Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě odbor zaměstnanosti oddělení trhu práce

Správním obvodem Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě je území Kraje Vysočina – území regionů okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Nahlašování volných pracovních míst zaměstnavatelem:

Zaměstnavatel může – podle ustanovení § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – oznámit příslušné Krajské pobočce Úřadu práce ČR volná pracovní místa a jejich charakteristiku.
Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, včetně zveřejnění v elektronických médiích.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v evidenci volných pracovních míst podle § 37 rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Způsoby hlášení volného pracovního místa

Úřad práce ČR přijímá informace o volných pracovních místech osobně nebo písemně, a to e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo portálu MPSV: /web/cz/zadavani-volnych-mist 

Hlášenka volného pracovního místa

- formulář otevřete zde

Rušení volných míst

- zrušení či obsazení volného místa lze provést stejně jako nahlášení
 

Havlíčkův Brod volnamista.HB@uradprace.cz
Jihlava volnamista.ji@uradprace.cz
Pelhřimov volnamista.pe@uradprace.cz
Třebíč volnamista.tr@uradprace.cz
Žďár nad Sázavou volnamista.zr@uradprace.cz

 


Úřední hodiny

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:00
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:00
Pátek 08:00 - 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Poslední aktualizace: 23. 10. 2023