Informační a poradenské středisko

PORADENSKÉ PROGRAMY

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko je zaměřeno na volbu povolání a to především pro mládež. Jeho cílem je umožnit klientům, zejména žákům základních a středních škol, využívat samostatně maximum informací, které potřebují při rozhodování týkající se volby povolání.
Ve spolupráci se základními a středními školami jsou pořádány skupinové programy k volbě povolání, profesní orientaci, k problematice získávání a hledání zaměstnání nebo k celkové orientaci na trhu práce.
Skupinové poradenství, pořádané pro klienty ÚP, seznamuje s nabídkou služeb IPS, možností využívání informačních technologií, orientaci na trhu práce. S aktuálními trendy zpracování životopisu, motivačního dopisu, využití elektronické komunikace. Klienti mají možnost využít zdarma přístup na Internet při vyhledávání volných pracovních míst.


Ke stažení

E-brožury:
Jaké zvolit povolání (926.48kB)
Tabulky škol v okrese Jihlava (546.56kB)
Tabulky pro atlas (1.35MB)