Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů a dalších občanů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Informace o zpracování osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména Vás, našich klientů, smluvních partnerů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména na základě našich zákonných povinností či zákonem svěřených úkolů a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenými právními předpisy, které upravují naši činnost, resp. nezbytnými pro realizaci úkolů svěřených těmito předpisy. Nad rámec těchto agend zpracováváme osobní údaje v některých případech také pro ochranu našeho (tedy také Vašeho) majetku, pro zajištění bezpečnosti, pro plnění smluv s našimi dodavateli apod.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Informacemi. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Úřad práce České republiky, organizační složka státu, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 72496991 (dále jen „ÚP ČR“).

2. ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLADY, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje, jejichž kategorie jsou podrobněji popsány v následující kapitole, zpracováváme pro níže identifikované účely zpracování, a to vždy na základě uvedeného právního titulu, po určitou dobu a pouze v definovaném rozsahu:

2.1. Poskytování dávek státní sociální podpory

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zdravotním stavu a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.2. Poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci
 • Nahrávky telefonních hovorů a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.3. Poskytování příspěvku na péči

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.4. Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.5. Poskytování dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Údaje o finanční situaci
 • Trestní záležitosti a
 • Údaje o výkonu pěstounské péče

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.6. Poskytování státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje a
 • Údaje o výkonu pěstounské péče

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.7. Zprostředkování zaměstnání a související evidence

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o kvalifikaci
 • Údaje o požadavcích na zaměstnání
 • Údaje o zdravotním stavu a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.8. Podpora v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, kompenzace a refundace

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o kvalifikaci a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.10. Rekvalifikace

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o rekvalifikaci
 • Kvalifikační předpoklady a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.11. Pracovní reahabilitace

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o pracovní rehabilitaci
 • Kvalifikační předpoklady a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.12. Zajišťování agendy výkonu činnosti dítěte

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zaměstnání a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.13. Zajišťování agendy výživného dětí v pěstounské péči

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o výživném
 • Údaje o zaměstnání a
 • Údaje o finanční situaci

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.14. Zajištění provádění srážek z dávek na základě exekucí a srážek pro účely oddlužení

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zaměstnání a
 • Údaje o finanční situaci

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.15. Zajišťování agendy ochrany zaměstnanců podle zákona č. 118/2000 Sb.

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zaměstnání a
 • Údaje o finanční situaci

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.16. Administrace projektů EU a dalších mezinárodních projektů

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti
 • další citlivé údaje
 • další údaje, které nám poskytnete a
 • Údaje o realizaci projektu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.17. Administrace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti
 • další citlivé údaje a
 • další údaje, které nám poskytnete

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.18. Administrace agendy zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Kvalifikační předpoklady a
 • Údaje o zaměstnání

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.19. Administrace agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje a
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.20. Administrace agendy veřejné služby

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o výkonu veřejné služby
 • Údaje o zdravotním stavu a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.21. Udělování a odnímaní povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání a vedení evidence agentur práce

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Údaje o finanční situaci a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.22. Komunikace se státy Evropské Unie

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci a
 • Údaje o zaměstnání

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.23. Vyřizování stížností, podnětů a peticí

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • další údaje, které nám v rámci Vaší stížnosti, podnětu či petici poskytnete a
 • další údaje, které potřebujeme pro vyřízení Vaší stížnosti, podnětu či petice

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.24. Vyřizování námitek

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • další údaje, které nám v rámci Vaší námitky poskytnete a
 • další údaje, které potřebujeme pro vyřízení Vaší námitky

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.25. Vyřizování dotazů a poradenství klientům (včetně EURES), IPS

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Náhrávky telefonních hovorů
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti
 • další citlivé údaje
 • další údaje, které nám v rámci Vašeho dotazu poskytnete a
 • další údaje, které potřebujeme pro vyřízení Vašeho dotazu

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.26. Vyřizování agendy svobodného přístupu k informacím (vč. žádostí o informace)

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • další údaje, které nám v rámci Vaší žádosti poskytnete a
 • další údaje, které potřebujeme pro vyřízení Vaší žádosti

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.27. Vyhotovení potvrzení a dalších dokumentů

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • další údaje, které nám pro tento účel poskytnete a
 • další údaje nezbytné pro vyhotovení potvrzení/dokumentu či údaje v něm obsažené

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.28. Auditní a kontrolní činnost

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Mzdové údaje a
 • další údaje, se kterými se v rámci kontrolní a auditní činnosti můžeme setkat

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.29. Poskytování zákonné součinnosti

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci
 • Údaje o zdravotním stavu a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.30. Vedení statistik

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje a
 • Údaje ze specifických agend užívané pro statistická šetření

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.31. Evidence smluv a smluvní agenda

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o plnění smlouvy
 • Údaje o komunikaci a
 • další údaje uvedené ve smlouvě

na základě právních titulů plnění právní povinnosti a splnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.32. Administrace veřejných zakázek

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o komunikaci v rámci veřejných zakázek
 • Kvalifikační údaje a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony, konkrétně zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.33. Vnitřní administrativní potřeby

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci
 • Podoba
 • Údaje o zdravotním stavu a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.34. Ochrana majetku a osob

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Podoba
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Videozáznamy a
 • Údaje o přítomnosti a činnosti v monitorovaných prostorách

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po až 30 let, či v případě kamerového systému standardně po dobu 48 hodin či po dobu řešení incidentu.

2.35. Ochrana právních nároků vč. vymáhání pohledávek a zastupování v soudních sporech

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci
 • Údaje o zdravotním stavu a
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.36. Zajištění bezpečnosti v IT

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti
 • Údaje o provozu IT
 • Údaje o jednání uživatelů v IT prostředí
 • další citlivé údaje a
 • další údaje obsažené v zálohách

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.37. Provoz IT systémů

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti
 • Údaje o provozu IT
 • Údaje o jednání uživatelů v IT prostředí
 • další citlivé údaje a
 • další údaje obsažené v zálohách

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.38. Agenda náhradního výživného

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Soudní a exekuční údaje

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.39. Poskytování humanitární dávky

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Rodinné údaje
 • Údaje o finanční situaci
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.40. Zjišťování spokojenosti subjektu údajů s poskytováním služeb Úřadu práce

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Kontaktní údaje

na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME

V rámci naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika kategorií:

 • Identifikační údaje, jako je například Vaše jméno, přijmení, číslo občanského průkazu, datum narození či titul;
 • Kontaktní údaje, jako je například Vaše adresa, elektronická adresa, telefon, datová schránka či fax;
 • Rodinné údaje, jako jsou například údaje o Vaší domácnosti, manželce/ovi, partnerce/ovi či dětech;
 • Kvalifikační předpoklady, jako je například Vaše dosažené vzdělání;
 • Údaje o zaměstnání, jako je například Vaše stávající pozice;
 • Údaje o finanční situaci a mzdové údaje, jako je například Vaše platové ohodnocení či zajištění, zákonné odvody a daně;
 • Údaje uvedené ve smlouvě;
 • Údaje, se kterými se setkáme v rámci naší kontrolní činnosti;
 • Nahrávky telefonních hovorů;
 • Podobu;
 • Údaje o zdravotním stavu;
 • Trestní záležitosti, jako je například Vás výpis z trestního rejstříku;
 • Další citlivé údaje, jako jsou například Vaše údaje o politickém přesvědčení, náboženství či sexuální orientaci;
 • Další údaje, které nám sami poskytnete, ať už jako součást Vaší stížnosti, petici, námitkám, podnětu, dotazu či třeba žádosti o informace;
 • Údaje obsažené v zálohách, tedy údaje spadající do některé z výše uvedených kategorií; a
 • Další specifické údaje uvedené v popisu jednotlivých účelů v předchozí kapitole.

4. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává ÚP ČR jako správce. Jako správce určujeme účely a prostředky zpracování, pokud nám tyto již nejsou určeny zákonem, a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje mohou být předány dalším správcům, jakými jsou zejména orgány státní správy, poskytovatelé poštovních služeb či agentury práce. Zejména bude k předávání údajů docházet v případech, kdy budeme přímo povinni Vaše osobní údaje předat na základě zákona (zejména v oblasti sociálního zabezpečení, orgánům daňové správy, zdravotním pojišťovnám, orgánům inspekce práce, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí, orgánům samosprávy), a v případech, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

Pro výše uvedené účely rovněž dochází k využívání dalších zpracovatelů. Ti však zpracovávají Vaše osobní údaje pouze na základě našeho pokynu a pro dosažení výše uvedených účelů. Jedná se především o:

 • provozovatele našich informačních systémů;
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb;
 • poskytovatele skartačních služeb;
 • externí odborníky v jednotlivých agendách a poskytovatele externího poradenství;
 • provozovatele vzdělávacích zařízení; a
 • poskytovatele služeb rehabilitačního střediska.

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako má ÚP ČR svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva, která jsou stanovena a detailně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi tato práva patří:

5.1. Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

5.2. Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

5.3. Právo na požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a shledáme, že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňovaly, není, nebo
 3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění naší právní povinnosti,
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5.4. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

5.5. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

5.7. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude veřejný zájem představovat závažné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

5.8. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naší e-mailovou adresu gdpr@uradprace.cz. Rovněž nás v této věci můžete kontaktovat osobně na našich klientských pracovištích.

Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete k tomu využít formuláře, které jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na vyžádání na adrese ÚP ČR.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

5.9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy

6. AKTUALIZACE TĚCHTO INFORMACÍ

S ohledem na skutečnost, že tyto Informace o zpracování mohou být čas od času aktualizovány, uvádíme rovněž datum jejich poslední změny: 6. 1. 2023

Pověřenec Úřadu práce České republiky

Mgr. et Bc. Petr Šlechta, Ph.D.
E-mail: gdpr@uradprace.cz
Telefon: +420950180400

Formuláře

Poslední aktualizace: 28. 11. 2023