Informace o projektu

Název projektu Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR
Registrační číslo CZ.1.04/2.2.00/11.00001
Zkrácený název Systém podpory zaměstnávání OZP
Prioritní osa Aktivní politiky trhu práce (Konvergence)
Oblast podpory 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

Projekt byl zaměřen na oblast podpory osob se zdravotním postižení (dále OZP) při vstupu, návratu a setrvání na trhu práce na základě vyhodnocení motivací a efektivnosti využívání jednotlivých nástrojů stávajícího systému zaměstnanosti.

Předmětem realizace byly analytické práce, strategická doporučení a návrh metodických a vzdělávacích modulů pro instituce služeb zaměstnanosti. Jednotlivé části projektu byly provázány s tím, že hlavním zdrojem pro výstupy jednotlivých klíčových aktivit bylo reprezentativní výběrové šetření v oblasti sociálně ekonomické situace a hodnot cílové skupiny OZP v produktivním věku. Účelem projektu bylo získat ucelený přehled o oblasti zaměstnanosti OZP v širokém kontextu, zhodnocení stávající realizace nástrojů politiky zaměstnanosti a navržení systémových postupů s cílem lépe směřovat zdroje financování a rozvoj a zkvalitnění služeb této skupině osob ze strany institucí služeb zaměstnanosti.

Projekt vychází z doporučení Rady EU č. 15914/07 SOC 510 ze dne 29.11.2007 „Postavení zdravotně postižených osob v EU: Evropský akční plán 2008-2009“. Na národní úrovni odráží plnění jednotlivých úkolů Národního plánu integrace osob se zdravotním postižením v ČR, který je základním strategickým dokumentem pro tuto cílovou skupinu při zajištění jednotlivých kroků pro její integraci do společnosti.

V rámci projektu byla realizována zakázka zaměřená na zajištění základních fází projektu:
• Analytické práce (sběr dat, výběrová šetření)
• Zpracování doporučení úprav stávajícího systému podpor politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením
• Metodické a vzdělávací moduly

Realizací této zakázky bylo na základě výběrového řízení pověřeno sdružení „HELPforTHEM“.