Dotazníkové šetření – Predikce trhu práce

Dotazníkové šetření Úřadu práce České republiky

V souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů provádí krajské pobočky Úřadu práce České republiky pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti. Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.

Výstupy z dotazníkového šetření jsou využívány i v rámci pracoviště predikce trhu práce KOMPAS, který se zaměřuje na vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Více o KOMPASu a jeho výstupech získáte na jeho webových stránkách:https://www.predikcetrhuprace.cz/

 

V případě jakýchkoliv dotazů k realizovaným šetřením i připravovanému dotazníkovému šetření za rok 2023 se můžete obrátit na kontaktní pracovníky v jednotlivých krajích.

Děkujeme Vám za účast v předchozích šetřeních a pevně věříme, že se zapojíte i do následujícího dotazníkového šetření, které bude realizováno stejnou formou na přelomu roku 2023/2024.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci

Úřad práce České republiky

Výsledky dotazníkového šetření za jednotlivé kraje a celou ČR za rok 2022 naleznete ZDE.

Za rok 2021 ZDE.

Za rok 2020 ZDE.

Za rok 2019 ZDE.

Za rok 2018 ZDE.

Kontakty pro jednotlivé regiony:

Hlavní město Praha

Bc. Jitka Gabrielová

tel.: 950 178 186

jitka.gabrielova@uradprace.cz

Jihočeský kraj

Ing. Jiří Kotek

tel.: 950 109 474

jiri.kotek@uradprace.cz

Jihomoravský kraj

Bc. et Bc. Martin Zouhar

tel.: 950 104 149

martin.zouhar@uradprace.cz

Karlovarský kraj

Bc. Daniela Papdakuníková

tel.: 950 125 442

daniela.papdakunikova@uradprace.cz

Kraj Vysočina

Mgr. et Bc. Veronika Střechová

tel.: 950 123 480

veronika.strechova@uradprace.cz

Královehradecký kraj

Ing. Blanka Švorcová

tel.: 950 116 419

blanka.svorcova@uradprace.cz

Liberecký kraj

Bc. Richard Kosina

tel.: 950 132 446

richard.kosina@uradprace.cz

Moravskoslezský kraj

Mgr. Alžběta Slachová

tel.: 950 143 377

alzbeta.slachova@uradprace.cz

Olomoucký kraj

Bc. Jaroslav Mikšaník

tel.: 950 141 470

jaroslav.miksanik@uradprace.cz

Pardubický kraj

Daniel Kuba, DiS.

tel.: 950 144 431

daniel.kuba@uradprace.cz

Plzeňský kraj

Bc. Jana Černíková

tel.: 950 148 324

jana.cernikova2@uradprace.cz

Středočeský kraj

Mgr. Marek Cimpl

tel.: 950 129 434

marek.cimpl@uradprace.cz

Ústecký kraj

Bc. Michal Tuček

tel.: 950 171 427

michal.tucek@uradprace.cz

Zlínský kraj

Ing. Bc. Jana Smolková

tel.: 950 175 251

jana.smolkova1@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 5. 9. 2023