Kontaktní osoby

Krajská pobočka Krajský metodik Krajský metodik - zástupce
     
  Mgr. Hana Příhodová Jiřina Kollárová 
  Tel: 950 171 486 Tel: 950 118 434
  E-mail: hana.prihodova@uradprace.cz E-mail: jirina.kollarova@uradprace.cz   
     
  Koordinátor zaměstnávání OZP  
     
  PaedDr. Eva Adlerová  
  Tel.: 770 160 767  
  E-mail: eva.adlerova@uradprace.cz  
     
Kontaktní pracoviště Poradce pro pracovní rehabilitaci Poradce OZP (Projekt OZP)
     
Děčín Bc. Šárka Hlaváčová    
  Tel: 950 111 192  
  E-mail:  sarka.hlavacova@uradprace.cz     
     
Rumburk Jana Fürstová Ivana Drahovská
  Tel: 950 111 417 Tel: 950 111 450
  E-mail: jana.furstova@uradprace.cz    E-mail: Ivana.drahovska@uradprace.cz
     
Chomutov Jiřina Kollárová Jaroslava Šubrtová
  Tel: 950 118 434 Tel: 950 118 440
  E-mail: jirina.kollarova@uradprace.cz E-mail: jaroslava.subrtova@uradprace.cz  
     
Litoměřice Věra Vraná Petra Mrvová
  Tel: 950 133 323 Tel: 950 133 323
  E-mail: vera.vrana@uradprace.cz    E-mail: petra.mrvova@uradprace.cz   
     
Louny Bc. Markéta Svatopolská Hana Smrčková
  Tel: 950 134 340 Tel: 950 134 305
  E-mail: marketa.svatopolska@uradprace.cz   E-mail: hana.smrckova@uradprace.cz    
     
Most Lenka Matlochová Bc. Jitka Tausche
  Tel: 950 137 458 Tel: 950 137 304
  E-mail: lenka.matlochova@uradprace.cz  

E-mail: jitka.tausche@uradprace.cz

     
Teplice Bc. Jana Prášková Lucie Simandlová
  Tel: 950 167 434 Tel: 950 167 415
  E-mail: jana.praskova@uradprace.cz                E-mail: lucie.simandlova@uradprace.cz     
     
Ústí nad Labem Bc. Šárka Leskauerová Jana Srbová, DiS.
  Tel: 950 171 441 Tel: 950 171 678
  E-mail: sarka.leskauerova@uradprace.cz     E-mail: jana.srbova1@uradprace.cz