Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

oddělení trhu práce

Adresa

Závodní 385 / 98
360 01 Karlovy Vary

Správním obvodem Krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Datové schránky

Kontaktní pracoviště Karlovy Vary ID: xgmzpcw
Kontaktní pracoviště Sokolov ID: ukuzprq
Kontaktní pracoviště Cheb ID: qrmzpmz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: na objednání
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: na objednání
Pátek: na objednání

Nahlašování volných míst

Zaměstnavatelé získávají zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sami nebo za pomoci krajské pobočky Úřadu práce (§ 34 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), od které mohou vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popř. poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce.

Zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku dle § 37 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatelé mohou nahlášení a obsazení pracovních míst vůči úřadu práce plnit uvedenými způsoby a prostřednictvím níže uvedeného formuláře „Formulář hlášení volného pracovního místa“:
 
• osobně po domluvě
• faxem:

  pro okres Karlovy Vary 353 225 544
  pro okres Sokolov 950 161 302
  pro okres Cheb 950 117 302

• písemně na adrese Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech:

  pro okres Karlovy Vary, Závodní 385/98, 360 01  Karlovy Vary

  pro okres Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1
  pro okres Cheb, Svobody 207/52, 350 02 Cheb 2

• e-mailem na výše uvedené e-mailové adresy jednotlivých pracovníků

• datovou schránkou na výše uvedené ID datových schránek kontaktních pracovišť
• zadáním volného místa pomocí internetu ( /web/cz/zadavani-volnych-mist)

Při nahlašování volného pracovního místa potřebujeme znát:
  • profese a další specifické požadavky
  • IČO (u fyzické osoby i rodné číslo)
  • název organizace
  • jméno statutárního zástupce
  • jméno kontaktní osoby pro styk s ÚP
  • přesnou adresu přijímacího pracoviště
  • telefonní spojení
  • místo výkonu práce
  • souhlas se zveřejněním volného místa
  • mzdové rozpětí (povinně částku od)

Krajská pobočka  nenabízí a  nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního  charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst.2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům.

Krajská pobočka rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Rušení volných míst

Zrušení či obsazení volného místa lze provést stejně jako nahlášení.

Obsazení místa nebo jeho zrušení je nutno oznámit bezprostředně zpět na Úřad práce.

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023