Hledám práci

Leták v pdf s informacemi o hledání práce (231.94 kB).

Hledáte novou práci a nevíte, jak se zorientovat v množství nabídek? Chcete najít tu, která Vám nejvíc sedí? Chcete usilovat o práci snů a vyhnout se marným pokusům, při kterých
jen ztratíte čas? Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) Vám nabízí pomocnou ruku.

CO ZVAŽOVAT PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

• Hledám jakoukoli práci, nebo něco konkrétního?
• Chci pracovat spíše „hlavou“, či „rukama“?
• Toužím po kariéře, nebo po klidném místě?
• Je pro mě prvořadý dobrý plat?
• Chci k zavedené firmě, nebo to pro mě není rozhodující?
• Chci za každou cenu uplatnit své vzdělání?
• Chci práci v blízkosti svého bydliště, nebo mohu i dojíždět?
• Chci pro práci něco obětovat (volný čas, doplnit si vzdělání)?

JAK HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ

Na ÚP ČR. Seznamy volných pracovních míst jsou k dispozici na nástěnkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR a také na internetu.

Prostřednictvím známých. Oslovte lidi kolem Vás. Tuto možnost nepodceňujte! Bývá zdrojem seriózních pracovních nabídek.

Prostřednictvím inzerátu. Volná místa lze hledat v novinách a časopisech.  Zaměstnavatelé ale v dnešní době inzerují volná pracovní místa především na internetu. Mnohé firmy i veřejnoprávní instituce mají na svých webových stránkách odkaz „kariéra“ či „nabídka zaměstnání“ apod., kde inzerují aktuální volné pracovní pozice. Možný je i opačný postup, kdy si inzerát podá člověk, který práci hledá. Uvede zpravidla svou kvalifikaci, praxi a druh práce, o kterou má zájem.

Pomocí personální agentury. Můžete se informovat nebo přímo zaregistrovat u některé z agentur a využít ji jako další zdroj při hledání nového pracovního místa.

Vlastní aktivita. Je možné oslovovat firmy telefonicky, e-mailem nebo osobně a ptát se na možnosti zaměstnání tzv. naslepo.

KDE ZÍSKAT PŘEDSTAVU O JEDNOTLIVÝCH POVOLÁNÍCH

Pomocníkem ve Vašem rozhodování může být např. Národní soustava povolání (www.nsp.cz), kde naleznete popis konkrétních pracovních pozic, včetně uvedených nároků na Vaše vzdělání, dovednosti, schopnosti. Můžete se obrátit také na Informační a poradenské středisko na kontaktním pracovišti ÚP ČR (zpravidla je zřízeno v okresním městě). Zdejší specialisté Vám sdělí, o čem konkrétní povolání je a co je třeba pro jeho výkon umět.

CO POŽADUJÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

Zaměstnavatele především zajímá Vaše chuť pracovat a ochota učit se nové věci. V dalším sledu to pak je stupeň Vašeho vzdělání. U mnohých odborných pozic je nutné mít i požadovaný stupeň vzdělání, případně i odbornost. Dále je důležitá Vaše schopnost vyhovět nárokům pracovní pozice s ohledem na pracovní dobu (směnnost), požadovaný zdravotní stav, očekávání v oblasti obecných kompetencí (digitální gramotnost) a splnění dalších požadavků (bezúhonnost aj.). Zaměstnavatelé často požadují odborné zaměření (např. ekonomické, elektrotechnické). Málokdy si ale vybírají konkrétní obor (zpravidla jen u řemesel, např. zedník, truhlář apod.). Vyžadují i jazykové znalosti, řidičský průkaz, různé speciální dovednosti (např. práce s určitým softwarem). Poptávají obvykle obecné způsobilosti, jako např. kreativita, týmová práce nebo jednání s lidmi, a často také vysoké pracovní nasazení.

CO MOHU NABÍDNOUT BUDOUCÍMU ZAMĚSTNAVATELI

Zaměstnavatele zajímá nejen profesní život, ale i další schopnosti a dovednosti. Udělejme si v nich inventuru, čeho se to týká:
stupeň dosaženého vzdělání (např. střední odborné vzdělání s výučním listem, úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou, úplné střední všeobecné/odborné vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské bakalářské/magisterské/doktorské vzdělání apod.)

• absolvované obory vzdělání (např. zámečník, zedník, strojírenství, poštovní provoz, ekonomie, právo, sociologie, farmacie aj.)
zkoušky, kurzy, stáže, certifikáty (např. svářečská zkouška, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, řidičský průkaz, stáž v zahraničí apod.)
odborná praxe – počet let odpracovaných na pracovní pozici u konkrétního zaměstnavatele
účast v projektech, dobrovolnictví
jazykové dovednosti – úroveň znalosti cizího jazyka (porozumění textům, mluvenému projevu, běžná společenská komunikace, plynulá konverzace, vedení úřední korespondence aj.), a to včetně získaných certifikátů
obecné způsobilosti (kompetence) - např. řízení lidí, týmová práce, schopnost motivovat, schopnost jednat s lidmi, proklientský přístup, prodejní dovednosti, prezentační dovednosti, práce s informacemi, ovládání informačních technologií, analytické schopnosti, kreativita (tvůrčí schopnosti), technické dovednosti, ekonomické dovednosti, právní dovednosti, ekologické myšlení
odborné dovednosti, které sice přímo nevyplývají z absolvovaného vzdělání a praxe, ale jsou využitelné v konkrétní profesi (např. úroveň práce na počítači)
schopnost a ochota pracovat v zátěžových situacích, mimo běžnou pracovní dobu, jezdit na delší služební cesty, částečně podřídit soukromý život práci apod.

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT

Ucházíte-li se o zaměstnání, prodáváte svou kvalifikaci, své dovednosti a schopnosti. Chce-li někdo něco prodat, musí obvykle investovat do reklamy a zaujmout. Vaší reklamou je tzv. osobní portfolio, které o sobě zpracujete a předáte zaměstnavateli. Hlavní součástí této dokumentace je strukturovaný životopis, který přehledně shrnuje údaje o Vaší kvalifikaci, profesních kvalitách a dosavadní profesní kariéře.
Dále sem patří kopie Vašich vysvědčení, osvědčení, certifikátů, přiložit můžete i svou fotografii. K tomu všemu patří průvodní nebo motivační dopis. Jestliže jste s potenciálním zaměstnavatelem již jednali, pošlete mu dokumenty, které po Vás vyžaduje. Jestliže jste s ním dosud nejednali, bude průvodní dopis současně Vaší žádostí o zařazení do výběrového řízení, přijetí do zaměstnání.
Pokud zaměstnavatele zaujmete a pozve Vás k osobnímu pohovoru či k výběrovému řízení, nastane druhé kolo Vaší prezentace. Zde již nebudete mít čas rozmýšlet si odpovědi jako při psaní životopisu nebo žádosti o přijetí. Pracovní pohovory nemusí nutně probíhat tváří v tvář. Obzvlášť pokud si hledáte uplatnění v zahraničí. Mezi nejpopulárnější způsoby komunikace na dálku patří video chat. Proto je důležité se na pohovor důkladně připravit, abyste nebyli
zaskočeni. ÚP ČR nabízí služby odborných poradců, kteří Vám mohou pomoci s nezbytnými kroky spojenými s hledáním zaměstnání (sepsání životopisu, průvodního/motivačního dopisu, přípravou na pracovní pohovor apod.). Veškeré služby poskytuje ÚP ČR všem občanům zdarma.

CO MOHU UDĚLAT PRO ZVÝŠENÍ SVÉ ŠANCE NA TRHU PRÁCE

Některé Vaše znalosti, dovednosti a schopnosti využívané v jednom povolání mohou být využitelné i v jiných povoláních, často i dost odlišných od toho původního. Můžete využít i znalosti a dovednosti, které jste získali během studia, předchozího zaměstnání nebo při volnočasových aktivitách (např. dobrovolnictví, vedení táborů aj.).
Pokud jste ovšem opustili oblast své původní kvalifikace, pravděpodobně Vám, i navzdory Vašim znalostem, dovednostem a schopnostem, bude ke splnění kvalifikačních požadavků ještě něco chybět. V tom případě máte možnost rozšířit svou kvalifikaci dalším studiem nebo absolvováním vhodného vzdělávacího kurzu či prostřednictvím rekvalifikace. I v tomto ohledu Vám může ÚP ČR pomoci.

JAK SI VYBRAT VHODNÝ KURZ

Při výběru vhodného kurzu prostřednictvím rekvalifikace můžete použít největší českou databázi kurzů na adrese www.eu-dat.cz, www.narodnikvalifikace.cz nebo se můžete poradit s odborným poradcem na ÚP ČR.
Při výběru kurzu je potřeba uvažovat o jeho účelnosti a vhodnosti vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce a brát v úvahu své schopnosti i časové možnosti nebo zdravotní omezení. Na rekvalifikaci nevzniká automaticky nárok. Vždy je nutné posoudit její přínos pro Vaše uplatnění na pracovním trhu.
K dalšímu vzdělávání můžete čerpat inspiraci také zde:
www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz a www.vysokeskoly.cz.

ZAČÍT PODNIKAT

Jedním ze způsobů, jak získat zaměstnání, je vytvořit si ho sám. Soukromé podnikání může být řešením Vaší situace, pokud máte podnikatelský záměr/plán, dostatek informací a odvahy. Orientaci Vám mohou usnadnit tyto webové stránky:
www.jakpodnikat.cz
www.podnikanivkostce.cz
S rozjezdem podnikání Vám opět může pomoci ÚP ČR – www.uradprace.cz.
Další informace, včetně aktualizovaných nabídek volných pracovních míst jsou k dispozici na:
www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
www.uradprace.cz/web/cz/uzitecne-odkazy
Na internetu lze najít řadu dalších webových stránek s nabídkou zaměstnání. Pracovní příležitosti můžete hledat i v rámci celé Evropské unie. Informace o pracovních a životních podmínkách včetně aktuální pracovní nabídky v Evropské unii najdete na: www.eures.czwww.eures.europa.eu.

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024