova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení exekucí        
vedoucí oddělení exekucí Ing. Ilona Mydlářová 950 122 335 ilona.mydlarova@uradprace.cz Jičín
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ivana Bergerová 950 116 496 ivana.bergerova@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník pohledávek a exekucí Zdeňka Šimonová 950 116 493 zdenka.simonova@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník pohledávek a exekucí Alena Šírová 950 122 356 alena.sirova@uradprace.cz Jičín
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jana Škodová 950 138 501 jana.skodova@uradprace.cz Náchod
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ladislava Moravcová 950 159 462 ladislava.moravcova@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jaroslava Světelská 950 159 413 jaroslava.svetelska@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
odborný pracovník pohledávek a exekucí Denisa Martincová 950 168 449 denisa.martincova@uradprace.cz Trutnov
odborný pracovník pohledávek a exekucí Simona Týfová 950 168 441 simona.tyfova@uradprace.cz Trutnov
Odbor zaměstnanosti        
ředitel odboru zaměstnanosti KrP Bc. Petra Mikanová Profesní životopis 950 116 436 petra.mikanova@uradprace.cz Hradec Králové
Oddělení projektů EU        
vedoucí oddělení projektů EU Mgr. Jitka Pokorná 950 116 480 jitka.pokorna@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník projektů ESF Ing. Kateřina Šlechtová 950 116 483 katerina.slechtova1@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník projektů ESF Ing. Jitka Novotná 950 116 484 jitka.novotna@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník projektů ESF Ing. Markéta Pokorná 950 116 488 marketa.pokorna@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník projektů ESF Mgr. Ivana Horká 950 116 485 ivana.horka@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník projektů ESF Ing. Martina Kunrtová 950 116 481 martina.kunrtova@uradprace.cz Hradec Králové
Aktivní v 50-ti - koordinátor projektu Mgr. Jan Pilný 950 116 561 jan.pilny@uradprace.cz Hradec Králové
Aktivní v 50-ti - odborný pracovník projektu Jana Vítková 950 116 595 jana.vitkova@uradprace.cz Hradec Králové
Aktivní v 50-ti - odborný pracovník projektu Lucie Machová 950 122 342 lucie.machova1@uradprace.cz Jičín
Aktivní v 50-ti - odborný pracovník projektu Radka Skládalová 950 138 410 radka.skladalova@uradprace.cz Náchod
Aktivní v 50-ti - odborný pracovník projektu Jana Jamborová, DiS. 950 159 457 jana.jamborova1@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
Aktivní v 50-ti - odborný pracovník projektu Jitka Šolínová 950 168 407 jitka.solinova@uradprace.cz Trutnov
Kudy Kam - koordinátor projektu Ilona Čelovská 950 116 565 ilona.celovska@uradprace.cz Hradec Králové
Kudy Kam - odborný pracovník projektu Michaela Loudová 950 116 482 michaela.loudova1@uradprace.cz Hradec Králové
Kudy Kam - odborný pracovník projektu Tereza Flaxová 950 122 231 tereza.flaxova@uradprace.cz Jičín
Kudy Kam - odborný pracovník projektu Filip Tyburec 950 138 432 filip.tyburec@uradprace.cz Náchod
Kudy Kam - odborný pracovník projektu Miroslava Hlavová 950 159 463 miroslava.hlavova1@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
Kudy Kam - odborný pracovník projektu Bc. Michaela Ševcová 950 168 409 michaela.sevcova@uradprace.cz Trutnov
Outplacement - koordinátor projektu Mgr. Martina Täubnerová 950 116 487 martina.taubnerova@uradprace.cz Hradec Králové
Záruky pro mladé - odborný pracovník pr. Šárka Sahulová 950 116 584 sarka.sahulova@uradprace.cz Hradec Králové
Záruky pro mladé - odborný pracovník pr. Mgr. Anna Popovičová 950 122 351 anna.popovicova@uradprace.cz Jičín
Záruky pro mladé - odborný pracovník pr. Jana Vávrová 950 138 491 jana.vavrova1@uradprace.cz Náchod
Záruky pro mladé - odborný pracovník pr. Lenka Bártová, DiS. 950 159 426 lenka.bartova1@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
Záruky pro mladé - odborný pracovník pr.   950 168 406   Trutnov
Záruky pro mladé - koordinátor projektu Ing. Alexandra Mizerová 950 116 586 alexandra.mizerova@uradprace.cz Hradec Králové
EFES - specialista ESF Mgr. Ivana Blažková 950 116 522 ivana.blazkova@uradprace.cz Hradec Králové
EFES - specialista ESF   950 122 376   Jičín
EFES - specialista ESF Ing. Martina Krejčová 950 138 328 martina.krejcova@uradprace.cz Náchod
EFES - specialista ESF Ing. Karel Janeček 950 159 485 karel.janecek@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
EFES - specialista ESF Bc. Michaela Ševcová 950 168 409 michaela.sevcova@uradprace.cz Trutnov
FLEXI - koordinátor projektu Mgr. Adéla Bergmannová 950 116 466 adela.bergmannova@uradprace.cz Hradec Králové
Oddělení zaměstnanosti       Hradec Králové
vedoucí oddělení zaměstnanosti Ing. Blanka Švorcová 950 116 470 blanka.svorcova@uradprace.cz Hradec Králové
analytik trhu práce Josef Zinecker 950 116 419 josef.zinecker1@uradprace.cz Hradec Králové
metodik pro zprostředkování a PvN, vč. prevence NLZ Lucie Lejsková, DiS. 950 116 592 lucie.lejskova@uradprace.cz Hradec Králové
metodik poradenství a rekvalifikací Bc. Žaneta Koubková 950 138 322 zaneta.koubkova@uradprace.cz Náchod
metodik APZ Bc. Štěpánka Ludvíková 950 116 477 stepanka.ludvikova@uradprace.cz Hradec Králové
metodik monitoringu Bc. Jana Zemánková 950 116 426 jana.zemankova@uradprace.cz Hradec Králové
EURES II - poradce Mgr. Lucie Matějková 950 116 476 lucie.matejkova@uradprace.cz Hradec Králové
EURES II - poradce Mgr. Soňa Šlapáková 950 116 587 sona.slapakova@uradprace.cz Hradec Králové
EURES II - poradce        
POVEZ II - koordinátor kontrol Mgr. Kateřina Šimáková 950 116 533 katerina.simakova@uradprace.cz Hradec Králové
POVEZ II - koordinátor kontrol Mgr. Jana Motyčková 950 116 581 jana.motyckova@uradprace.cz Hradec Králové
koordinátor zaměstnávání OZP Mgr. Hana Svobodová 950 116 411 hana.svobodova@uradprace.cz Hradec Králové
EFES - metodik TP Ing. Lenka Ullrichová 950 159 320 lenka.ullrichova@uradprace.cz Rychnov nad Kněžnou
EFES - metodik ZaP Mgr. Zdeňka Procházková 950 122 348 zdenka.prochazkova1@uradprace.cz Jičín
VDTP II - koordinátor aktivit Mgr. Věra Moderová 950 116 401 vera.moderova@uradprace.cz Hradec Králové
metodik PIPS Mgr. Kateřina Zemanová 950 116 602 katerina.zemanova@uradprace.cz Hradec Králové
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Mgr. Martina Hronková 950 116 500 martina.hronkova@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník NSD Mgr. Evelína Borovcová 950 116 515 evelina.borovcova@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník NSD Lenka Krejčí, DiS. 950 116 442 lenka.krejci@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník NSD Bc. Štěpánka Kotýnková 950 116 412 stepanka.kotynkova@uradprace.cz Hradec Králové
odborný pracovník NSD Ing. Ilona Křížová 950 116 463 ilona.krizova@uradprace.cz Hradec Králové
inspektor sociálně-právní ochrany Mgr. Martina Součková 950 116 462 martina.souckova@uradprace.cz Hradec Králové
inspektor sociálně-právní ochrany Mgr. Leona Hemelíková 950 116 580 leona.hemelikova@uradprace.cz Hradec Králové
inspektor sociálně-právní ochrany Ing. Andrea Peterková 950 116 468 andrea.peterkova@uradprace.cz Hradec Králové

inspektor sociálně-právní ochrany

Mgr. Petra Jeníčková   petra.jenickova@uradprace.cz Hradec Králové

Poslední aktualizace: 22. 11. 2021