Informační a poradenské středisko (IPS)

Jak se rozhodnout po ukončení základní školní docházky, jak se rozhodnout po ukončení učebního oboru nebo střední školy, jak se rozhodnout, když potřebujeme doplnit vzdělání i po mnoha letech praxe? To je otázka, kterou vám všem pomůže vyřešit Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci - Liberec.

Trochu o nás

IPS – informačně poradenské středisko pro volbu povolání najdete v 2. patře Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště krajské pobočky v Liberci - Liberec, v kanceláři č. 2.23.
Pro lepší vzájemnou spolupráci, hlavně pro efektivní využití vašeho času je dobrá předběžná vzájemná telefonická dohoda.

    

Telefon:
E-mail:

950 132 447
ps.lb@uradprace.cz


 

Hlavně všechno pro Vás

Poskytujeme informace:

Pro zájemce ze základních škol o:

- možnostech odborného vyučení,
- síti středních škol,
- podmínkách přijímacího řízení,
- nárocích na povolání – v rámci objasnění obsahu jednotlivých povolání.

Pro zájemce z odborných učilišť a středních škol o:

- možnostech dalšího studia nástavbovou formou,
- studiu na vyšších odborných školách,
- studiu na všech stupních vysokých škol,
- uplatnění na trhu práce.

Pro širokou veřejnost o možnosti doplnění nebo rozšíření vzdělání formou dálkového nebo večerního studia v rámci celé republiky a to:

- na úrovni učňovského školství,
- na úrovni středního odborného školství,
- na úrovni vyššího odborného vzdělání,
- na úrovni vysokoškolského vzdělání.


 

 

Poskytujeme

- individuální poradenství pro zájemce všech věkových kategorií,
- besedy -s žáky ZŠ,
             - se studenty,
             - s rodiči,
- účast na burze škol.

 

          

 

S jakými informacemi a prostředky pracujeme

- přehledy profesí = popisy pracovních činností,
- videokazety – možnost nahlédnutí do jednotlivých profesí přímo v daném prostředí,
- videokazety – seznámení s některými školami tak, jak je prezentuje sama škola,
- počítačová databáze veškerých informací o školách v rámci celé republiky,
- doplňkové programy týkající se volby povolání, světa povolání, informací organizacích apod.
- počítačový test zájmových vlastností,
- informační a náborové letáčky. 

 

S kým spolupracujeme

- s řediteli a zástupci škol,
- s výchovnými poradci základních i středních škol,
- s pedagogicko-psychologicko poradnou,
- s rekrutačním střediskem pro vojáky z povolání,
- s organizacemi v sociální sféře,
- se všemi odděleními v rámci ÚP. 

 

Co je potřeba od Vás


- zájem o informaci,
- ochotu spolupracovat

   

 

Průvodce světem povolání

Program je volně přístupný na internetu, česká verze a jazykové verze všech partnerů projektu – adresa:http://www.gwo.cz/

 

Vzkazník

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ je ke stažení ZDE.

Loňští deváťáci odpovídají na otázky, které souvisí s přechodem ze základní školy na školu střední. V rámci pilotního ověřování dotazník vyplnilo 283 žáků ze 7 středních škol z Liberce.

 

Poslední aktualizace: 2. 9. 2022