IPS - Informační a poradenské středisko


INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ (IPS)

Služby informačního a poradenského střediska (IPS) pro volbu a změnu povolání

Služby IPS jsou určeny:

 • žákům a žákyním základních škol,
 • rodičovské veřejnosti,
 • žákům a žákyním SŠ, studentům a studentkám, absolventům a absolventkám VOŠ a VŠ,
 • uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům a zájemkyním.

IPS poskytuje aktuální informace o:

 • síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR,
 • oborech s výučním listem a oborech s maturitní zkouškou
 • nárocích a požadavcích na jednotlivé profese,
 • možnostech uplatnění absolventů a absolventek všech stupňů vzdělání v praxi,
 • situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR.

IPS klientům a klientkám pomáhá:

 • při výběru vhodného oboru s výučním listem nebo oboru s maturitní zkouškou,
 • při vyhledávání školy ke zvolenému oboru z celorepublikové databáze,
 • při změně studia, při přestupu na jinou školu.

IPS má k dispozici:

 • celorepublikovou databázi škol,
 • popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích,
 • informační materiály o středních školách.

IPS realizuje:

 • individuální a skupinové poradenství pro žáky a žákyně základních škol zaměřené na volbu povolání,
 • skupinové poradenské programy pro žáky a žákyně středních škol a studenty a studentky VOŠ zaměřené na problematiku vstupu na trh práce,
 • skupinové a individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání
 • tvorbu Vzkazníků "Loňští deváťáci letošním deváťákům"
 • Odkaz na Vzkazník - Děčín
 • Odkaz na Vzkazník - Louny
 • Odkaz na Vzkazník - Most

 

Užitečné adresy:
 

http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.prijimacky.cz
http://www.kampomaturite.cz
http://www.icm.cz
http://www.scio.cz
http://www.nsp.cz
http://cermat.cz

 

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023