Ergodiagnostika

ERGODIAGNOSTIKA

je odborné lékařské vyšetření, jehož cílem je zjistit aktuální pracovní potenciál klienta z hlediska jeho zdravotního stavu.

Její zajištění nabízí Úřad práce evidovaným uchazečům o zaměstnání a účastníkům pracovní rehabilitace ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a. s.

V čem Vám může ergodiagnostika pomoci:

  • Získáte informaci o tom, co s ohledem na svůj zdravotní stav dělat můžete, nikoliv pouze to, co nesmíte.
  • Odborníci posoudí Váš zdravotní stav vzhledem k výkonu určité pracovní činnosti.
  • Může Vám být doporučena vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu úprava pracoviště či využití kompenzačních pomůcek.

Co ergodiagnostika obnáší:

  • Vyšetření pracovníky Ergocentra během 2 dnů v rozsahu 5 hodin za využití činností, jako je zvedání, tlačení a tažení břemen, výdrž vestoje, vsedě, testy jemné motoriky rukou atd.
  • Použití jen takové techniky a takové zátěže, která pro Vás bude zcela bezpečná.

Po absolvování ergodiagnostiky obdržíte zprávu s pozitivní rekomandací pro Vaše uplatnění na trhu práce. V případě zájmu o její zajištění kontaktujte poradce pro OZP.

Kontakty na odpovědné pracovníky Úřadu práce ČR:

OZP - Poradce pro zaměstnavatele

Mgr. Leona Konečná, tel. 950 144 709, email: leona.konecna@uradprace.cz

Bc. Eliška Šafránková, DiS., tel. 950 144 481, e-mail: eliska.safrankova@uradprace.cz

 

OZP – poradce pro klienty

Chrudim:

Markéta Pětivoká, tel: 950 119 472, email: marketa.petivoka@uradprace.cz

Pardubice:

Michal Bareš, tel. 950 144 739, email: michal.bares1@uradprace.cz

 

Svitavy:

Martina Peterková, DiS.tel: 950 163 445, email: martina.peterkova@uradprace.cz

Ústí nad Orlicí:

Jana Zachařová, tel.: 950 172 439, email: jana.zacharova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023