Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

 

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytují informační a poradenské služby kariérového poradenství všem klientům, kteří o ně požádají.

Nabídka služeb IPS

pomoc při výběru studia

informace o možnostech dalšího vzdělávání

 • pomoc při výběru profesní kvalifikace a rekvalifikace
 • možnosti a podmínky rekvalifikace
 • možnosti a podmínky ověřování výsledků dalšího vzdělávání a získání profesní kvalifikace

informace o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání

 • popis pracovních činností v povolání
 • vzdělanostní předpoklady a způsobilosti pro výkon povolání
 • osobnostní a zdravotní předpoklady pro výkon povolání
 • uplatnitelnost a perspektivy jednotlivých povolání na trhu práce

profesní (pracovní) diagnostika

 • zhodnocení profesních předpokladů a sebehodnocení (testy ke zjištění profesních zájmů, profesní (pracovní) diagnostika - ověření předpokladů k dalšímu vzdělávání a k pracovnímu uplatnění)

pomoc při vyhledávání volných pracovních míst na Portále MPSV

pomoc při sestavení životopisu na PC

Prezentační výstavy škol

Programy pro pedagogickou a odbornou veřejnost

Pro koho jsou služby určeny?

 • Pro žáky základních škol a studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol
 • Pro pedagogickou a odbornou veřejnost
 • Pro nezaměstnané uchazeče
 • Pro širokou veřejnost

Jak služby probíhají?

 • Samostudium materiálů
 • Individuální poradenství
 • Skupinové poradenství
 • Prezentační výstavy škol

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání v Pardubickém kraji:

Informační a poradenské středisko Chrudim
Pardubická 310, 537 01 Chrudim
e-mail: ips.cr@uradprace.cz

Informační a poradenské středisko Pardubice
Boženy Vikové Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
e-mail: ips.pa@uradprace.cz

Informační a poradenské středisko Svitavy
Bezručova 13, 568 02 Svitavy
e-mail: ips.sy@uradprace.cz

Informační a poradenské středisko Ústí nad Orlicí
17. listopadu 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí
e-mail: ips.uo@uradprace.cz

Informace jsou podávány v úředních hodinách. Individuální poradenské konzultace a skupinové poradenské programy je nutné vždy předem objednat. Služby poskytované IPS jsou bezplatné.

 

Poslední aktualizace: 11. 7. 2024