Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě odbor zaměstnanosti oddělení trhu práce

Správním obvodem Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě je území Kraje Vysočina – území regionů okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Nahlašování volných pracovních míst zaměstnavatelem:

Zaměstnavatel může – podle ustanovení § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – oznámit příslušné Krajské pobočce Úřadu práce ČR volná pracovní místa a jejich charakteristiku.
Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, včetně zveřejnění v elektronických médiích.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Krajská pobočka Úřadu práce ČR rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Způsoby hlášení volného pracovního místa

Úřad práce ČR přijímá informace o volných pracovních místech osobně nebo písemně, a to e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo portálu MPSV: /web/cz/zadavani-volnych-mist 

Hlášenka volného pracovního místa

- formulář otevřete zde (50.41 kB)

Rušení volných míst

- zrušení či obsazení volného místa lze provést stejně jako nahlášení

 

Kontakty

Kontaktní pracoviště pro region okresu Havlíčkův Brod:
Jihlavská 42, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: 7yjznwj

Iveta Neuvirtová 950 114 468 volnamista.HB@uradprace.cz
Mgr. Kateřina Štiborová 950 114 428 volnamista.HB@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Jihlava:
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1, DS: 7u6zppn

Lucie Hartlová, DiS. 950 123 441 volnamista.ji@uradprace.cz
Bc. Jiří Tvrdý, DiS. 950 123 444 volnamista.ji@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Pelhřimov:
Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov, DS: cegzpxj

Petra Šímová 950 145 460 volnamista.pe@uradprace.cz
Bc. Michaela Nováková 950 145 329 volnamista.pe@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Třebíč:
Komenského nám. 1189/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, DS: nypzps7

Bc. Lenka Kunčíková 950 169 659 volnamista.tr@uradprace.cz
  950 169 689 volnamista.tr@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Žďár nad Sázavou:
Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, DS: xc8zp5y

Mgr. Michal Horák 950 177 488 volnamista.zr@uradprace.cz
Dana Laryšová 950 177 484 volnamista.zr@uradprace.cz

Úřední hodiny

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:00
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:00
Pátek 08:00 - 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Poslední aktualizace: 3. 1. 2023