Kontakty

UP_LOGO_ESF2.JPG

Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056

Bc. Vladimír Pažout tel.: 950 178 038
(EFES - specialista monitoringu) e-mail: vladimir.pazout@uradprace.cz
Mgr. Jana Moravská tel.: 950 178 192
(EFES - specialista monitoringu) e-mail: jana.moravska@uradprace.cz
Mgr. et Mgr. Jana Grosmanová tel.: 950 178 034
(EFES - specialista monitoringu) e-mail: jana.grosmanova@uradprace.cz
Bc. Jitka Gabrielová tel.: 950 178 186
(EFES - specialista monitoringu) e-mail: jitka.gabrielova@uradprace.cz
Bc. Michaela Bortlíková tel.: 950 178 053
(EFES - specialista monitoringu) e-mail: michaela.bortlikova@uradprace.cz
Bc. Kateřina Nápravníková tel.: 950 178 043
(EFES - specialista monitoringu) e-mail: katerina.napravnikov@uradprace.cz
PhDr. Iva Ptáčková tel.: 950 178 041
(EFES - metodik KrP TP) e-mail: iva.ptackova@uradprace.cz
Mgr. Luboš Chalupecký tel.: 950 178 317
(EFES - metodik KrP ZaP) e-mail: lubos.chalupecky@uradprace.cz
Bc. Denisa Molengrafová tel.: 950 178 196
(EFES - poradce INFOcentra KoP Praha 2) e-mail: denisa.molengrafova@uradprace.cz
Hana Moravcová tel.: 950 178 434
(EFES - poradce INFOcentra KoP Praha 4) e-mail: hana.moravcova@uradprace.cz
Jiřina Bučová tel.: 950 178 880
(EFES - poradce INFOcentra KoP Praha 8) e-mail: jirina.bucova@uradprace.cz
Adéla Domalípová tel.: 950 178 190
(EFES - administrátor KrP) e-mail: adela.domalipova@uradprace.cz

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247

Kristýna Krupařová tel.: 950 178 007
(poradce pro zaměstnavatele) e-mail: kristyna.kruparova@uradprace.cz
Dana Doleželová tel.: 950 178 189
(poradce pro zaměstnavatele) e-mail: dana.dolezelova@uradprace.cz
Jana Procházková tel.: 950 178 012
(poradce pro zaměstnavatele) e-mail: jana.prochazkova3@uradprace.cz
Veronika Míková tel.: 950 178 031
(poradce pro zaměstnavatele) e-mail: veronika.mikova@uradprace.cz
Markéta Amentová tel.: 950 178 039
(poradce pro zaměstnavatele) e-mail: marketa.amentova@uradprace.cz
Ľubomír Tonhauser tel.: 950 178 033
(poradce pro zaměstnavatele) e-mail: lubomir.tonhauser@uradprace.cz
Pavel Sedláček tel.: 950 178 047
(poradce pro zaměstnavatele) e-mail: pavel.sedlacek@uradprace.cz
Bc. Lenka Křivská tel.: 950 178 131
(poradce pro dlouhodobě nezaměstnané) e-mail: lenka.krivska1@uradprace.cz
Čestmír Hrbáček tel.: 950 178 132
(poradce pro dlouhodobě nezaměstnané) e-mail: cestmir.hrbacek@uradprace.cz
Ing. Bc. Helena Černá tel.: 950 178 140
(poradce pro dlouhodobě nezaměstnané) e-mail: helena.cerna@uradprace.cz
Nikola Janković tel.: 950 178 141
(poradce pro dlouhodobě nezaměstnané) e-mail: nikola.jankovic@uradprace.cz

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

Mgr. Renata Šalatová tel.: 950 178 993
(koordinátor zaměstnávání OZP) e-mail: renata.salatova@uradprace.cz
Karel Kapras tel.: 950 178 123
(poradce pro OZP KoP Praha 2) e-mail: karel.kapras@uradprace.cz
Eliška Vepřková, DiS. tel.: 950 178 870
(poradce pro OZP KoP Praha 3) e-mail: eliska.veprkova@uradprace.cz
Hana Mouchová tel.: 950 178 402
(poradce pro OZP KoP Praha 4) e-mail: hana.mouchova@uradprace.cz
Adéla Kučerová tel.: 950 178 482
(poradce pro OZP KoP Praha 6) e-mail: adela.kucerova@uradprace.cz
Ing. Jindřich Vácha tel.: 950 178 880
(poradce pro OZP KoP Praha 8) e-mail: jindrich.vacha@uradprace.cz
Dušan Svědínek tel.: 950 178 280
(poradce pro OZP KoP Praha 9) e-mail: dusan.svedinek@uradprace.cz

Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

Mgr. Michal Jelínek tel.: 950 178 030
(EURES II - poradce) e-mail: michal.jelinek@uradprace.cz
Bc. Jiří Lédl tel.: 950 178 366
(EURES II - poradce) e-mail: jiri.ledl@uradprace.cz

Vzdělávání a dovednosti pro trh prácve II (VDTP II)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Ing. Petr Braun tel.: 950 178 371
(VDTP II - specialista veřejných zakázek) e-mail: petr.braun@uradprace.cz
Mgr. Blanka Benýšková tel.: 950 178 994
(VDTP II - koordinátor KrP) e-mail: blanka.benyskova@uradprace.cz
Bc. Martina Urešová tel.: 950 178 835
(VDTP II - koordinátor Praha 2) e-mail: martina.uresova@uradprace.cz
Mgr. Jana Krbcová tel.: 950 178 944
(VDTP II - koordinátor KrP) e-mail: jana.krbcova1@uradprace.cz

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218

Mgr. Markéta Fraibišová tel.: 950 178 308
(PIPS - metodik KrP) e-mail: marketa.fraibisova@uradprace.cz
Helena Kněžourková, DiS tel.: 950 178 325
(PIPS - poradce IPS) e-mail: helena.knezourkova@uradprace.cz
Mgr. Irena Pršínová tel.: 950 178 897
(PIPS - poradce IPS) e-mail: irena.prsinova@uradprace.cz
Bc. Linda Dušková tel.: 950 178 347
(PIPS - poradce IPS) e-mail: linda.duskova@uradprace.cz

Predikce trhu práce - KOMPAS

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Mgr. Lukáš Tobiáš tel.: 950 178 188
(KOMPAS - expert ÚP ČR) e-mail: lukas.tobias@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 28. 11. 2023