Historie aktualit

Průběžné informace k 1. 2. 2021

 • Od počátku realizace projektu do února roku 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 108 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíců prosince a ledna celkem 20 osob.

 • V průběhu sledovaného období probíhala zejména individuální práce s klienty dle jejich specifických požadavků a potřeb. S ohledem na přijatá protipandemická opatření probíhalo individuální poradenství převážně distanční formou (telefonicky, e-mailem, online komunikací). 

 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. I tato školení v uvedeném období probíhala formou e-learningu a využilo je 37 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 648 osob.

 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu těchto měsíců umístěno 17 osob, od začátku realizace projektu již 303 uchazečů o zaměstnání. 

 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. V průběhu těchto měsíců úspěšně ukončila rekvalifikační kurz jedna osoba, od začátku realizace projektu 42 osob. Z důvodu přijatých protipandemických opatření jsou rekvalifikační kurzy v tomto období realizovány ve velmi omezené míře.

Průběžné informace k 30. 11. 2020

 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1088 uchazečů o zaměstnání.

 • V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.

 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.

 • Za měsíc listopad 2020 vstoupilo celkem 9 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 10. 2020

 • Od počátku realizace projektu do října roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1079 uchazečů o zaměstnání.

 • V daném období (září) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec a Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.

 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.

 • Za měsíc říjen 2020 vstoupilo celkem 15 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 9. 2020

 • Od počátku realizace projektu do září roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1064 uchazečů o zaměstnání.

 • V daném období (září) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec a Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.

 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.

 • Za měsíc září 2020 vstoupilo celkem 12 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 8. 2020

 • Od počátku realizace projektu do srpna roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1052 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (srpen) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíce srpen 2020 vstoupilo celkem 72 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 7. 2020

 • Od počátku realizace projektu do června roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 980 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (červenec) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíce červenec 2020 vstoupilo celkem 15 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 6. 2020

 • Od počátku realizace projektu do června roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 965 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (březen - červen) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíce březen - červen 2020 vstoupilo celkem 27 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 29. 2. 2020

 • Od počátku realizace projektu do února roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 938 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (únor) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc únor 2020 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 1. 2020

 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 928 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (leden) proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc leden 2020 vstoupilo celkem 25 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 12. 2019

 • Od počátku realizace projektu do prosince roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 903 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc prosinec 2019 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 11. 2019

 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 891 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc listopad 2019 vstoupilo celkem 21 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 10. 2019

 • Od počátku realizace projektu do října roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 870 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec i Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc říjen 2019 vstoupilo celkem 19 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 9. 2019

 • Od počátku realizace projektu do září roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 850 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc září 2019 vstoupilo celkem 15 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 8. 2019

 • Od počátku realizace projektu do srpna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 833 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na třech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc srpen 2019 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 7. 2019

 • Od počátku realizace projektu do července roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 822 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu dvou pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání..
 • Za měsíc červenec 2019 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 6. 2019

 • Od počátku realizace projektu do června roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 811 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec, Semily, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc červen 2019 vstoupilo celkem 5 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 5. 2019

 • Od počátku realizace projektu do května roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 806 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec, Semily, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc květen 2019 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 4. 2019

 • Od počátku realizace projektu do dubna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 790 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na třech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec, Semily, Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc duben 2019 vstoupilo celkem 12 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 3. 2019

 • Od počátku realizace projektu do března roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 778 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc březen 2019 vstoupilo celkem 26 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 28. 2. 2019
 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 752 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 12 uchazečů do zahraničí.
 • Za měsíc únor 2019 vstoupilo celkem 18 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 1. 2019
 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 736 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 11 uchazečů do zahraničí.
 • Za měsíc leden 2019 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 12. 2018
 • Od počátku realizace projektu do prosince roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 726 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Také probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou realizovány motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 11 uchazečů.
 • Za měsíc prosinec 2018 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 11. 2018
 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 716 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Výběry proběhly v Jablonci nad Nisou a České Lípě. Také probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Součástí projektu jsou motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 11 uchazečů.
 • Za měsíc listopad 2018 vstoupilo celkem 18 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 10. 2018
 • Od počátku realizace projektu do října roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 698 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Součástí projektu jsou motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Ke konci měsíce proběhl na jednotlivých KoP a KrP seminář se zaměstnavateli.
 • Za měsíc říjen 2018 vstoupilo celkem 27 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 9. 2018
 • Od počátku realizace projektu do září roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 677 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc září 2018 vstoupilo celkem 26 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 8. 2018
 • Od počátku realizace projektu do srpna roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 644 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb (individuální poradenství).
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) byli umístěni 4 uchazeči o zaměstnání.
 • Za měsíc srpen 2018 vstoupilo celkem 8 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 7. 2018
 • Od počátku realizace projektu do července roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 636 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr Uoz do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Liberci. V rámci projektu probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb (individuální poradenství).
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) byli umístěni 3 uchazeči o zaměstnání.
 • Za měsíc červenec 2018 vstoupilo celkem 7 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 6. 2018
 • Od počátku realizace projektu do června roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 630 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (červen 2018) proběhl výběr Uoz do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Konkrétně výběry proběhly v Semilech, Jablonci nad Nisou a Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství s uchazeči, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Vybraní uchazeči jsou zařazeni k zaměstnavatelům na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo v případě zahraničního trhu, na Stáž v zahraničí. Do zahraničí bylo umístěno celkem 6 uchazečů z toho jeden v měsíci červnu. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci se zaměstnavateli. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 11 uchazečů o zaměstnání.
 • Za měsíc červen 2018 vstoupilo celkem 9 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 5. 2018
 • Od počátku realizace projektu do května roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 622 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (květen 2018) probíhal výběr Uoz do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Konkrétně výběry proběhly v Semilech, Jablonci nad Nisou a Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství s uchazeči, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Vybraní uchazeči jsou zařazeni k zaměstnavatelům na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo v případě zahraničního trhu, na Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráce se zaměstnavateli.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 6 uchazečů o zaměstnání.
 • Za měsíc květen 2018 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 4. 2018
 • Od počátku realizace projektu do dubna roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 611 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (duben 2018) probíhal výběr Uoz do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 9 uchazečů o zaměstnání.
 • Individuální vstupní setkání v rámci aktivity Stáže v zahraničí, bude probíhat: LIBEREC dne 2. 5. 2018, JABLONEC NAD NISOU dne 9. 5. 2018, SEMILY dne 3. 5. 2018
 • Za měsíc duben 2018 vstoupilo celkem 21 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 3. 2018
 • Od počátku realizace projektu do března roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 588 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (březen 2018) probíhal výběr Uoz do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů. Dále jsou UoZ nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 6 uchazečů o zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáž v zahraničí probíhá na Krajské pobočce ÚP ČR v Liberci jazykový kurz v anglickém jazyce. Kurz je vhodný pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji a zároveň chtějí vycestovat za prací do zahraničí. Individuální vstupní setkání v rámci aktivity Stáže v zahraničí, bude probíhat: LIBEREC dne 2. 5. 2018, JABLONEC NAD NISOU dne 9. 5. 2018, SEMILY dne 3. 5. 2018
 • Za měsíc březen 2018 vstoupilo celkem 32 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 28. 2. 2018
 • Od počátku realizace projektu do února roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 555 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (únor 2018) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů. Dále jsou UoZ nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 10 uchazečů o zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáž v zahraničí probíhá na Krajské pobočce ÚP ČR v Liberci jazykový kurz v anglickém jazyce. Kurz je vhodný pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji a zároveň chtějí vycestovat za prací do zahraničí.
 • Za měsíc únor 2018 vstoupilo celkem 30 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 1. 2018
 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 525 uchazečů o zaměstnání.
 • Individuální poradenství s UoZ probíhá průběžně. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, jsou i nadále zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na SÚPM – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 14 uchazečů o zaměstnání.
 • Aktivita Stáž v zahraničí byla prezentována, jako informativní, na besedě se studenty maturitních ročníků v okrese Česká Lípa.
 • Za měsíc leden 2018 vstoupilo celkem 40 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 12. 2017
 • Od počátku realizace projektu do prosince roku 2017 vstoupilo do projektu celkem 482 uchazečů o zaměstnání. Se všemi účastníky projektu probíhá individuální pohovor, který mapuje jejich potřeby. Pod vedením odborných pracovníků probíhají motivační aktivity a odborná školení. V rámci těchto školení získávají účastníci mimo jiné informace o trhu práce, formou praktického nácviku se připravují na pracovní pohovor a sestavují motivační dopis a životopis. UoZ se také učí zásadám funkční pracovní i mimopracovní komunikace. Prostřednictvím práce ve skupinách, i samostatně, pracují s vlastní motivací, sebevědomím a definují své silné a slabé stránky. Nedílnou součástí projektu jsou odborná školení, která se skládají z pracovního práva a finanční gramotnosti. Účastníci projektu získávají nové, nebo prohlubují své dosavadní znalosti a dovednosti pro výkon budoucí profese.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, byl v roce 2017 realizovaný jazykový kurz, který měl za cíl zdokonalit a připravit UoZ na práci v zahraničí. Tento kurz úspěšně absolvovali tři UoZ. Od počátku realizace projektu do 31. 12. 2017, byli umístěni dva UoZ na pracovní pozici do zahraničí (Švýcarsko, Německo).
 • Za měsíc prosinec vstoupilo celkem 27 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 11. 2017
 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2017 vstoupilo do projektu celkem 451 uchazečů o zaměstnání. V listopadu roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. Pod vedením odborných pracovníků probíhají motivační aktivity a odborná školení. V rámci těchto setkání se uchazeči učí jak vypracovat motivační dopis a životopis, které jsou stěžejními dokumenty při hledání pracovní pozice. UoZ se ale také učí zásadám funkční pracovní i mimopracovní komunikace. Prostřednictvím práce ve skupinách, i samostatně, pracují s vlastní motivací a sebevědomím a definují své silné a slabé stránky. V rámci odborných školení se věnují pracovnímu právu a finanční gramotnosti. I nadále probíhá umisťování UoZ do zaměstnání prostřednictvím Společensky účelného pracovního místa – vyhrazeného.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí je realizovaný jazykový kurz a aktivně se spolupracuje s UoZ, kteří mají zájem o práci v zahraničí.
 • V daném měsíci proběhla prezentace projektu a aktivity Stáže v zahraničí na akci International Day 2017.
 • Za měsíc říjen vstoupilo 35 osob do projektu.
 
Průběžné informace k 31. 10. 2017
 • Od počátku realizace projektu do října roku 2017 vstoupilo do projektu celkem 416 uchazečů o zaměstnání. V říjnu roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. Pod vedením odborných pracovníků probíhají motivační aktivity a odborná školení. V rámci těchto setkání se uchazeči učí jak vypracovat motivační dopis a životopis, které jsou stěžejními dokumenty při hledání pracovní pozice. UoZ se ale také učí zásadám funkční pracovní i mimopracovní komunikace. Prostřednictvím práce ve skupinách, i samostatně, pracují s vlastní motivací a sebevědomím a definují své silné a slabé stránky. V rámci odborných školení se věnují pracovnímu právu a finanční gramotnosti. I nadále probíhá umisťování UoZ do zaměstnání prostřednictvím Společensky účelného pracovního místa – vyhrazeného.
 • V daném měsíci proběhla prezentace projektu na veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2017.
 • Za měsíc říjen vstoupilo 16 osob do projektu.
 
Průběžné informace k 30. 9. 2017
 • V září roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. Prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uchazeči získávají nové, nebo prohlubují své dosavadní znalosti a dovednosti pro výkon budoucí profese. Tyto znalosti získávají v jednotlivých aktivitách - individuální poradenství, motivační aktivity, finanční gramotnost a pracovně právní minimum. Odborní pracovníci projektu pomáhají uchazečům s vyhledáváním pracovních míst, s tvorbou správně strukturovaných životopisů i s praktickou přípravou na pracovní pohovory. V rámci odborných školení se UoZ zdokonalují ve vnímání finanční sféry a získávají ucelený přehled o jejich právech a povinnostech na trhu práce. Uchazeči o zaměstnání se aktivně účastní pracovních pohovorů, kdy jsou převážně úspěšní a získávají pracovní smlouvu u daného zaměstnavatele. Zaměstnavatel může využít příspěvek na mzdové náklady na daného UoZ (Společensky účelné pracovní místo).
 • V daném měsíci proběhla prezentace projektu na Veletrhu dotačních příležitostí v Liberci. Zaměstnavatelé získali potřebné informace s návazností na vzájemnou spolupráci.
 • Za měsíc září nám do projektu vstoupilo 18 osob.
 
Průběžné informace k 31. 8. 2017
 • V srpnu roku 2017 proběhl na dvou pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. S UoZ proběhlo důležité individuální poradenství, které mapuje nejen potřeby uchazeče. Nedílnou součástí projektu jsou motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Zaměstnavatelé mají (na UoZ) možnost využít nabídky Krátkodobé pracovní příležitosti („Práce na zkoušku“), Společensky účelného pracovníjo místa – vyhrazené. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Za měsíc srpen nám do projektu vstoupilo 16 osob.
 
Průběžné informace k 31. 7. 2017
 • V červenci roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. S UoZ proběhlo důležité individuální poradenství, které mapuje nejen potřeby uchazeče. Nedílnou součástí projektu jsou motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli aktivně spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Uchazečům o zaměstnání je nabízena Krátkodobá pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Za měsíc červenec nám do projektu vstoupilo 15 osob.
 
Průběžné informace k 30. 6. 2017
 • V daném období (červen 2017) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů. Dále jsou UoZ nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Pro účastníky projektu „Záruky pro mladé v Libereckém kraji“, je nabízena aktivita „Stáže v zahraničí“.
 • Za měsíc červen nám do projektu vstoupilo 20 osob.
 
Průběžné informace k 31. 5. 2017
 • V daném období (květen 2017) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. S vhodnými UoZ a zaměstnavateli jsou uzavírány dohody v rámci SÚPM – vyhrazené. V menší míře (dle vhodnosti) jsou spolu s dohodou SÚPM uzavírány dohody na mentora a také nabízíme „Práci na zkoušku“. V rámci projektu jsou nabízeny rekvalifikační kurzy (za měsíc květen - 2 UoZ dokončili), které zvyšují kvalifikaci UoZ před nástupem do zaměstnání.
 • Pro účastníky projektu „Záruky pro mladé v Libereckém kraji“, je nabízena aktivita „Stáže v zahraničí“.
 • Za měsíc květen nám do projektu vstoupilo 14 osob.
 
Průběžné informace k 30. 4. 2017
 • V daném období (duben 2017) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. S vhodnými UoZ a zaměstnavateli jsou uzavírány dohody v rámci SÚPM – vyhrazené. V menší míře (dle vhodnosti) jsou spolu s dohodou SÚPM uzavírány dohody na mentora. V rámci projektu jsou nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci UoZ před nástupem do zaměstnání..
 • Pro účastníky projektu „Záruky pro mladé v Libereckém kraji“, je nabízena aktivita „Stáže v zahraničí“ (více informací ZDE (321.65kB)).
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc duben 26 osob.
 
Průběžné informace k 31. 3. 2017
 • V měsíci březnu probíhal pravidelný nábor uchazečů, na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Kurzy motivačních aktivit a odborného školení, proběhly ve všech okresech, mimo pracoviště v Semilech. Individuální poradenství s UoZ probíhá průběžně. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, jsou i nadále zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na SÚPM – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 15 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc březen 52 osob.
 
Průběžné informace k 28. 2. 2017
 • V únoru probíhaly veškeré aktivity projektu spolu s pravidelným náborem uchazečů, na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Kromě kontaktního pracoviště v Semilech proběhly ve všech okresech kurzy motivačních aktivit a odborných školení. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, byla zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 20 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc únor 34 osob.
 
Průběžné informace k 31. 1. 2017
 • V lednu roku 2017 probíhal pravidelný nábor uchazečů na pracovištích Úřadu práce ČR, v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. Účastníci v projektu získávají a prohlubují si své dosavadní znalosti a dovednosti pro výkon budoucí profese. Tyto znalosti si upevňují v jednotlivých činnostech - individuálního poradenství, motivačních aktivit, finanční gramotnosti a pracovně právního minima. V rámci odborných školení se jedinci zdokonalují ve vnímání finanční sféry a získávají ucelený přehled o právech a povinnostech. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, byla zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 7 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc leden 37 osob.
 
Průběžné informace k 31. 12. 2016
 • V měsíci prosinci probíhal pravidelný nábor uchazečů na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Na všech pobočkách proběhly kurzy motivačních aktivit. Odborná školení proběhla pouze v Liberci a v České Lípě absolvovali uchazeči školení Finanční gramotnosti. V průběhu měsíce i nadále probíhaly pracovní pohovory uchazečů u zaměstnavatelů na dotovaná pracovní místa v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 10 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc prosinec 30 osob.
 
> Průběžné informace k 30. 11. 2016
 • V měsíci listopadu probíhal pravidelný nábor uchazečů na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Kromě kontaktního pracoviště v Semilech proběhly ve všech okresech kurzy motivačních aktivit a odborných školení. V průběhu měsíce i nadále probíhaly pracovní pohovory uchazečů u zaměstnavatelů na dotovaná pracovní místa v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 7 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc listopad 22 osob.
 
Průběžné informace k 31. 10. 2016
 • V měsíci říjnu proběhl nábor uchazečů ve všech okresech kromě okresu Semily. V průběhu měsíce probíhaly pohovory uchazečů pro umístění na SÚPM a docházelo ke zpracování žádostí o tento příspěvek. Dále došlo k prezentaci projektu na veletrhu vzdělávání EDUCA a na Burze pracovních příležitostí AMOS.
 • Do projektu celkově vstoupilo 109 osob.
 
Průběžné informace k 30. 9. 2016
 • V měsíci září proběhl nábor uchazečů v okrese Česká Lípa a Liberec. Vyjma okresu Jablonec nad Nisou proběhli ve všech okresech kurzy motivačních aktivit a odborných školení. V průběhu měsíce i nadále probíhaly pohovory uchazečů u zaměstnavatelů k umístění na SÚPM. V okrese Liberec byli umístěni další uchazeči na odbornou praxi.
 • Do projektu celkově vstoupilo 80 osob, z nichž 18 zahájilo tento měsíc motivační kurz. V rámci Odborných praxí byly schváleny celkem 2 žádosti o SÚPM, obě v okrese Liberec.
 
Průběžné informace k 31. 8. 2016
 • V srpnu proběhl nábor uchazečů v okrese Jablonec nad Nisou. V tomto okrese se i uskutečnily motivační aktivity a odborná školení. I nadále probíhaly pohovory uchazečů pro umístění na SÚPM. V okrese Česká Lípa byli umístěni další uchazeči na odbornou praxi.
 • Do projektu celkově vstoupilo 65 osob, z nichž 7 zahájilo tento měsíc motivační kurz. V rámci Odborných praxí byly schváleny celkem 4 žádosti o SÚPM.
 
Průběžné informace k 29. 7. 2016
 • V červenci i nadále probíhaly veškeré aktivity projektu. V tomto měsíci proběhly motivační aktivity a odborná školení v okresech Česká Lípa a Liberec. V obou okresech byly také schváleny první dohody k umístění uchazečů na odbornou praxi.
 • Do projektu celkově vstoupilo 52 osob, z nichž 8 zahájilo tento měsíc motivační kurz. V rámci Odborných praxí byly schváleny celkem 2 žádosti o SÚPM.
 
Průběžné informace k 30. 6. 2016
 • V červnu byl přijat koordinátor aktivit pro Liberecký kraj a odborný pracovník pro okres Jablonec nad Nisou. I nadále probíhal výběr uchazečů do projektu a individuální poradenství. Současně probíhaly i motivační aktivity a odborná školení. Tyto kurzy byly realizovány v okrese Česká Lípa a nově i v okresech Liberec a Semily. V okrese Česká Lípa proběhly první pohovory uchazečů pro umístění na odbornou praxi (SÚPM).
 • Do projektu celkově vstoupilo 41 osob, z nichž 17 zahájilo tento měsíc motivační kurz.
 
Průběžné informace k 31. 5. 2016
 • V květnu byl již nábor účastníků v plném proudu. Plně probíhala individuální poradenství a to v okresech Liberec a Česká Lípa. Dále se uskutečnily první kurzy motivačních aktivit a odborných školení. Tyto kurzy proběhly v okrese Česká Lípa.
 • Do projektu celkově vstoupilo 28 osob, z nichž 7 zahájilo tento měsíc motivační kurz.
 
Průběžné informace k 29. 4. 2016
 • V dubnu započal nábor uchazečů do projektu. Současně došlo k zahájení příjmu Nabídek pracovních míst od zaměstnavatelů, kteří mají zájem tyto uchazeče zaměstnat.
 • Do projektu vstoupilo 7 osob.

Poslední aktualizace: 17. 3. 2021